Шановні батьки! На жаль, ми вимушені працювати в умовах карантину. Сьогодні діти - наші вихованці знаходяться вдома. Як організувати спільне дозвілля, чим зайняти дітей, як забезпечити їх повноцінний розвиток вдома - ці та інші поради ви зможете знайти у рубриці "Для вас, батьки". Заходьте на сторінку та користуйтесь.

Державна реєстрація

 

 

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

I.1. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Орлятко» Охтирської міської ради  Сумської області (далі дошкільний заклад комбінованого типу з групами для дітей віком від одного до шести  (семи) років створено на підставі рішення Охтирської районної ради народних депутатів №489 від 03 вересня 1965 року.

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про дошкільний навчальний заклад та власним статутом.

Дошкільний заклад забезпечує догляд за дітьми, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, схваленого рішенням Колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012, протокол № 5/2-2 та затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615.

 

I.2. Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

42700, Сумська область, м.Охтирка

вул. Пушкіна, 18/А  тел. /0-54-46/   2-50-57

електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">orlyatko.dnz@yandex.ua

 

I.3. Засновником дошкільного навчального закладу є Охтирська міська рада. Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного навчального закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

 

I.4. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Орлятко» є юридичною особою, має власне майно, діє від свого імені, може отримувати майнові та інші немайнові права, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, ідентифікаційний код та реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

 

I.5. Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу. Форма власності – комунальна.

 

I.6. Головною метою дошкільного навчального закладу є задоволення потреб громадян у догляді, оздоровленні та навчанні дітей дошкільного віку, у забезпеченні умов для здобуття дошкільної освіти.

 

I.7. Головними завданнями дошкільного навчального закладу є:

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоровя дитини;

- виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;

- формування життєвокомпетентної особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

- виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації;

- здійснення соціально-педагогічного патронату у сімї з метою підготовки дітей дошкільного віку до шкільного життя.

 

I.8. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає:

- набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку;

- формування особистісної культури дитини, її активної життєдіяльності;

- виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

- утвердження ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

- засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

 

I.9. Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення, передбачені чинним законодавством, Положенням та цим Статутом і здійснює діяльність в межах своєї компетентності:

- матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу, обладнання приміщень у відповідності з державними та місцевими нормами і вимогами у межах виділених асигнувань;

- здійснює залучення додаткових фінансових коштів і матеріальних ресурсів, надання платних послуг;

- звітність перед засновником або уповноваженим ним органом про надходження та використання коштів;

- підбір та розстановку педагогічних кадрів, допоміжного персоналу;

- внесення пропозицій до формування штатного розпису та кошторису;

- визначення ставок заробітної плати згідно з тарифікацією;

- встановлення надбавок та доплат у межах виділеного фонду оплати праці.

 

I.10.  Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та Положенням по дошкільний навчальний заклад;

- забезпечення рівня дошкільного виховання в обсязі державних вимог;

- дотримання фінансової дисципліни;

- забезпечення рівня дошкільної освіти відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

I.11. Порядок ведення діловодства у дошкільному навчальному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, якому підпорядкований дошкільний заклад.

 

І.12. Взаємовідносини між дошкільним навчальним закладом та юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

II.1. Порядок комплектування дошкільного навчального закладу визначається засновником спільно із директором (завідувачем). Діти можуть виховуватися у закладі в режимі повного чи короткотривалого перебування.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється директором (завідувачем) протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження, та наявної реєстрації в електронній черзі на сайті ISUO.

 

II.2. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими (одновікові, або з різницею у віці), сімейними (родинними) ознаками. Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

 

II.3. У дошкільному навчальному закладі функціонують групи з режимом перебування дітей – 9 годин, 10,5 годин та 12 годин.

 

II.4. У дошкільному навчальному закладі комплектуються групи за віковим принципом:

- група раннього віку від 1року 6 місяців до 3-х років;

- група молодшого дошкільного віку від 3 до 4 років;

- група молодшого дошкільного віку від 4 до 5 років;

- група старшого дошкільного віку від 5до 6 (7)років;

- різновікова група від 2 років 6 місяців до 6 (7) років.

- група компенсуючого типу (санаторна) для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та  після виліковування від туберкульозу (з малими і загасаючими формами туберкульозу)  - різновікова,  від 3- х  до 6 (7) років.

 

II.5. Групи комплектуються за нормативною наповнюваністю:

- для дітей віком від 1року 6 місяців до 3-х років – до 15 осіб;

- для дітей віком від 3-х до 6-ти років – до 20 осіб;

- різновікова – до 15-ти осіб;

- з короткотривалим перебуванням – до 10-ти осіб;

 у літній період до 15-ти осіб.

