Шановні батьки! На жаль, ми вимушені працювати в умовах карантину. Сьогодні діти - наші вихованці знаходяться вдома. Як організувати спільне дозвілля, чим зайняти дітей, як забезпечити їх повноцінний розвиток вдома - ці та інші поради ви зможете знайти у рубриці "Для вас, батьки". Заходьте на сторінку та користуйтесь.

Моніторинг якості освіти /комплексна перевірка/

 
 
 

Голова комісії - Тронь А.В., начальник відділу освіти Охтирської міської ради Члени комісії:

Коваленко Т.М., заступник начальника відділу освіти;

Міняйлова Н.М., завідувач методичного кабінету відділу освіти;

Бойко О.В., голова ПМПК;

Демченко Л.І., методист з дошкільної освіти;

Коваль Т.М., методист психологічної служби;

Сергієнко Н.Ю., методист з початкової освіти;

Трещева С.А.., методист методичного кабінету;

Сергієнко Т.І., завідуюча центром розвитку дитини «Калинка»;

Гончаренко М..В., завідуюча дошкільним навчальним закладом «Ластівка»;

Кузйєцова В.В., вихователь-методист ДНЗ «Казка»;

Сопьяник Ф.В., фахівець інженер відповідальний за службу охорони праці.

 

Керівник суб’єкта господарювання, що перевіряється, та/або уповноважені особи суб’єкта господарювання:

Харченко Тетяна Валентинівна, завідуюча;

Дані щодо останніх проведених перевірок:

Планова

Позапланова

Атестаційна експертиза навчального закладу була з 26.11.2007 по 05.12.2007. Акт атестаційної експертизи закладу від 24.12.2007 року

Рекомендації щодо усунення недоліків, за наслідками атестаційної експертизи

ü  виконано      

 

 

 

           

ПИТАННЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРЦІ ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ

№ з/п

Питання щодо дотримання законодавства про дошкільну освіту

Так1

Ні2

НВ3

НП4

Нормативне

обґрунтування

І. Загальна характеристика та організаційно-правові засади діяльності

1.1

 

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Орлятко» Охтирської міської ради Сумської області діє на підставі статуту, затвердженого рішенням Охтирської міської ради та зареєстрований місцевим органом виконавчої влади. Статут розроблено відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, типового статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки України

так

 

 

 

 

Частина перша, абзац другий частини другої статті 13

Закону України «Про дошкільну освіту» (далі-

ЗУ № 2628-ІІІ), пункт 4 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 (далі - Положення про дошкільний навчальний заклад)

1.2

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Орлятко» Охтирської міської ради Сумської області створено в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

так

 

 

 

Стаття 16 ЗУ № 2628-ІІІ, пункт 2 Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації

навчально-виховних

закладів, затвердженого

постановою Кабінету Міністрів України від 05

квітня 1994 року №228

1.3

Наявність ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти (для ДНЗ, заснованих на приватній формі власності)     

 

 

нв

 

Частина третя статті 11

ЗУ № 2628-ІІІ

 

1.4

Наявність установчих документів та дозволів органів державного нагляду (санітарно-епідеміологічної служби, пожежної охорони, інспекції з охорони праці) на здійснення освітньої діяльності

так

 

 

 

Пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, затверджених наказом

Міністерства освіти і науки України від 24 грудня 2003 року № 847, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19 січня 2004 року за № 71/8670 (далі - Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти)

1.5

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Орлятко» Охтирської міської ради Сумської області укомплектований працівниками відповідно до штатного розпису

так

 

 

 

Стаття 39 ЗУ № 2628-ІІІ, постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2009 року № 1122 «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів»,

Перелік посад педагогічних та науково- педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №963 (далі - Перелік посад педагогічних та науково- педагогічних працівників), Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 04 листопада 2010 року № 1055, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2010 року за № 1157/ 18452 (далі - Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів)

II. Формування дитячого контингенту

2.1

 

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Орлятко» Охтирської міської ради Сумської області здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати ДНЗ, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва

