Шановні батьки! На жаль, ми вимушені працювати в умовах карантину. Сьогодні діти - наші вихованці знаходяться вдома. Як організувати спільне дозвілля, чим зайняти дітей, як забезпечити їх повноцінний розвиток вдома - ці та інші поради ви зможете знайти у рубриці "Для вас, батьки". Заходьте на сторінку та користуйтесь.

Звіт керівника

Щорічний звіт  керівника ДНЗ «Орлятко»

перед трудовим колективом та батьківською  громадськістю

ДНЗ (ясла - садок) «Орлятко»

 Т. В. Харченко

за 2018 / 2019 н.р.

 

 

              

                  Добрий день усім присутнім !

Зміст та організація освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі «Орлятко»  визначається Базовим компонентом дошкільної освіти  реалізується згідно з чинними програмами розвитку виховання і навчання дітей, а також комплексними та парціальними програмами, рекомендованими (схваленими) Міністерством освіти і науки  України у відповідності  до оновленого  Закону України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" інших чинних нормативно-правових актів.

Щороку розробляється, затверджується /директором /, схвалюється /педагогічною радою/   річний план роботи закладу на навчальний рік та літній період.

Затверджується директором «Розпорядок дня»  та  «Розподіл занять»  з обов’язковим врахуванням наказу МОН України від 20.04.2015р. № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у ДНЗ різних типів та форм власності» зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 13.05.2015р. № 520/26965.

Якість освітніх послуг в дошкільній освіті, передусім,  це – кадрова політика,  методична,  адміністративно – господарська та фінансова  діяльність.

6.1. Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі:

- вжиті завідуючим дошкільним навчальним закладом заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку;

           Відповідно до статті 66 Закону України «Про освіту», статей 18, 19 Закону України «Про дошкільну освіту»,  листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 № 1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», рішення виконавчого комітету Охтирської міської ради № 53 від 18.04.2018 «Про організацію ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку», керуючись постановою  Кабінету Міністрів України від 13.09.2017  № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей  дошкільного, шкільного віку та учнів», на виконання наказу відділу освіти Охтирської міської ради від 02.01.2019 №1 «Про організацію обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у 2019 році», та з метою забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей дошкільного віку  у ДНЗ «Орлятко» був виданий наказ від 02.01.2019 №01-11/1а «Про організацію обліку дітей дошкільного  віку  у 2019 році». За результатами обліку у мікрорайоні ДНЗ проживає 414 дітей від 0 до 6років, з них дошкільною освітою охоплено 235 дітей, не відвідують ДНЗ -133дитини.

           Керуючись чинними нормативними актами 21.09.2018 №01-04/113 був виданий наказ «Про охоплення дітей,  які не відвідують дошкільний навчальний заклад, дошкільною освітою», відповідно до якого вихователем-методистом Кисіль А.С., були розроблені  заходи по наданню  психолого-педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють,  у вихованні та розвитку дітей раннього віку (від 1 до 3 років)  Консультативним центром «Разом з мамою» та по охопленню дітей молодшого, старшого  дошкільного віку соціально - педагогічним патронатом.

Зокрема:

-          К-сть дітей що проживають на території обслуговування ДНЗ «Орлятко» та охоплені Консультативним центром «Разом з мамою» в 2018-2019н.р. – 31 чоловік

-          К-сть дітей що проживають на території обслуговування ДНЗ «Орлятко» та охоплені соціальним патронатом в 2018-2019н.р. /вікова категорія 3- 4роки/ - 22.

/вікова категорія 5-6 років/ - 10 дітей.

       Відповідно до наказу  по ДНЗ  від 28.01.2019 № 01-11/24, 10 дітей   які  охоплені  соціальним  патронатом  були зняті  з обліку.  З них, 2 дітей відвідують реабілітаційний центр, 8 батьків  заявили про відмову від послуг ДНЗ з особистих причин. /заяви від  батьків в наявності/.

    З січня 2019р і по сьогодні подається щомісяця реєстр дітей, де чітко ведеться облік дітей які прибули чи вибули із ДНЗ. Станом на 01.07.2019р. прибувших – 10дітей, вибувших  - 29, з них ідуть до ЗОШ –  21 дитина.

На сайті ДНЗ ведеться спеціальна сторінка для батьків, які мають змогу отримати консультативну допомогу он-лайн. Станом на 01.07.2019р.  зареєстровано 2 заявки на консультативну допомогу вихователя та сестри медичної.

-      створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес;

Уже котрий рік поспіль наш ДНЗ є базовим з питання «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес». На 2018-2019н.р. було складено план роботи, затверджено його протоколом педагогічної ради №1 від 29.08.2018р.. Протягом року план було цілком реалізовано.

Для підвищення рівня освіченості та поінформованості педагогів з питання використання інноваційних методів та технологій в роботу з дітьми в ДНЗ «Орлятко» постійно проводилися педгодини (круглий стіл «Організація роботи з дітьми в світлі освітніх новацій» концепція «Нова українська школа», семінар-практикум «Формуємо знання дітей про предметний світ», методичний аукціон «Нові підходи до ознайомлення дітей з навколишнім середовищем», інтерактивний практикум  «Ознайомлення дітей зі звичаями та традиціями як засобами соціально-морального розвитку», коучинг для педагогів «Організація фізкультурного комплексу з дітьми дошкільного віку», модеративний семінар «Граємо з дітьми залюбки»), консультації  («Ігрові зони в дитячому садку: що потрібно знати вихователю», «Готуємо до школи на тільки дітей, а й батьків», «Моделюємо навколишній світ», «Як спонукати дітей бігти на заняття наввипередки», «Розвиваємо мовлення дітей за допомогою верлібрів», «Роль вихователя в розвитку  рухової активності дітей раннього віку»), випускаються методичні порадники «Методи та прийоми ознайомлення дітей з навколишнім середовищем», інформаційні бюлетні «Вплив звичаїв та традицій на виховання дітей» тощо.

