Шановні батьки! На жаль, ми вимушені працювати в умовах карантину. Сьогодні діти - наші вихованці знаходяться вдома. Як організувати спільне дозвілля, чим зайняти дітей, як забезпечити їх повноцінний розвиток вдома - ці та інші поради ви зможете знайти у рубриці "Для вас, батьки". Заходьте на сторінку та користуйтесь.

Танцюймо разом!

Танцювальне мистецтво відіграє величезну роль у вихованні творчої, всебічно розвиненої особистості. Заняття хореографією долучають дитину до світу прекрасного, формують художній смак, прищеплюють любов до танцю. Танець учить дітей слухати, сприймати, розуміти музику, любити рух, життя.

Активне навчання дітей хореографії дасть змогу розвинути музично-ритмічний слух, увагу, пам’ять, пластичну виразність рухів, емоційність, музикальність, творчу уяву. Танцювальні здібності дитини розкриються у здатності імпровізувати в русі під музику.

Основним завданням гуртка вбачаємо в тому, щоб дати дітям хореографічну підготовку, виявити і розвинути їхні здібності і пробудити бажання красиво, легко рухатися, проявляючи творчу індивідуальність. 

Хореографія як вид мистецтва володіє значними резервами для розвитку та виховання дітей. Її основним засобом є рух у всьому його розмаїтті. Рух і музика, одночасно впливаючи на дитину, сприяють розвитку координації, музикальності та артистичності. Під час занять хореографією виробляється творча активність, працьовитість, уважність, розширюється уява, зростає культура поведінки, виховується художній смак дитини.

Головне завдання педагога – допомогти дітям пізнати світ музики й танцю та створити умови для реалізації творчого потенціалу вихованців.

Заняття танцями зміцнюють організм, виправляють деякі фізичні вади, такі як сутулість, ходу з піднятими плечима, звичку ставити ноги носками всередину тощо.

Концертні виступи перед глядачами є одним із головних виховних засобів: переживання успіху приносить дитині морально-естетичне задоволення, виховується почуття відповідальності, дружби, товариськості.

При складанні плану гуртка були враховані такі основні дидактичні принципи:

1.     Принцип доступності.

Програма відповідає віковим особливостям дітей, їхньому рівню розвитку та інтересам.

2.     Принцип індивідуалізації.

Кожне заняття будується в залежності від інтелектуального, психічного рівня розвитку дитини, враховується темп та рівень складності для кожної дитини.

3.     Принцип розвивального навчання.

Враховується рівень кожної дитини, визначається зона найближчого розвитку.

4.     Принцип систематичності та послідовності навчання.

Заняття побудовані від простого до складного, від конкретного до абстрактного, із закріпленням раніше вивченого матеріалу.

5.      Принцип зв’язку із життям.

Завдання програми побудовані за аналогією з реальним життям.

 

Мета та завдання гуртка

 

Метою гуртка «Танцюємо разом» є:

сприяти естетичному вихованню і фізичному розвитку дитини, розвиваючи танцювальні здібності дітей та їх творчий потенціал у процесі навчання мистецтва хореографії.

 

Завдання гуртка:

Ознайомчі:

-         Формувати основи музично-рухової культури;

-         Ознайомити з основними позиціями рук та ніг, танцювальними елементами;

-         Формувати хореографічно-музичні навички, що підводять дітей до виконання танцювальних рухів, танців;

-         Сприяти формуванню морально-комунікативних якостей особистості, почуття такту через вміння співпереживати

Розвивальні:

-         Розвивати рухові якості та вміння (координацію рухів, силу, витривалість, спритність, гнучкість, пластичність) і танцювальні здібності дітей;

-         Сприяти зміцненню здоров’я дітей завдяки розвитку опорно-рухового апарату та функціонального вдосконалення органів дихання, формуванню правильної постави;

-         Розвивати естетичний смак

Творчі:

-         Формувати творчі здібності вихованців: уяву і фантазію, здатність до імпровізації;

-         Навчати впізнавати знайомі мелодії, реагувати та виразний характер, засоби виразності музики, узгоджено та ритмічно рухатися під неї.

 

 

Зміст роботи та умови реалізації програми

      Загальна кількість занять – 36.

Періодичність проведення занять – 1 раз на тиждень.

Тривалість 1 заняття – 20 хв.

Норми наповнення груп – 12 дітей.

Основною умовою успішного проведення навчання хореографії дітей дошкільного віку є виховання в них свідомого ставлення до занять гуртка, любові до танцю.

Від початку занять дітей слід привчити до встановленого порядку, охайності. Діти для занять повинні мати спеціальну форму: білі футболки, шкарпетки та балетки або чешки, у дівчаток - короткі спіднички, у хлопчиків – короткі шорти. Костюм дисциплінує, допомагає дитині налаштуватися.

Структура занять:

1.     Підготовча частина: привітання, теоретична частина, слухання та аналіз музики, колективно-порядкові вправи.

2.     Основна частина: вивчення позицій, танцювальних рухів, ритмічні вправи, музично-ритмічні вправи та ігри тощо.

3.     Заключна частина: підсумок заняття.

 

Орієнтовний тематичний план гуртка

для дітей старшого дошкільного віку

 з/п

Тема заняття

Мета заняття

Танці

1.

 

 

 

 

 

«Музична скринька»

(вступне)

Навчати дітей визначати характер, темп, динаміку, жанр (марш, вальс, полька, пляска) знайомого музичного твору та виконувати рухи згідно з його характером.