так

 

 

 

 

Пункт 6 Положення про дошкільний навчальний заклад про народження                       

2.2

Комплектування груп дошкільного підрозділу комплексу здійснюється за віковими ознаками

так

 

 

 

Частина перша статті 14 ЗУ № 2628-ІІІ, пункт 8 Положення про дошкільний навчальний заклад

2.3

Наповнюваність груп не суперечить вимогам законодавства про дошкільну освіту         

 

ні

 

 

Частина друга статті 14

ЗУ № 2628-ІІІ, Нормативи наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел - садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл- інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128,

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 березня

2002 року за №229/6517

2.4

Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у ДНЗ з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють

 

ні

 

 

Абзац четвертий пункту 8 Положення про дошкільний навчальний заклад

 

2.5

Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюються наприкінці оздоровчого періоду (серпень)

так

 

 

 

Пункт 10 Положення про дошкільний навчальний заклад

2.6

У ДНЗ відрахування дітей здійснюється в установленому порядку

так

 

 

 

Пункт 12 Положення про дошкільний навчальний заклад

III. Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти. Організація навчально-виховної, навчально-методичної і науково-дослідницької та експериментальної роботи

3.1

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Орлятко» Охтирської міської ради Сумської області забезпечує • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)

так

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 22 ЗУ № 2628-ІІІ

3.2

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Орлятко» Охтирської міської ради Сумської області працює за навчальними програмами, навчально- методичними посібниками, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти

так

 

 

 

Частина друга статті 23

ЗУ № 2628, пункт 20 Положення про дошкільний навчальний заклад, пункт 4.1 глави 4 Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти

 

3.3

Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, введені за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та ДНЗ у межах граничнодопустимого навантаження дитини

 

ні

 

 

Частина четверта статті 23 ЗУ № 2628-ІІІ, пункт 26 Положення про дошкільний навчальний заклад

3.4

План роботи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Орлятко» Охтирської міської ради Сумської області затверджено керівником і погоджено з відділом освіти Охтирської міської ради

так

 

 

 

Частина друга статті 24

ЗУ № 2628-ІІІ

 

3.5

План роботи ДНЗ на оздоровчий період погоджено з Охтирським міськрайонним управлінням Головного управління Держсанепідслужби

 

 

 

нп

Пункт 24 Положення про дошкільний навчальний заклад

3.6

План роботи приватного ДНЗ затверджено засновником (власником) і погоджено з відповідним органом управління освітою

 

 

нв

 

Частина третя статті 24

ЗУ № 2628-ІІІ

 

3.7

ДНЗ організовує освітній процес за одним пріоритетним (мовно- творчим) напрямком, провадить інноваційну діяльність відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України

так

 

 

 

Пункт 22 Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 року № 522, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за №946/5167 (далі - Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності)

3.8

Навчально-виховний процес у спеціальному ДНЗ здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми та затвердженими в установленому порядку

 

 

нв

 

Пункт 23 Положення про дошкільний навчальний заклад

3.9

Режим роботи дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Орлятко» Охтирської міської ради Сумської області погоджено з відділом освіти Охтирської міської ради, Охтирським міськрайонним управлінням Головного управління Держсанепідслужби, затверджено рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради

так

 

 

 

Частина четверта статті 11

ЗУ № 2628-ІІІ, абзац другий пункту 14 Положення про дошкільний навчальний заклад

 

3.10

Режим роботи ДНЗ компенсуючого типу встановлюється з урахуванням проведення корекційно- відновлювальної та соціально- реабілітаційної роботи

 

 

нв

 

Пункт 15 Положення про дошкільний навчальний заклад

3.11

Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період триває з 01 червня по 31 серпня

 

 

 

нп

Пункт 25 Положення про дошкільний навчальний заклад

3.12

У дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) «Орлятко» Охтирської міської ради Сумської області не утворені і не діють організаційні структури політичних партій та релігійних організацій

 

 

 