На протязі року майже всіма педагогами активно велась інноваційна діяльність. Педагоги продовжували роботу над інноваціями - методика Кюізенера (Лаврушко Т.О., Панченко Л.М.), методика Дьєнеша (Цокур Т.В., Вовк О.П., Масло Л.В., Ковяр Т.О.), технологія Воскобовича (Шевченко Н.І. – квадрат, Міщенко Р.О. – чудо-соти), ігри Нікітіних (Псурцева Л.А.), ТРВЗ технологія (Цокур Т.В., Шевченко Н.І.), мнемотехніка (Шевченко Н.І., Псурцева Л.А.). Розпочато роботу з інновацією коректурні таблиці  (Міщенко Р.О. – «Впевнений старт»). Але в звязку з введенням у дію Концепції  «Нова Українська школа»  заклад у 2018-2019р. відмовився від впровадження методик та технології, які спрямовані на раннє читання. В групах дітей раннього та дошкільного віку систематично планується робота з впровадження в освітній процесс інноваційних методик та технологій, про що свідчать спеціальні відмітки в плані та наявні практичні матеріали.

Протягом року педагогами використовувалися різні системи роботи з вивчення та впровадження інновацій, як  «Розвиток у дітей уміння здійснювати логічні та математичні операції з допомогою кольорових лічильних паличок Дж.Кюізенера» Л.М.Панченко, «Формування логіко-математичної компетентності дошкільників в умовах використання логічних блоків Дьєнеша» Т.В.Цокур, «Використання елементів технології «Казкові лабіринти гри» у формувані логічного мислення дошкільників» Р.О.Міщенко. Ці інновації використовуються педагогами по декілька років та апробовані.

За роки використання інновацій педагоги мають позитивний результат використання інновацій в освітньому процесі, про що свідчать показники моніторингових досліджень рівня розвитку.

В закладі постійно проводяться відкриті заходи для педагогів міста щодо вивчення та впровадження інноваційних методик  та технологій: засідання педагогічної студії вихователів дітей старшого дошкільного віку та вчителів початкових класів у форматі квестів. (листопад 2018року  та квітень 2019р.), вихователів старшого дошкільного віку на тему «Ігрова діяльність, як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності» (березень 2018р.), школи молодого вихователя на тему «Організація ігрової діяльності з дітьми переддошкільного віку» (грудень 2018р.)  

-      організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи;

Протягом навчального року в закладі було заплановано 7 гуртків за схваленими педагогічною радою програмами. (Протокол 1 від 29.08.2018р.) Відповідно до перелічених программ керівниками гуртків «Пластичний балет», «Оберіг» та «Кольорові фантазії» складено плани роботи з дітьми, розробки занять. Дібрано наочно-практичний матеріал. Для роботи гуртків розроблено ділову документацію, яка має індекс 06, та ведеться керівником гурткової роботи відповідно до вимог. Усі заняття гуртків   проводяться за графіком, затвердженим педагогічною радою (протокол 1 від 29.08.2018р.) та у визначених графіком місцях. В гуртковій роботі задіяні діти різних вікових категорій від 10 до 12 чоловік. Результативність визначалася за виставками робіт гуртків флоромозаїки,  та малювання в демонстраційних куточках в роздягальних кімнатах відповідних груп. Результатом роботи гуртка «Пластичний балет» є виступи на святах. За рік роботи діти мають певні вміння та навички.

Аналізуючи вищесказане робимо висновок, що гурткова робота на протязі навчального року велась на належному рівні.

Протягом року було здійснено кілька вивчень з питання «Робота з профільного спрямування ДНЗ «Орлятко»» та з’ясовано, що вихователі планують роботу з профільного спрямування ДНЗ «народознавчий». Робота є систематичною, про що є відмітки в перспективному плані роботи з дітьми. Серед запланованих форм та методів роботи народні ігри, робота з прислів’ями та приказками, скоромовками, загадками, педагогиазом з дітьми учать потішки, хороводи, працюють над казками, легендами. 

В кожній груповій кімнаті крім, групи раннього віку «Колобочки», в наявності куточки народознавства, які містять різноманітний народознавчий матеріал від реальних об’єктів до енциклопедичної літератури. Матеріал є змінним  та варіативним, часто змінним та відповідає темам блочно-тематичного планування.

В групах є міні-музеї національного спрямування «Хустки», «Козацька педагогіка» - група «Казка», «Посуду» - «Барвінок», «Народної іграшки» - «Веселка», «Писанки» - «Калинка». В наявності паспорти міні-музеїв.

 Усі групи, крім групи раннього віку,  мають профільне спрямування. Вихователі систематично планують роботу з цього питання. В наявності відповідний ноачно-практичний матеріал для роботи над профільним спрямуванням які відповідають вимогам та містять форми роботи по трьох напрямках – робота з педагогами, робота з дітьми та батьками.

Наявні  дієві куточки профільного спрямування (група «Веселка» - куточок СХД, група «Барвінок» -  куточок фізичного розвитку, группа «Казка» - куточок пізнавального розвитку, группа «Дзвіночок» - міні-музей «Козацької слави» тощо).

