Шановні батьки! На жаль, ми вимушені працювати в умовах карантину. Сьогодні діти - наші вихованці знаходяться вдома. Як організувати спільне дозвілля, чим зайняти дітей, як забезпечити їх повноцінний розвиток вдома - ці та інші поради ви зможете знайти у рубриці "Для вас, батьки". Заходьте на сторінку та користуйтесь.

Звернення громадян

НА ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ

«ПРО ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН»

Документи, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування з питань розгляду звернень громадян:

-         Конституція України;

-         Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 393;

-         Указ Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/200S «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»;

-         постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації»;

-         постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року 26 «Про внесення зміни до пункту 2 Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації».

-         постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян».

-         постанова Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009р. 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади»

-         постанова Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009року 1338 «Про заходи щодо посилення протидії корупції».

 

Право на звернення

Всі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення й дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Вимоги до звернення

Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання)і скарги.

Порушені у зверненні питання повинні стосуватись діяльності Управління, його структурних підрозділів.

У зверненні має бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові, громадянина (громадян),

- місце проживання громадянина (громадян),

- суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги,

- до скарги додаються наявні у заявника рішення або  копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду   скарги.

Письмове звернення повинно бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Звернення повинно бути складене прийнятною для сторін мовою.

Звернення, оформлені належним чином і подані в установленому, порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

 

Види звернення

 

Пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються порада, рекомендація щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя.

 

Заява (клопотання) звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

 

Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

 

 

Графік особистого прийому громадян директором ДНЗ «Орлятко»:

-         вівторок, четвер   –  з 10.00  - 12.00год.

 

-         середа   –  з 12.00 – 16.00год.

 

ЗРАЗОК ЗВЕРНЕННЯ

 

Директору  Охтирського  дошкільного навчального закладу (ясла – садка)  «Орлятко» Охтирської  міської ради Сумської  області

 

Харченко Т.В.

(ПІБ директора)

 

_________________________________________

 

прізвище, ім'я, по батькові, громадянина (громадян)

 

_________________________________________

 

місце проживання громадянина (громадян)

 

 

________________________________________

пропозиція (зауваження) , заява (клопотання) , скарга 

 

_____________________________________________________________________________

 

суть порушеного питання пишеться в довільній формі, де викладається суть порушеного питання

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

якщо скарга, то додаються наявні у заявника рішення або  копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду   скарги:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

___________________                                      ____________________________

 

              Дата                                                                                                       Підпис

 Друк  E-mail

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Яндекс.Метрика