нп

Частина шоста статті 11 ЗУ № 2628-ІІІ

3.13

ДНЗ здійснює інноваційну діяльність відповідно до затвердженого порядку (впроваджує інноваційні технології у освітній процес)

так

 

 

 

Частина п’ята статті 11

ЗУ № 2628-ІІІ, Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

IV. Ефективність використання педагогічного (кадрового) потенціалу

4.1

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Орлятко» Охтирської міської ради Сумської області забезпечений педагогічними кадрами відповідно до норм педагогічного навантаження в межах штатного розпису, затвердженого засновником

так

 

 

 

Перелік посад педагогічних та науково- педагогічних працівників, пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів

4.2

Усі педагогічні працівники ДНЗ мають відповідну фахову освіту

так

 

 

 

Частина перша статті ЗО ЗУ № 2628-ІІІ, пункт 2.1 глави 2 Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти

4.3

ДНЗ забезпечений технічними працівниками

так

 

 

 

Пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів

4.4

Фізичні особи, що надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти, мають відповідну фахову освіту, пройшли атестацію, мають медичні довідки

так

 

 

 

Пункт 2.3 глави 2 Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти

4.5

Педагогічне навантаження педагогічних працівників відповідає встановленим вимогам

 

ні

 

 

Частина третя статті 30 ЗУ № 2628-ІІІ

 

4.6

Педагогічне навантаження педагогічних працівників ДНЗ обсягом менше тарифної ставки (у разі наявності таких випадків) встановлено за їх письмовою згодою у встановленому порядку

так

 

 

 

Частина третя статті 30

ЗУ № 2628-ИІ

 

4.7

Призначення педагогічних працівників здійснюється в установленому порядку

так

 

 

 

Стаття 31 ЗУ № 2628-ІІІ

4.8

Вимоги щодо атестації педагогічних працівників дотримуються

так

 

 

 

Стаття 32 ЗУ № 2628-ІІІ, пункт 35 Положення про дошкільний навчальний заклад, Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом

Міністерства освіти

і науки України від

06 жовтня 2010 року № 930, зареєстроване у

Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 року за № 1255/18550

4.9

Працівники ДНЗ проходять періодичні медичні огляди в установленому порядку

так

 

 

 

Пункт 40 Положення про дошкільний навчальний заклад

V. Забезпечення розвитку та ефективність використання матеріально-технічної та

навчально-методичної бази

5.1

Майно ДНЗ належить йому на правах, визначених законодавством України

так

 

 

 

Частина перша статті 38 ЗУ № 2628-ІІІ

5.2

Навчальні, побутові, спортивні, ігрові майданчики та інші приміщення і споруди ДНЗ відповідають санітарним нормам і           

так

 

 

 

Пункт 3.2 глави 3 Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері правилам, установленим Міністерством охорони здоров'я України та Міністерством освіти і науки України, а також заявленому установчими документами типу закладу дошкільної освіти

5.3

Матеріально-технічна база для організації харчування дітей відповідає санітарним правилам і нормам, установленим для ДНЗ

так

 

 

 

Пункт 3.3 глави 3 Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти

5.4

Матеріально-технічна база ДНЗ відповідає будівельним та санітарно-гігієнічним нормам і правилам, а також Типовим перелікам обов'язкового обладнання ДНЗ, у тому числі: корекційного;

навчально-наочних посібників; іграшок;

навчально-методичної літератури; художньої та іншої літератури

так

 

 

 

Частина друга статті 38

ЗУ № 2628-ІІІ

 

5.5

Матеріальна база для здійснення медичного обслуговування дітей наявна

так

 

 

 

Пункт 3.4 глави 3 Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти

5.6

У ДНЗ забезпечено: природне та штучне освітлення; повітряно-тепловий режим; вентиляція і опалення; водопостачання і каналізація; пожежне обладнання приміщень відповідно до санітарних правил і норм утримання ДНЗ

так

 

 

 

Пункт 3.5 глави 3 Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти

5.7

ДНЗ залучаються додаткові джерела фінансування

 