Музичний розвиток здійснювався через заняття з музики, індивідуальну роботу та самостійну музичну діяльність. Діти старшого дошкільного віку ДНЗ активно приймали участь у міському заході, щорічному фестивалі «Веселі нотки». В тісній співпраці з батьками вихованців наприкінці року було організовано родинний фестиваль «Родина року», який згуртував вихованців та їх батьків у прагненні показати свої родинні таланти.

Фізичний розвиток дітей у групах «Калинка», «Веселка», «Казка», «Дзвіночки», «Барвінок» здійснювався інструктором з фізичної культури на належному рівні через ранкову гімнастику, заняття з фізкультури, спортивні свята та розваги, прогулянки-походи. У групі раннього віку  «Колобочки» заняття з фізкультури проводилися  вихователями. Вихователями групп  складено та використовується система загальнорозвиваючих вправ відповідно до вимог та сезонів. 

Згідно з планом роботи ДНЗ на 2018-2019н.р. в листопаді 2018року було проведено моніторинг рівня розвитку дітей з питання «Рівень предметно-практичної компетенції дошкільників» з метою виявлення недоліків у формуванні знань дітей та корекції організації освітнього процесу.Моніторинг проводився через спостереження за датьми під час організації предметно-практичної діяльності, індивідуальної роботи та співбесіди з вихователями (якщо дитина довгий час не відвідувала ДНЗ).

Аналізуючи загальні результати проведеного моніторингу в закладі слід відмітити, що найбільший відсоток дітей які мають достатній рівень розвитку, тобто здебільшого володіютьпредметно-практичними навичками, але в деяких питаннях виникають труднощі. Дітей з високими показниками розвитку в ДНЗ 24%, що свідчать про систематичну роботу колективу з організації роботи з формування у дітей знань про предметний світ. Найнижчий, але досить високий показник 21% дітей з низьким рівнем розвитку, причиною чого є неналагоджена система індивідуальної роботи та багато дітей, які не систематично відвідують ДНЗ. Тому потребують підвищеної уваги вихователя з цього питання.

Згідно з планом роботи ДНЗ на 2018-2019н.р. в лютому 2019р.було проведено моніторинг рівня розвитку дітей з питання «Здоровязбережувальна компетенція». Аналізуючи загальні результати проведеного моніторингу в закладі слід відмітити, що найбільший відсоток дітей які мають високий рівень розвитку, тобто здебільшого володіють навичками рухової активності та заннями про здоровя та фізичний розвиток людей, мають розвинені культурно-гігієнічні навички, антропометричні дані дітей в нормі, але в деяких питаннях виникають труднощі. Дітей з достатніми показниками розвитку в закладі 41%, що свідчить про систематичну роботу колективу з організації роботи з формування у дітей відповідних знань та вмінь. Проаналізувавши таблиці моніторингових досліджень можна сказати, що найнижчі показники дітей у питанні загартовування організму та наявності знань про здоровя та хворобу.   

Згідно з планом роботи на 2018-2019н.р.в вересні-жовтні 2018 та в квітні –травні 2019проведено моніторинг основних компетенцій дітей дошкільного віку.

На педагогічній раді 29 серпня (протокол 1) було вирішено колегіально проводити моніторинг основних компетенцій дітей молодшого дошкільного віку за аторькою моделлюДНЗ, що хвалено методичною радою методичного кабінету відділу освіти Охтирської міської ради Сумської області Протокол 5 від31.08.2017р., затвердженого педагогічною радою 31.08.2015р. (протокол 2) використовуючи інструментарій . затверджений педагогічною радою 11.12.2015р. (протокол 2), розроблений педагогами ДНЗ. Проведення моніторингу основних компетенцій дітей старших груп за рішенням педагогічної ради від 29.08.2018р. (протокол 1) визначено за кваліметричною моделлю.

Упродовж року проводилися обстеження дітей раннього віку та фіксувалися результати в картках нервово-психічного розвитку. На початку навчального року були роздруковані картки нервово-психічного розвитку на всіх дітей групи «Колобочки». Протягом року вихователі намагалися дотримуватись вимог та проводили діагностику відповідно до дня народження дитини.

В ході моніторингу були проведені спостереження за дітьми упродовж дня та запропоновано ряд завдань виявлення ріня розвитку їх здібностей. Результати заносилися в таблицю та аналізувалися за визначеними критеріями. За результатами – усі діти адаптувалися до умов дошкільного закладу та мають достатні показники своїх знань з усіх освітніх ліній.Найбільш стрімкий ріст компетентності дітей відбувся в групі молодшого віку 4р.ж. «Казка».

Діти старшого дошкільного віку були продіагностовані за кваліметриною моделлю. На кожну дитину в наявності бланк протоколу, в який внесено дані розвитку дитини. По закінченні в програмі Ексель було сформовано паспорт розвитку дитини. Кінцеві показники діагносування зросли: в жодній з груп немає дітей з середнім рівнем розвитку, достатній рівень знизився у старшій групі «Калинка» на 26%, у групі «Веселка» -на 15%. Підвищився показник високого рівня розвитку – у групі «Калинка» на 34%, а в групі «Веселка» - на 35%. Наявна лише 1 дитина з низьким рівнем розвитку у групі «Веселка», що обумовлено особливими поребами дитини.