Засновником може бути встановлена менша наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.

 

II.6. Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої здійснюється наприкінці літнього періоду (серпень), формування новостворених груп здійснюється за рішенням засновника.

 

II.7. За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

 

II.8. Відрахування дитини з дошкільного навчального закладу здійснюється:

- на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі;
- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють; 
- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців. 
 

II.9. Термін повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дитини – не менш як за 10 календарних днів.

 

II.10.          Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім'ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім'ї.

 

ІІ.11. Для  надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей на базі дошкільного закладу може діяти консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї, з метою сприяння соціалізації дітей раннього віку, забезпечення взаємодії між дошкільним навчальним закладом та батьками, соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють у дошкільному навчальному закладі створюється консультаційний центр «Разом з мамою» для дітей раннього віку, які не відвідують дошкільний заклад.

 

ІІ.12. У дошкільному навчальному закладі можуть працювати групи компенсуючого типу.

 

ІІ.13. В дошкільному навчальному закладі функціонує різновікова група компенсуючого типу (санаторна) для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу (дітей з малими і загасаючими формами туберкульозу).

До групи компенсуючого типу (санаторної) для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу (дітей з малими і загасаючими формами туберкульозу) зараховуються діти з такими діагнозами:

- з ранніми проявами туберкульозної інфекції (віраж туберкулінових реакцій тубінфікування);

- діти із контакту з хворими на активний туберкульоз та хворими на туберкульоз тваринами;

- діти інфіковані мікобактеріями туберкульозу з супутніми неспецифічними захворюваннями в фазі ремісії;

- діти після вилікування з приводу активного туберкульозу органів дихання та поза легеневого туберкульозу (після стаціонарного і санаторного лікування, після вилікування з приводу туберкульозного менінгіту (після стаціонарного і санаторного лікування за відсутності порушень інтелекту) після оперативних втручань з приводу туберкульозу після вилікування та висновку відповідного спеціаліста про можливість відвідування дошкільного навчального закладу.

 

Зарахування дітей до групи компенсуючого типу (санаторної) для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу (дітей з малими та загасаючими формами туберкульозу)  проводиться на підставі

- рішення територіальних лікувально-профілактичних закладів чи тубдиспансерів, 

- та за направленням  місцевого відділу  освіти.

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

ІІІ.1. Режим роботи дошкільного навчального закладу – пятиденний.

Вихідні дні – субота, неділя та святкові дні.

Режим роботи груп:

з 6.30 до 18.30 – 12 годинний;

з 7.00 до 17.30 – 10,5 годинний;

з 7.30 до 16.30 – 9 годинний;

Короткотривалі групи передбачають роботу до 3-х – 3,5 годин.

У святкові та вихідні дні, виходячи з потреб батьків, можуть бути організовані чергові групи.

У робочі дні працюють чергові групи з 6.30 до 7.30 та з 16.30 до 18.30 годин.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

IV.1. Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі реалізується згідно з чинними програмами розвитку виховання і навчання дітей, а також комплексними та парціальними програмами, рекомендованими (схваленими) Міністерством освіти і науки України.

Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня. З 1 червня по 31 серпня у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

IV.2. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з чинними програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН України. Дошкільний навчальний заклад для здійснення навчально-виховного процесу має право вибору освітніх програм: комплексної, як основної та додаткових парціальних для поглибленої освітньої роботи за певними профілями.

 

IV.3. Дошкільний навчальний заклад працює в україномовному режимі відповідно до Конституції України і Закону України «Про засади державної мовної політики».

 

IV.4. У дошкільному закладі можуть бути розроблені власні новації, участь в апробації нових методик, технологій, підходів відповідно до офіційних експериментальних досліджень науковців і запозичення та впровадження у власну практику уже розроблених, апробованих і рекомендованих педагогічних новацій.

 

IV.5. Під час організації навчально-виховного процесу можуть впроваджуватися інноваційні освітні технології та методики: елементи методики М.Монтессорі, С.Русової, М.Зайцева, М.Єфіменка, ТРВЗ та інші.

 

IV.6. З метою розвитку творчої особистості дитини в дошкільному навчальному закладі можуть бути організовані додаткові освітні послуги (на платній та безоплатній основі) у формі гуртків різного спрямування: музичного, інтелектуального, спортивного, художньо-творчого, філологічного тощо

 

IV.7. Педагогічний персонал дошкільного навчального закладу здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодіє з сім’єю з метою підготовки дітей до шкільного життя .