 

 

нп

Частина третя статті 38

ЗУ № 2628-ІІІ

 

5.8

Отримання благодійних внесків та пожертв здійснюється ДНЗ у встановленому порядку

 

 

 

нп

Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування,

затверджений постановою

Кабінету Міністрів

України від 04 серпня 2000 року № 1222

5.9

ДНЗ надає платні послуги відповідно до встановленого порядку

 

ні

 

 

Перелік платних послуг, які можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №796, наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року

№ 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2010 року за № 1196/18491

VI. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей. Охорона праці і безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

6.1

У ДНЗ забезпечені безпечні та нешкідливі умови для дітей

так

 

 

 

Абзац четвертий частини другої статті 11 ЗУ № 2628-ІІІ

6.2

ДНЗ сприяє збереженню та зміцненню здоров'я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей

так

 

 

 

Абзац шостий частини другої статті 11 ЗУ № 2628-ІІІ, наказ Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2003 року № 486 «Про Систему організації фізкультурно- оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно - технічних та позашкільних навчальних закладів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2003 року за № 903/8224

6.3

У ДНЗ забезпечується постійне медичне обслуговування дітей

так

 

 

 

Частина друга статті 34

ЗУ № 2628-ІІІ, Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня

2002 року № 826

6.4

У ДНЗ здійснюється контроль: за організацією та якістю харчування;

за дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження;

медичний контроль за виконанням

так

 

 

 

Частини друга, третя статті 34, стаття 35 ЗУ № 2628-ІІІ, Норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах,

санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591, пункт 30 Положення про дошкільний навчальний заклад, Інструкція 3 організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом

Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 року № 298/227, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05 травня 2006 року за №523/12397

VII. Управління дошкільним навчальним закладом

7.1

Керівник ДНЗ: є громадянином України; має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки;

фізичний і психічний стан якого не перешкоджає ' виконанню професійних обов'язків

так

 

 

 

Частина друга статті 31

ЗУ № 2628-ІІІ, пункт 43 Положення про дошкільний навчальний заклад

 

7.2

Керівник ДНЗ, його заступники та педагогічні працівники призначені на посади в установленому порядку

так

 

 

 

Частини третя, четверта статті 31 ЗУ № 2628-ІІІ

7.3

Загальні збори (конференція) колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють,скликаються не рідше одного разу на рік

так

 

 

 

Пункт 45 Положення про дошкільний навчальний заклад

7.4

На загальних зборах (конференції) заслуховується звіт керівника з питань статутної діяльності закладу, розглядаються питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ДНЗ; затверджуються основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного навчального закладу

так

 

 

 

Абзац другий частини третьої статті 20 ЗУ № 2628-ІІІ, пункт 46 Положення про дошкільний навчальний заклад

7.5

У ДНЗ за рішенням загальних зборів створена і діє з дотриманням вимог рада Дошкільного навчального закладу, діяльність якої регулюється статутом ДНЗ

так

 

 

 

Пункти 47, 48 Положення про дошкільний навчальний заклад

7.6

ДНЗ забезпечує реалізацію планів заходів щодо усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під час заходів державного контролю (атестація, інспектування)

так

 

 

 

Стаття 21 ЗУ № 2628-ІІІ

VIII. Якість надання дошкільної освіти

8.1

ДНЗ реалізує виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)

так

 

 

 

Частина перша статті 22 ЗУ № 2628-ІІІ

8.2

Рівень розвиненості, вихованості та навченості дітей відповідає вимогам Базового компонента дошкільної освіти

так

 

 

 

Частина перша статті 23 ЗУ № 2628-ІІІ

8.3

У ДНЗ реалізується принцип наступності і перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою

так

 

 

 

Абзац шостий статті 6

ЗУ № 2628-ІІІ

 

           

                                                          

ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, ВИЯВЛЕНІ ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ

№ з/п

НПА5, вимоги якого порушено

Правова норма

Детальний опис виявленого порушення

1.