Поповнено розвивальне середовище груп дидактичними посібниками для реалізації завдань розділу ознайомлення дітей з предметним світом.(Протокол 2 від 19.12.2018)

«Зимовий одяг» - група «Колобочки»;

«Предмети одягу» - група «Дзвіночки»;

«У кожного своє житло» - група «Веселка»;

«Народні ремесла » - група «Барвінок»;

«Що роблять цим предметом» - група «Казка»;

«Зимовий одяг та взуття» - група «Калинка»;

«Зимові забави» - вихователь Харченко Т.В.;

«Одягни по-порядку» - вихователь Куцай А.К.

Посібники цікаві, змістовні, реалізують завдання розділу «Предметний світ», відповідають вікові дітей, практичні, варіативні  та безпечні.

З метою підвищення якості навчально-виховного процесу  колективом педагогічних працівників розроблено та схвалено до використання у роботі з дітьми

1.      Планування оздоровчих занять для дітей різних вікових категорій /молодший дошкільний вік 4, 5р.ж. старший дошкільний вік/. (Протокол 1 від 28.08.2019р.)

2.      Перспектива планування рухливих ігор для усіх вікових груп. Та створено банк рухливих ігор. (Протокол 3 від 20.03.2019р.)

3.      Досвід роботи Панчено Л.М., «Розвиток у дітей уміння здійснювати логічні та математичні операції з допомогою кольорових лічильних паличок Дж. Кюізенера: методичний порадник». (Протокол 3 від 20.03.2019р.)

У ДНЗ упродовж року працювали ініціативна группа на чолі з Цокур Т.В., результатом роботи якої є розроблене планування завдань освітньої лінії «Дитина у світі культури. Предметний світ» для дітей дошкільного віку». Тобто, картки перспективного розподілу завдань розділу програми «Предметний світ» для дітей раннього, молодшого та старшого віку. (Протокол 4 від 31.05.2019р.). Керівник ініціативної групи Т.В.Цокур.

Педагог нашого закладу, Міщенко Р.О. у 2018р. зайняла 2 почесне  місце в обласній виставці –огляді кращих методичних розробок педагогічних працівників ДНЗ у 2018р. в номінації «Матеріали у форматі методичних розробок».

   6.2. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.

Уже третій  рік поспіль фінансування ДНЗ здійснюється з місцевого бюджету. А з січня 2019р. дошкільний заклад веде самостійний бухгалтерський облік. Для ведення фінансової автономії були підготовлені робочі місця бухгалтерів, створено належні умови та поповнено штат 2 одиницями.

Підвищення результативності реалізації поставлених завдань планувалось через покращення матеріально-технічних умов. Зокрема, :

За рахунок коштів місцевого бюджету -  придбано компютерну техніку для роботи бухгалтерії.

Покращилася матеріальна база з питання ПБ – придбано 9 вогнегасників,  кошму, встановлено протипожежні двері в щитову.

Рік за роком проводимо ревізію теплової системи – проводимо заміну теплової мережі, (в минулому році - заміна стояка в групі раннього віку, молодший вік група «Дзвіночки»). Частково оновлено систему енергозабезпечення. 

Відбудували два павільйони (після падіння дерева)  та вкрили  один профнастилом, інший шифером.

Замінили ліжка в групі раннього віку – 6шт. двохярусних. Придбали 50комплектів постільної білизни,  бойлер, 80л. (2160грн.), комфорка (1850грн.) тощо

Утримували на належному рівні – сантехнічне, технологічне обладнання. Зі змістом звіту про використання коштів місцевого бюджету можно ознайомитися на офіційному сайті ДНЗ. 

Забезпеченість іграми та іграшками, в порівнянні з попереднім роком зменшилась на 10%. Протягом року велась робота по збагаченню методичного кабінету методичною літературою та практичними матеріалами. Методичні посібники, які були придбані протягом року мають гриф МОНУ. Але забезпеченість літературою в закладі за Переліком навчальної літератури, рекомендованої МОНУ для використання в дошкільних навчальних закладах у 2017-2018р. залишається на досить низькому рівні 21%

З метою підготовки дошкільного навчального закладу «Орлятко» до  нового навчального 2019/2020 року та опалювального періоду 2019-2020р.р., станом на сьогодні  проведено такі роботи:

-         Проведено капітальний ремонт  східців /група «Веселка», вхід службовий, вхід групи «Барвінок»/

-         Підшиваються профнастилом цегляні павільони /для прогулянок дітей, для зберігання візочків/

-         Встановлено 2 металопластикові конструкції в музично-спортивній залі та кабінеті бухгалтерії.

-         Проведено часткове фарбування ігрового обладнання та господарчих об’єктів.

-         Проведено часткову реконструкцію опалювальної системи, а саме встановлення 2 радіаторів тепла. /група «Веселка», спальна кімната/

-         Замінено аварійну частину водовідведення. /від службового кабінету до люка на вулиці/

-         Збагачено ігрові прогулянкові майданчиками новими ігровими модулями – гелікоптер, літак, потяг, човник та арт-обєктом «Орлятко з любов`ю для дітей»

-         Частково відремонтовано бордюри.

Витрати з січня 2019р. відбуваються на придбання господарчих матеріалів, матеріалів  для проведення профілактично-ремонтних робіт, подано документи на придбання миючі, дезінфікуючі засоби, канцтовари, повірку манометрів,  потреби на лікарські засоби тощо.

Шановні працівники ДНЗ, дозвольте від щирого серця подякувати Вам за відданість нашій справі, за ту частинку доброти, яку ви лишаєте щодня у дитячому садку. Шановні батьки,  дяка Вам за розуміння наших проблем, за підтримку,  яку ми отримуємо від вас.