 

V. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

V.1.   Учасниками навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу є:

- діти дошкільного віку, вихованці;

- директор (завідувач);

- вихователь-методист;

- вихователі;

- інструктор з фізкультури;

- керівники музичні;

- керівники гуртків;

- практичний психолог;

- вчитель – логопед;

- помічники вихователів;

- медичні працівники;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств, установ, які беруть участь у навчально-виховній роботі;

- фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

 

V.2. Формою морального заохочення учасників навчально-виховного процесу є:

- подяки, грамоти, преміювання;

- знак «Відмінник освіти України», державні нагороди.

 

V.3. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

- обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання своїх дітей;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах, у суді;

- брати участь у поліпшенні навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу, надавати благодійну батьківську допомогу;

- заслуховувати звіти завідуючого та вихователів дошкільного навчального закладу про роботу дошкільного навчального закладу;

- у дошкільному навчальному закладі можуть бути створені батьківські комітети, які є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов’язків своїх дітей під час організації їх життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі;

- у своїй діяльності батьківські комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну  освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Статутом дошкільного навчального закладу, «Положенням про батьківський комітет ДНЗ»  та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

 

V.4. Батьки або особи, які їх замінюють зобов’язані:

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- постійно дбати про фізичне здоровя, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і мов інших національностей, до народних традицій і звичаїв;

- своєчасно вносити плату за утримання дитини в дошкільному навчальному закладі у встановленому порядку;

- своєчасно сповіщати дошкільний навчальний заклад про можливу відсутність або хворобу дитини;

- у разі відсутності дитини у дошкільному навчальному закладі  через хворобу надавати медичну довідку;

- сприяти забезпеченню дошкільної освіти у дошкільному навчальному закладі чи сім’ї.

Батьки несуть відповідальність за збереження життя, здоров’я, людської гідності дитини.

 

V.5. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу повинні бути особами з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, а також фізичний і психічний стан, який дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Педагогічні працівники приймаються на роботу директором (завідувачем) дошкільного навчального закладу, можливий прийом працівників на роботу за контрактом та на умові строкового договору.

 

V.6. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір, розробку та застосування методик виховання і навчання дітей за погодженням з педагогічною радою дошкільного навчального закладу;

- підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах шляхом курсової перепідготовки не рідше одного разу на пять років;

- вимагати від завідуючого дошкільним навчальним закладом створення умов для здійснення навчально-виховного процесу;

- на захист професійної честі, гідності;

- одержувати компенсацію при втраті роботи у звязку зі змінами в організації виробництва і праці, встановлені законодавством України.

 

V.7. Педагогічні працівники зобов’язані:

-  дотримуватись Статуту дошкільного навчального закладу, посадової (робочої) інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку,  умов трудової угоди  чи контракту;

- співпрацювати із сім’єю вихованця дошкільного навчального закладу з питань навчання і виховання дітей;

- сприяти задоволенню запитів батьків на додаткові послуги;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальний культурний рівень;

- не рідше одного разу на п’ять років проходити курси  підвищення кваліфікації відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

- проходити чергову атестацію один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників;

- за результатами атестації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється (приймається рішення про відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії) кваліфікаційна категорія, може бути присвоєне (приймається рішення про відповідність раніше присвоєному педагогічному званню) педагогічне звання вихователям – «Вихователь-методист», а вихователям-методистам – «Старший вихователь»;

- забезпечувати умови для засвоєння вихованцями чинних програм на рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти розвитку здібностей дітей;

- дотримуватись педагогічної етики, моралі, поважати гідність дитини;

- відволікання працівників від професійних обовязків не допускається, за винятком випадків передбачених чинним законодавством.

 

V.8. Працівники несуть відповідальність за життя, фізичне і психічне здоров’я кожної дитини згідно з чинним законодавством.

 

V.9.   Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу становить

- вихователя – 30 годин;

- вихователя групи компенсуючого типу (санаторної)  для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та вилікуваних від туберкульозу (дітей з малими і загасаючими формами туберкульозу)  – 25год.

- вихователя-методиста – 36 годин;

- керівника музичного – 24 години;

- інструктора з фізкультури – 30 годин;

- практичного психолога – 40 годин;

- вчителя -логопеда – 20 годин

- керівника гуртка – 18 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.

 

V.10. У межах штатного розпису можуть бути введені інші посади спеціалістів.

 

VI. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

VI.1. Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється міським відділом освіти. Керівництво навчальним закладом здійснює його директор (завідувач), який призначається і звільняється засновником або уповноваженим ним органом управління освітою з дотриманням чинного законодавства.