Закон України «Про дошкільну освіту»

 

 

Положення про дошкільний навчальний заклад

Стаття 14

Наповнюваність груп у дошкільних навчальних закладах

П.8     

 

Наповнюваність групи раннього віку становить 32 дітей, груп дошкільного віку (4)- в середньому 30 дітей , при нормі відповідно 15 та 20 дітей

 

2.

Примірна інструкція з діловодства у дошкільних навчальних закладах №1059 від 01.10.2012 р., Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого

самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів (Наказ Міністерства юстиції України 12.04.2012 р. №578/5 зі змінами від 07.03.2013 р.)

III. Організація документообігу та виконання документів п.3.7

Відповідно до статті 16 Переліку № 578/5 накази розподіляються на три основні групи, при цьому

група наказів з кадрових питань має додатковий розподіл на накази тривалого і тимчасового строку зберігання.   

Накази з основної та адміністративно- господарської діяльності, накази з кадрових питань особового складу, тимчасового та тривалого строків зберігання ведуться в одній книзі

3.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001 №691 «Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти»

Практичний психолог повинен мати два приміщення: робочий кабінет та навчальний психологічний кабінет.

Практичний психолог має робочий кабінет

4.

Типове положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу

Р 4. Наповнення методичного кабінету

Відсутні зразки перспективного та календарного планування освітньої роботи з дітьми за різними моделями

                       

ПРОПОЗИЦІЇ:

Завідуючій дошкільним навчальним закладом Харченко Т.В.:

1.  Результати комплексної перевірки розглянути на педагогічній раді (до 01.06.2016), розробити заходи щодо усунення порушень виявлених під час комплексної перевірки дошкільного навчального закладу.

2.  Відпрацювати Положення про організацію роботи з охорони праці (до 01.06.2016).

3.  Відпрацювати Положення про комісію з питань охорони праці (до 01.06.2016).

4.  Атестацію педагогічних працівників здійснювати відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930 (постійно).

5.  Розглянути на педагогічній раді (травень 2016) питання результативності проведення соціально-педагогічного патронату з дітьми молодшого, старшого дошкільного віку та роботи центру «Разом з мамою».

6.  Схвалити педагогічною радою закладу змістові картки для роботи з дітьми старшого дошкільного віку, охопленими соціально-педагогічним патронатом відповідно до програми «Впевнений старт» (до 01.06.2016).

7.  Склад педагогічної ради затвердити наказом (до 01.09.2016).

8.  У місячному плані роботи завідуючої та вихователя-методиста ДНЗ передбачати вибірковий контроль за виконанням рішень педагогічних рад (постійно).

9.  Внести змістове доповнення до Програма розвитку ДНЗ «Орлятко» на період до 2017 року з урахуванням вимог сьогодення. Розглянути та затвердити на загальних зборах трудового колективу (до 01.09.2016).

10.       При комплектації груп дотримуватись чинного законодавства (Постійно).

11.       Внести звіт за 2015 рік (форма 85-к) до бази даних «Курсу дошкілля» (до 01.06.2016).

12.       Продовжити роботу по забезпеченню груп іграшками та ігровим обладнанням відповідно до Типового переліку обов'язкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11 вересня 2002 року № 509 (Постійно).

13.       На виконання Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах № 1059 від 01.10.2012 р. та ст. 16 Переліку №578/5 вести чотири книги наказів: накази з основної діяльності, накази з адміністративно-господарських питань, накази з кадрових питань (особового складу), накази з кадрових питань (тривалого та тимчасового строків зберігання) (постійно).

14.       Сприяти забезпеченню практичного психолога робочим та навчальними кабінетами, їх матеріально-технічному оснащенню, відповідно до вимог Положенню про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів (наказ МОН України від 19.10.2001 № 691).

Вихователю-методисту Кисіль А.С.:

1.  Забезпечити чіткість, змістову конкретність при формулювання положень, пунктів річного плану роботи, наказу про організацію методичної роботи та іншого документаційного забезпечення (постійно).