6.3. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

Фінансова діяльність У ДНЗ здійснювалася відповідно до чинної нормативно-правової документації.

За рахунок депутатських коштів -  ми придбали ігрові модулі (спортивне обладнання), активну колонку, мультимедійне обладнання, вікна в к-сті 5шт.(санаторна).

Як я вже говорила, що фінансування здійснюється міським бюджетом. Нам виділено кошти на господарчі потреби, миючи та дезінфікуючі засоби, лікарські препарати та канцтовари для адміністративної діяльності. Поза увагою залишається питання забезпечення необхідними матеріалами для навчальної та ігрової діяльності. Про необхідність забезпечення даними матеріалами є  відповідний лист МОН України «Типовий перелік необхідного матеріалу для здійснення навчання та виховання дітей».

На 2018р. було виділено коштів  96 870,00грн..

На 2019р. передбачено коштів місцевого бюджету в сумі – 91410 ,00грн.

За І півріччя 2019р. –  освоєно коштів міського бюджету  по коду 2210 – 40683,60 грн.., по коду 2240 -  11990,60грн., 2220 передбачено 1250,00 грн, освоєно 0, тільки зроблено замовлення.

Також виділяється сума коштів для харчування дітей під час оздоровчого періоду. За 1 місяць  літа освоєно коштів на суму- 3537, 40грн.

Вперше у цьому році ми отримали кошти з ОТГ (об’єднаних територіальних громад) для відшкодування коштів на утримання дітей які зареєстровані не в місті. Це сума коштів 134750,22 грн. Нами направлено пропозиції щодо їх використання. (90000 виплата зарплати, 45000 на нарахування)

6.4. Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Станом на 19.07.2019р. в ДНЗ працює 14 педагогів (включаючи директора).

Станом на сьогодні подали заявки на прийняття на роботу 1 вихователь та 2 керівника музичних.

Проаналізую плинність кадрів за 2018-2019р.р. саме,

-         у 2018р. розрахувалися: (Мишеньова А.В. –вийшла заміж і переїхала до м. Харків працювала 1 місяць 10 днів, Маринченко С.М., за власним бажанням –дитина пішла в 1 клас, Вербицька О.В. за власним бажанням,  Тягленко О.В., за власним бажанням,   Хоменко О.В., керівник музичний виїзд на роботу до Польщі, Савостьян О.А., перехід до ДНЗ «Сонечко»);  у 2019р. – (Лапіна І.М., виїзд за кордон у Чехію на роботу; Тіщенко О.О., сестра медична – вихід основного працівника на роботу; Унку С.І. влаштування на роботу у м. Харків, Вовк О.П., переїзд до м. Харків)  Прийнято на роботу у 2019р. -  2 вихователі, 1 спеціаліст.

У декретній відпустці по догляду за дитиною знаходиться 3 педагога, 1 у відпустці по вагітності та пологам.

Якісний рівень педагогічного персоналу за навчальний рік змінився: 10 (71%) педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст», 1 (7%) педагоги мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», 3 (22%) педагоги мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії».   

Згідно з перспективним планом атестації та курсової перепідготовки педагогів у 2018-2019н.р. році жоден з педагогів не підлягав черговій атестації та на позачергову не було подано заяв.

Станом на сьогодні  вихователь Касьяненко Т.В., та інструктор з фізкультури Резніченко О.І. отримують вищу фахову освіту. Також подані заявки на влаштування на роботу 1 вихователь, 2 керівники музичних. Посада керівник музичний 1.5ст, практичний психолог -0,5ст. – постійні місця, та вихователь (декретне місце) 1.0ст.

В закладі працюють молоді спеціалісти /Ковяр Т.О., Касьяненко Т.В., Резніченко О.І./, з якими  організовано роботу згідно зі складеним планом. 

Кожен педагог протягом року підвищував свій професійний рівень через роботу над темою самоосвіти за індивідуальним планом. Педагоги мають певний рівень обізнаності зі своїх питань, накопичують практичний матеріал.  В цьому продовжено вивчення питання смоосвіти Н.І.Шевченко «Використання прийомів ейдетики та мнемотехніки для розвитку інтелектуальних здібностей дошкільників», що містить орієнтовний перспективний розподіл завдань для реалізації через методи та прийоми «мнемотехніки» для дітей молодшого та старшого дошкільного віку, підібрано дидактичний матеріал.

Узагальнено досвід вихователя Л.М.Панченко «Розвиток у дітей уміння дійснювати логічні та математичні операції з допомогою кольорових лічильних паличок Дж. Кюізенера»  та подано на розгляд методичною радою відділу освіти.

Продовжує працювати творча майстерня «Моделювання освітнього простору ДНЗ». Яка дає можливість педагогам самостійно виготовляти різноманітні посібники, інформційно-практичні матеріали для батьків, практичні наробки для роботи з дітьми, працювати з документацією тощо.

6.5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров'я учнів та педагогічних працівників:

- забезпечення організації харчування та медичного обслуговування учнів і педагогічних працівників;

Станом на 19.07.2019р. у ДНЗ 141 вихованець, 138 харчується,  на режимі короткотривалого перебування знаходиться 1дитина /група  «Дзвіночки»/. Харчування організовано на належному рівні. ДНЗ забезпечений посудом на 100%, посадочними місцями на 100%, у вікових групах організовані куточки чергових. Що стосується якості, оплати харчування дітей, батьківську громадськість постійно інформуємо.