 

VI.2. Органом громадського самоврядування дошкільного навчального закладу є загальні збори членів трудового колективу та батьків. Рішення загальних зборів приймається більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Збори скликаються не рідше одного разу на рік.

 

VI.3. Загальні збори:

- заслуховують звіти керівника дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку професійно-педагогічної діяльності, розглядаються питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу. Дають оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- затверджують основні напрямки удосконалення роботи і розвитку дошкільного навчального закладу;

- приймають рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників;

- вибирають і аналізують програми виховання дітей, розглядають і затверджують методичні напрямки роботи з дітьми.

 

VI.4. У період між загальними зборами вищим колегіальним органом є Рада дошкільного навчального закладу. До її складу входять працівники дошкільного навчального закладу, батьки або особи, що їх замінюють, спонсори.

 Рада дошкільного навчального закладу :

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- розглядає та погоджує режим роботи закладу і груп;

- підтримує громадські ініціативи щодо вдосконалення розвитку, навчання і виховання дітей;

- погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків;

- разом із директором (завідувачем) дошкільного навчального закладу контролює витрачання коштів, формує напрямки використання бюджетних і позабюджетних коштів, погоджує штатний розпис;

- визначає умови оренди приміщень, споруд і обладнання;

- визначає порядок встановлення надбавок, доплат і премій працівникам дошкільного навчального закладу, вносить пропозиції про їх заохочення;

- порушує питання про розірвання трудового договору з працівником, який не відповідає посаді, що займає.

 

VI.5. У дошкільному навчальному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному навчальному закладі;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоровя учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля та  оздоровлення дітей та працівників дошкільного закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення звязків між родинами дітей та дошкільним закладом;

- сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

VI.6. Директор (завідувач) дошкільного навчального закладу:

- несе відповідальність за організацію роботи дошкільного навчального закладу;

- забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх органах, організаціях, на підприємствах, установах;

- в межах своєї компетентності видає накази, обовязкові для виконання працівниками закладу;

- приймає на роботу та звільняє працівників закладу;

- організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздоровлення, виховання та навчання дітей;

- затверджує штатний розпис у межах фонду заробітної плати, створеному в установленому порядку і погоджує його із засновником;

- встановлює доплати, надбавки, премії працівниками дошкільного навчального закладу за рахунок і в межах фонду заробітної плати відповідно до порядку;

- забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних вимог та інших вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей;

- створює умови для здійснення навчально-виховного процесу;

- один раз на пять років проходить атестацію керівних кадрів.

 

VI.7. У дошкільному навчальному закладі є постійно діючий колегіальний орган управління – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу входять усі педагогічні працівники  дошкільного навчального закладу, медичні працівники. До складу педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Педагогічна рада:

- оцінює результативність роботи педагогічного колективу, щодо реалізації програми розвитку дитини дошкільного віку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

- розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі;

- визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоровя дітей;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад;

- аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності в дошкільному навчальному закладі;

- визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сімєю;

- розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного навчального закладу;

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

- затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників.

 

Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб дошкільного навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається потребами дошкільного навчального закладу і, як правило, становить не менше чотирьох на рік.

 

VII. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ І МЕДИЧНОГО БСЛУГОВУВАННЯ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

 

VII.1. У дошкільному навчальному закладі здійснюється триразове харчування дітей. Згідно з «Положенням про дошкільний навчальний заклад» та виходячи з потреб родини, в дошкільному навчальному закладі може бути організоване три - або чотири разове харчування.

Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається спеціально уповноваженими органами охорони здоровя, фінансів та місцевого самоврядування.

Організація та відповідальність за харчування дітей покладається на органи місцевого самоврядування та на керівника дошкільного навчального закладу.

Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше дітей. 

Встановлення плати за харчування дитини в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно з чинними нормативно-правовими актами та за рішенням виконавчого комітету Охтирської міської ради .

Від плати за харчування дітей звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), діти – сироти та діти які залишились без батьківського піклування діти групи компенсуючого типу (санаторної)  з латентною туберкульозною інфекцією та після виліковування від туберкульозу (з малими і загасаючими формами туберкульозу) та інші категорії осіб визначені чинним законодавством. Підставою для звільнення є довідка про призначення такої допомоги, видана органами праці та соціального захисту та іншими уповноваженими органами.

 

VII.2. Організація безоплатного медичного обслуговування в дошкільному навчальному закладі забезпечується органом місцевого самоврядування і здійснюється закладами охорони здоровя відповідно до чинного законодавства України.