2.  Скласти план дій щодо реалізації методичної проблеми над якою працює заклад (до

01.09.2016)    . Забезпечити вивчення та обговорення результатів роботи над проблемою (травень 2016).

3.  Усі види планів, заходи розглядати та затверджувати на педагогічній раді (постійно).

4.  Скласти структуру форм методичної роботи з педагогічними кадрами на 2016-2017 навчальний рік (до 01.09.2016).

5.  Зробити підбірку зразків календарного та перспективного планування освітньої роботи з дітьми за різними моделями (до 01.09.2016).

6.  Планувати та проводити відповідно до потреби колективні перегляди, декади,творчі звіти педагогів (постійно).

7.  Семінар-практикум, семінар проводити напередодні педагогічної ради як окрему методичну форму роботи (постійно).

8.  Підготувати на допомогу вихователям зразки написання перспективного та календарного планів (до 01.09.2016).

9.  При затвердженні планування освітнього процесу зазначати у рішенні педради форму та вид перспективного та календарного планів, період написання календарного плану роботи, додавати зразок плану(постійно).

10.  Своєчасно складати довідки про результати проведення моніторингу розвитку дітей дошкільного віку (постійно).

11.  Розглянути на педагогічній раді виконання плану організації взаємодії з батьками та Проекту співпраці дошкільного навчального закладу з родинами вихованців (до

01.09.2016)    .

12.  Запланувати і провести спільну педагогічну раду вчителів та вихователів, де проаналізувати результати підготовки до школи вихованців, помилки та проблемні питання (01.06.2016).

Вихователям групи раннього віку:

1.  Дотримуватися гранично допустимого навчального навантаження на дітей у ході організації проведення занять (постійно).

2.  Доцільно та продуктивно використовувати час у ході проведення занять (постійно).

3.  Забезпечувати наступність у роботі з музичним керівником та інструктором з фізкультури шляхом планування і реалізації завдань відповідно до теми (постійно).

4.  Формувати мовленнєву та пізнавальну активність малят, використовуючи ігрові методи та прийоми, різноманітний роздатковий матеріал (постійно).

Вихователям дошкільного навчального закладу:

1.  Спланувати та проводити дієві форми роботи з батьками щодо реалізації завдань профільного спрямування груп (постійно).

2.  Підвищити рівень організації освітньо-виховної роботи, спрямованої на розвиток зв’язного мовлення дітей, фонематичного слуху, дрібної моторики рук (постійно).

3.  Активізувати роботу по формуванню в дітей старшого дошкільного віку компонентів готовності до навчання в школі через систему інтерактивних та активних форм, методів та прийомів освітньо-виховної роботи (постійно).

4.  Поповнювати та дооблаштувати розвивальне предметне середовище групових кімнат відповідно до чинних нормативно-правових документів, які регулюють дошкільну освіту (до 01.09.2016).

5.  Поповнити картотеки дидактичних ігор, іграшок та інших матеріалів груп дидактичними іграми відповідно до тем тематично-блочного планування, спрямованих на реалізацію змістових ліній Програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» (до 01.09.2016).

6.  З метою модернізації та оптимізації освітньо-виховного процесу під час його організації використовувати ІКТ та інші технічні засоби навчання (постійно).

Інструктору з фізичної культури:

1. При плануванні та проведенні комплексів ранкової гімнастики, занять з фізкультури систематично зазначати та дотримуватися кількість вправ та дозування відповідно до віку дітей (постійно).

Сестрі медичній старшій:

1.  Розробити пам’ятки для батьків по профілактиці простудних та шлунково-кишкових захворювань (до 01.07.2016).,

2.  Висвітлювати індекс здоров’я по кожній віковій групі та в цілому по закладу у медичному куточку для працівників та батьків, здійснюючи порівняльний аналіз з минулим роком за відповідний період (постійно).

 

 Друк  E-mail

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Яндекс.Метрика