По ДНЗ наявний наказ від 03.01.2019 № 01-11/6 «Про склад комісії по встановленню плати за харчування дітей». Дане питання знаходиться на суворому контролі.

За період з січня 2019 і по сьогодні 2 дітей, були звільнені від оплати за харчування – батьки яких відряджені для виконання завдань щодо захисту незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України, приймають безпосередню участь в операції Об’єднаних сил, забезпечують її проведення, та перебувають  безпосередньо в районах у Донецькій області - на час відрядження. (наказ від 14.05.2019 № 01-11/47а  «Про звільнення від плати за харчування Йосипка Максима, 2015р.н.»; від 19.06.2019 № 01-11/69 «Про звільнення від плати за харчування Румянцевої Валерії, 2015р.н.»)

Також у зв’язку з набранням чинності рішень Чернечинської  сільської ради за 8 дітей, які прописані на території Черничанської сільської ради  відшкодовуються кошти за утримання. Але є такі діти, за харчування яких батьки  сплачують 100% вартість. Така дитина у нас 1.

Наявні накази по ДНЗ про встановлення 100% плати за харчування дітей. Це Папета Анна, 21.11.2014р.н. (наказ від 27.06.2019  № 01-11/47б). Є ще двоє дітей яким відмовлено у відшкодуванні коштів, але ці діти знаходяться у групі компенсуючого типу(санаторній) і відповідно чинного законодавства мають пільги на безкоштовне харчування та 1 дитина  родина якої має пільги малозабезпеченої родини.

Жодним працівником ДНЗ не було подано заяви на харчування. Питання контролю за харчуванням постійно знаходиться на контролі, норми харчування не порушуються. Замовлення на продукти харчування виконуються. Вартість  обраховується бухгалтерією і доводиться до відома  батьків. У ДНЗ є діти, 21дитина, пільгових категорій, які або звільнені від оплати за харчування або сплачують тільки 50%. Це діти з малозабезпечених сімей - 7, багатодітні родини – 11дітей,  діти з вадами 1дитина  та 2 дітей, батьк яких перебувають в зоні АТО; Також є діти групи компенсую чого типу (санаторної) які харчуються за рахунок коштів місцевої влади.

Медичне обслуговування як дітей так і працівників знаходиться на належному рівні. Робота проводиться якісно і вчасно.

У 2018 -2019н.р.. були проведені перевірки, а саме:

-         18.04.2019р. Лабораторний центр /Доля В.П. /зауваження відсутні.

-         08.07.2019р. Охтирським міськрайонним відділом Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. /зауваження які вимагають великих  фінансових витрат/

- дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм;

Право на захист життя і здоров’я є одним з основоположних прав людини і перш за все відображено в Конституції України та низці законодавчих і нормативних актів усіх ланок законодавчої та виконавчої влади.

В ДНЗ «Орлятко» проводиться робота з безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу у відповідності до вимог нормативно-правового законодавства. У 2019р. ввійшов в дію новий нормативний акт -  Лист МОН України від 14.02.2019р. №1/11-1491 «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у ЗДО», з яким працівники закладу ознайомлені під підпис.

Також по ДНЗ наявні накази про:

-          від 10.01.2019 №01-11/15 «Про призначення відповідальних за організацію роботи з питань охорони  життя та здоров’я дітей»

-          від 10.01.2019 №01-11/20 «Про виконання вимог нормативно-правової документації у частинах, що стосується збереження  життя і здоров`я дітей в дошкільному навчальному закладі «Орлятко»»

-          від 11.01.2019 №01-11/20а «Про заходи попередження травматизму, безпеки життєдіяльності працівників та дітей у зимовий період 2019 року»

-          від 28.05.2019 №01-11/53  «Про організацію охорони життя і здоров'я дітей влітку 2019р.»

-          від 28.05.2019 №01-11/59 «Про заходи щодо безпеки  життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу під час літнього періоду 2019»

-          від 20.06.2019 №01-04/70  «Про запобігання травматизму, забезпечення здорових і безпечних умов перебування дітей  у ДНЗ «Орлятко»»

Розроблено та затверджено:

-          Заходи щодо питань запобігання всім видам травматизму у ДНЗ в 2019р. /Додаток до наказу від 03.01.2019 № 01-13/3аг/

-          Заходи з охорони праці, пожежної безпеки, безпеки життєдіяльності та профілактики травматизму серед учасників навчально-виховного процесу на 2019 рік.  Акт обстеження  систем тепло-, водо-, електропостачання станом на 01.02.2019р. /Додаток до наказу від 04.01.2019 № 01-13/5аг/

-          План першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру в ДНЗ «Орлятко» на 2019 рік. /Додаток до наказу від 11.01.2019 №01-13/10аг

-      План заходів щодо профілактики  травматизму серед учасників освітнього процесу під час оздоровлення у весняно-літній період. /Додаток 1 до наказу по ДНЗ  від 04.03.2019 №01-13/14аг/

Надано:

-          Інформацію  про виконання заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру в ДНЗ «Орлятко»  на 2019 рік   /на 29.03.2019р./

-          Інформацію про виконання заходів щодо забезпечення сталої роботи з питань безпеки життєдіяльності під час повені та льодоходу .  /на 10.03.2019р./

-          Інформацію щодо організації профілактичної роботи з питань безпеки життєдіяльності у ДНЗ. / на 15.06.2019/

       На виконання  наказу по ДНЗ «Орлятко»  від 04.03.2019 №01-13/13аг, був проведений аналіз питання щодо організації режиму праці та охорони в ДНЗ. З`ясовано, що  режим  праці та охорони розроблено у відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів, Статуту ДНЗ, затвердженого рішенням сесії сьомого скликання від 09.11. 2018р.№1347- МР тощо. Керівником  затверджено графік роботи працівників, наказ від 03.01.2019 № 01-11/7.  В наявності  Аналітичний  звіт  щодо організації режиму праці та охорони в ДНЗ  станом на 15.03.2019р.