 

VII.3. Заклади охорони здоров’я разом з відділом освіти здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у дошкільному навчальному закладі, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію стану їх здоров’я, несуть відповідальність за дотримання санітарно-гігієнічних норм, за проведенням лікувально-профілактичних заходів.

 

VII.4. Медичне обслуговування дітей дошкільного віку здійснюється штатним   середнім медичним персоналом дошкільного навчального закладу та лікарем дитячої лікарні у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

VIII. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

VIII.1. Дошкільний навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивний та ігрові майданчики, господарські будівлі, загальною площею 0, 9516 га. Майно дошкільного навчального закладу належить йому на правах, визначених Законом «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.

 

VIII.2. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу відповідає вимогам, що визначаються  будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також Типовим переліком обов’язкового обладнання дошкільного навчального закладу, у тому числі навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.

 

IX. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

IX.1. Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про державний бюджет», «Про власність», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

 

IX.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу у межах Типового переліку обовязкового обладнання дошкільного навчального закладу фінансується за рахунок коштів засновника.

 

IX.3. Джерела формування коштів дошкільного навчального закладу:

- кошти місцевого бюджету, що надходять в розмірі не нижчому від передбаченого нормативами фінансування дошкільних навчальних закладів;

- кошти одержані від громадян за надання платних послуг в галузі освіти;

- добровільна благодійна допомога батьків або осіб, що їх замінюють;

- цільові внески фізичних та юридичних осіб;

- інші кошти, не заборонені законодавством України.

 

IX.4. Дошкільний навчальний заклад має право:

- реалізувати додаткові освітні послуги в тому числі за плату понад освітні програми (показ театралізованих вистав, лялькових театрів, концертів);

- на договірній основі проводити семінари, конференції, курси з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, з обміну досвідом і т.д;

- розробляти, видавати в установленому порядку і реалізувати споживачам навчальні посібники, дидактичний матеріал, методичні рекомендації;

- брати участь в наукових та інших об’єднаннях, семінарах, конференціях і інших формах співробітництва.

 

IX.5. Дошкільний навчальний заклад користується приміщеннями, обладнанням, відповідною територією, розпоряджається ними у межах, передбачених чинним законодавством.

 

ІХ.6 Дошкільний навчальний заклад веде документацію згідно з інструкцією з діловодства в дошкільних закладах, складає статистичну звітність у встановленому порядку.

 

IX.7. Дошкільний навчальний заклад самостійно визначає потребу у матеріальних ресурсах. Дошкільний навчальний заклад одержує матеріальні ресурси та продукти харчування у централізованому порядку та на договірних засадах, відповідно до чинного законодавства.

 

ІХ.8. Ведення бухгалтерського обліку виконання кошторисів і видатків здійснюється бухгалтерською службою відділу освіти Охтирської міської ради.

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

X.1. Дошкільний навчальний заклад підпорядковується і підзвітний засновникові та уповноваженому ним органу.

 

X.2. Державний контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері освіти.

 

X.3. Основною формою державного контролю за діяльністю дошкільного навчального закладу є державна атестація, яка проводиться один раз на десять років. Результати державної атестації дошкільного навчального закладу оприлюднюються.

 

X.4. Контроль за дотриманням дошкільним навчальним закладом державних вимог щодо змісту рівня й обсягу навчання і виховання здійснюється органами місцевого самоврядування, міським відділом освіти.

 

X.5. Зміст, форми, періодичність контролю не повязана з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником дошкільного навчального закладу.

 

XI. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

XI.1. Створення, організація чи ліквідація дошкільного навчального закладу здійснюється у порядку, визначеному чинними та іншими нормативно-правовими актами України.

 

XI.2. Вивільнені  приміщення ліквідованого дошкільного навчального закладу використовуються виключно для роботи з дітьми.

 

XI.3. Засновник дошкільного навчального закладу не має права безпідставно ліквідувати його, зменшити в ньому площу території, кількість груп, здавати в оренду приміщення.

 

XI.4. Реорганізація або ліквідація дошкільного навчального закладу допускається лише за згодою територіальної громади міста або на підставі результатів місцевого референдуму.

 

XI.5. При ліквідації чи реорганізації дошкільного навчального закладу діти дошкільного віку, які відвідують цей заклад, повинні бути забезпечені можливістю відвідувати інший заклад.

 

XI.6. При реорганізації дошкільного навчального закладу працівникам, які вивільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів, відповідно до чинного законодавства.

 

 Друк  E-mail

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Яндекс.Метрика