Наявні журнали реєстрації  інструктажів, інструкції з ОП, ТБ та ПБ, які оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

Працівники ДНЗ вчасно та за потреби  ознайомлюються  під підпис з  інструкціями з ОП, БЖ та ПБ. У роботі керуємося чинними нормативно-правовими актами, законами тощо.

У  2018р.Державною службою з надзвичайних ситуацій була проведена планова перевірка з 16.04-20.04.2018. Подано інформацію по виконанню припису.

Пожежним інспектором Калюжним Максимом, було проведено інспектування з дотримання правил ПБ. Проблемні питання припису пожнагляду були в основному вирішені, але є такі які самостійно вирішити не можливо. Зокрема відсутність пожежної сигналізації, ремонт пожводоймища.

У ДНЗ було проведено:

·          Місячник ОБЖД «Зелений вогник» /вересень 2018р./

·          Місячник ОБЖД «Червона хвиля»  /травень 2019р./

·          Тиждень безпеки життєдіяльності (ЦЗ)  /травень 2019р./

Охтирським міськрайонним відділом Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області була здійснена Планова перевірка у липні 2019р.  В наявності АКТ за результатами перевірки про усунення порушень. Порушення, які не потребують великих фінансових витрат буде  виконано у встановлений термін.

- надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей;

 У ДНЗ організована робота з сім’ями соціально незахищених категорій. У ДНЗ виховуються діти з багатодітних родин,  є діти з вадами здоров’я, та з малозабезпечених родин, усього 36чол.. Усі діти забезпечені пільгами по харчуванню. Отримали безкоштовні подарунки   з бюджету міста на свято «Святого Миколая».

Також особлива увага приділяється дітям, батьки яких є учасниками АТО. Станом на сьогодні є 2 дітей  даної пільгової категорії /в наявності відповідні документи/.

- моральне та матеріальне стимулювання учнів і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення;

а) влітку  2018р. було оздоровлено 1 дитину, у 2019р. не було заявок на  оздоровлення дітей.

б) соціальні путівки відсутні. Оздоровлюються /по можливості та бажанню/ працівники за особистий кошт. Міська профспілка частково компенсує кошти /1000грн.- для дорослого, 500грн. за дитину/.

в)  За звітній період матеріальну допомогу  отримали 2 працівників.  

г) на санатарно-лікувальні путівки документи не подавалися.

- стан дитячого травматизму.

Упродовж 2018р. і до сьогодні липня 2019р. дитячий травматизм відсутній.  

6.5. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

В закладі за 2018-2019 н.р. було проведено ряд заходів спільно з батьками. Три родини з груп дітей старшого віку прийняли участь у спортивних змаганнях «Веселі естафети».

З метою привернути увагу батьків до повноцінного розвитку дітей вдома та популяризації спільного дозвілля було проведено виставки дитячих поробок із бросового матеріалу «Перетворюємо речі», дитячих малюнків «Іграшками граємось –про довкілля дізнаємось» (іграшки, ігри), родинних газет «Коли моя мама була такою як я…» (підготовка до школи), фотовиставка «Ми зі спортом дружимо». В 2018-2019 було організовано акцію для батьків вихованців «Святкова декорація», метою якої є придбання декорацій для роботи з дітьми. Такі заходи як дні відкритих дверей та дні родинних інтересів за планом проводилися систематично та були цікавими для батьків та дітей.

Такі заходи як дні відкритих дверей та дні родинних інтересів є традиційними та за планом проводилися систематично та були цікавими для батьків та дітей.

Усі позитивні начинання у ДНЗ обговорюються і затверджуються на засіданнях з батьківською громадськістю.

6.6. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

Робота по виконанню вимог Закону України «Про звернення громадян» у 2018-2019 навчальному році була спрямована на захист прав і свобод людини, зміцнення законності і правопорядку.

Письмових звернень громадян з січня по липень 2019р. до ДНЗ не надходило. На особистому прийому зареєстровано – 22 чоловік, з них 2 звернулися з питанням щодо

-          влаштування на роботу і були позитивно вирішені.

-          надання довідок за місцем вимоги  16 батьків, 4 для працівників.

Для ведення обліку ведеться відповідна документація, а саме журнал, який прошито і прошнуровано у відповідності до вимог.

            Всі особисті звернення обліковані в журналі реєстрації особистого прийому громадян з дотриманням індексу 150 ( що відповідає розділу освіта) і вирішені позитивно.

З  запитами  щодо  зарахування дітей до черги  ДНЗ у 2018р. звернулося 26 батьків.

З січня 2019р. до ДНЗ прийнято  13 дітей, 5  з яких прийшло у січні-лютому, а 9 починаючи з червня 2019р.

Дані запити зареєстровані в журналі вхідних документів з відповідними індексами.

Усі звернення,  які відносяться до компетенції дошкільного закладу, розглядалися в усній формі під час особистого прийому директора.  Звернень, ні усних ні письмових щодо виникнення конфліктних ситуацій не надходило.

Особистий прийом громадян проводився у відповідності до чинного законодавства України. Необхідна документація ведеться у відповідності до вимог «Інструкції з діловодства».

 

Витяг з протоколу

 

ПРОТОКОЛ

щорічного звіту  керівника ДНЗ «Орлятко»

перед трудовим колективом та батьківською  громадськістю

 

 

від  19.07.2019р.                                                                                        Присутні  48 чоловік

                                                                                                                     Голова: Сергієнко С.І.

                                                                                                                     Секретар: Цокур Т.В.

 

 

Порядок  денний

 

1. Звіт керівника ДНЗ «Орлятко» Т.В.Харченко про виконану роботу за 2018 / 2019 н.р.

2. Оцінка діяльності директора ДНЗ «Орлятко».

 

СЛУХАЛИ:

1.Звіт директора ДНЗ «Орлятко» Т.В.Харченко про виконану роботу за 2018 / 2019 н.р. Зміст звіту додається . (Додаток 1)

 

ВИСТУПИЛИ:

Лаврушко Т.О., вихователь, яка зауважила, що прослухавши звіт директорами всі зрозуміли з яких складових складається робота директора ДНЗ.  Це і методична,  господарська та адміністративна діяльність з якими Тетяна Валентинівна успішно справляється. Ми всі бачимо, що наш дошкільний заклад, успішно розвивається, покращується його матеріальна база, для вихованців створені належні умови для розвитку, виховання та навчання. А самі вихованці доглянуті, батьки задоволені і це є заслугою усього колективу який очолює Тетяна Валентинівна. Але сьогодні я б хотіла звернути увагу присутніх на інше. На жаль минулий рік був для колективу важким, були хвороби, важкі втрати. І Тетяна Валентинівна завжди знаходила такі слова, щоб люди могли пережити тяжкі часи і повернутися до роботи, до життя. Вона зуміла згуртувати колектив так, щоб він продовжував працювати  у потрібному режимі, підміняючи, підтримуючи один одного.  За це їй щиро дякуємо, за її чуйне серце, за людяність. Бажаємо і надалі працювати на посаді директора плідно, натхненно. Бажаємо Вам здоров’я. Роботу керівника визнати задовільною.

Наталія  Тимошенко, представник батьківської громадськості, подякувала за умови створені для дітей, за підготовлений педагогічний колектив,  за результативність роботи з дітьми. Наголосила, що і надалі буде відбуватися тісна співпраця і спільно будуть вирішуватися проблемні питання. Оцінила роботу керівника «задовільно».

Горобець О.В., представник батьківської громадськості, зазначив що Тетяна Валентинівна, вимоглива як до себе так і до працівників закладу. Цілеспрямована, компетентна, постійно підвищує свій професійний рівень, пропонує варіанти вдосконалення і  педагогічної майстерності  і господарської діяльності та спонукає до творчого підходу у роботі з дітьми. Подякував  за  вміння працювати і вирішувати питання,  які часто є не «жіночими». Підтримав пропозиції роботу директора оцінити задовільно.

Лахман Л.І., машиніст з прання та ремонту білизни та спецодягу,  яка наголосила, що наш керівник, як гарна господиня бачить, помічає та вміло вміє вказати на те, що ми буває не звертаємо уваги. А вона своїм господарським поглядом скеровує нашу роботу так, що ДНЗ виглядає і є охайним, прибраним та красивим. Роботу директора вважаю задовільною.

Шевченко Н.І., вихователь, яка зазначила, що «прослухавши виступ керівника і дивлячись на щоденну роботу Тетяни Валентинівни, з упевнінестю можна сказати, що вона є гарний керівник, вірний друг і порадник, досвідчений педагог. Кожен з нас бачить, що дитячий садок «розквітає», робоче місце кожного працівника відповідає вимогам, налагоджений навчально-виховний процес тощо. Прошу вважати роботу  керівника задовільною».

Зорич Л.М., машиніст з прання та ремонту білизни та спецодягу, приєднуюсь до вище сказаних слів, вважаю роботу керівника задовільною. Бажаю нових креативних ідей і втілення їх в життя.

Панченко Л.М., вихователь, яка сказала, що вважає роботу Тетяни Валентинівни слід оцінити як «задовільно». Це людина, яка знаходиться на «своєму місці» як директор ДНЗ і добре знає всі проблеми та вчасно їх вирішує. Тетяна Валентинівна завжди підтримує своїх працівників, надає поради, допомогу. Особисто я хотіла  б висловити ширу подяку Тетяні Валентинівні  як керівнику, як жінці і як просто людині, яка підтримала мене в тяжкий період мого життя і продовжує це робити і надалі. Бажаю успіхів та натхнення у Вашій нелегкій, але корисній роботі. Роботу вважаю задовільною

 

 СЛУХАЛИ:

2.Оцінка діяльності директора  ДНЗ «Орлятко»  Т.В.Харченко.

 

ВИСТУПИЛА:

Шевченко Н.І., голова лічильної комісії, яка оголосила, що в голосуванні взяло участь 48 чоловік.

За підсумками  таємного  голосування роботу директора вважають задовільною – 48чол.

 

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Роботу директора ДНЗ «Орлятко» Т. В. Харченко за 2018/2019  н.р. вважати задовільною.

                                                             

 

Голова      __________________________ Сергієнко С.І.

 

Секретар  __________________________  Цокур Т.В.

 

 Друк  E-mail

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Яндекс.Метрика