Формувати навички відтворення І позиції ніг та кроку напівпальцях

Розвивати вміння проплескування ритмічного малюнку

 

 

2.

«Музична скринька»

(музично-ритмічні вправи)

Навчати розрізняти музику різних етносів (українська, російська, білоруська  тощо)

Формувати навички відтворення І позиції ніг та кроку напівпальцях, з високим підніманням колін, м’який пружний крок та приставний крок.

Розвивати вміння починати і закінчувати рухи разом із музикою.

Розвивати вміння проплескування ритмічного малюнку

Танець «Веселий танок»

3.

«Олівці-малювці»

(колективно-порядкові вправи)

Ознайомити з поняттями: «лінія», «півколо», «коло», «інтервал», «рівняння», «ланцюжок».

Розвивати навички ходьби з поворотами, кроком з високим підніманням колін, легкий біг, біг із закиданням гомілки назад.

Формувати навички відтворення І позиції ніг

Розвивати вміння проплескування ритмічного малюнку

 

Танець «Веселий танок»

4.

 

 

 

«Олівці-малювці»

(прості фігурні перебудови)

Навчати вільно орієнтуватися у просторі, тримати інтервали та виконувати прості фігурні перебудови.

Розвивати вміння проплескування ритмічного малюнку

Розвивати навички ходьби з поворотами праворуч, ліворуч, біг із викиданням прямих ніг уперед.

Ознайомити з ходьбою по діагоналі, розходження парами.

 

Танець «Веселий танок»

5.

«Танцюємо сидячи»

(танцювальна партерна гімнастика)

Навчати музично та технічно правильно виконувати на підлозі танцювально-гімнастичний комплекс, спрямований на підготовку дітей до виконання вправ класичного тренажу.

Розвивати вміння проплескування ритмічного малюнку з чергуванням: два в долоні, два по колінах.

Розвивати навички ходьби по діагоналі, «ланцюжком», розходження парами.

 

Танець «Веселий танок»

6.

«Танцюємо сидячи»

Навчати тримати спину, утримувати правильну форму підйому, працювати над розвитком виворітності, гнучкості, сили та еластичності м’язів ніг.

Закріпити вміння ходити по колу та різними рисунками танцю: «ланцюжок», «зірочка», «равлик», «хвилі» тощо.

Розвивати вміння проплескування ритмічного малюнку

 

Парний танець

7.

«Гнучкі, сильні та витривалі»

(загальні та корегувальні вправи)

Ознайомлювати дітей з назвами окремих частин тіла (стопа, гомілка, стегно, хребет, поперек), назвами та змістом партерних вправ («гойдалки», «метелик», «кошеня», «кошик» тощо) та акробатичних елементів («місток», «шпагат», «берізка»).

Розвивати навички відтворення І та ІІ позиції ніг

Розвивати вміння проплескування ритмічного малюнку

 

Парний танець

8.

«Гнучкі, сильні та витривалі»

 

Розвивати навички відтворення І та ІІ позиції ніг

Закріпити назви партерних вправ та акробатичних елементів.

Навчати сумлінно та якісно виконувати комплекс партерних вправ.

 

Парний танець

9.

«Країна Терпсихори»

(пізнавальний матеріал з хореографії)

Навчати розрізняти різні види хореографії (класичний, народно-сценічний, історико-побутовий, бальний та сучасний танці).

Ознайомити з  III позицією ніг, танцювальним рухом напівприсідання на одній нозі, другу вперед на п’ятку.

Розвивати гнучкість тіла

Парний танець

10.

«Країна Терпсихори»

Закріпити знання різних видів хореографії.

Формувати уявлення про те, що кожний рух передає певний настрій чи почуття і має зміст.

Розвивати гнучкість тіла

Розвивати навички відтворення ІІІ позиції ніг, танцювального руху: напівприсідання на одній нозі, другу вперед на п’ятку.

Розвивати ритмічний слух через ритмічні вправи для різних частин тіла.

Ритмічний танок «Зайчики».

11.

«Лялька-балерина»

(елементарні вправи класичного танцю)

Ознайомити дітей з основними правилами утримання правильної постави

Формувати правильне уявлення про поняття «хореографія».

Ознайомити з вправами класичного тренажу: демі-пліє (напівприсідання), релєве (підйом на півпальцях), соте (стрибок з першої позиції в першу).

Розвивати ритмічний слух.

Виховувати естетичний смак.

Ритмічний танок «Зайчики».

12.

«Лялька-балерина»

Дати дітям уявлення, що хореографія – це вміння красиво танцювати за правилами.

Розвивати  музично-ритмічну координацію, творчу ініціативу, увагу у вправах класичного тренажу

Виховувати почуття краси і гармонії.

Закріпити знання про основні правила утримання правильної постави.

Ритмічний танок «Зайчики».

13.

«Веселий чобіток»

(елементарні знання про народний танок)

Дати дітям уявлення, що народний танок є першоосновою хореографічного мистецтва, що кожен народ має свої танцювальні традиції і танцює у своїй манері.

Ознайомити дітей з позиціями рук: вихідна – руки опущені вниз; I позиція – руки витягнуті вперед; II позиція – руки розкриті в сторони; III позиція – руки підняті вгору, танцювальним рухом батман тандю (ковзання ногою по підлозі).

Розвивати вміння відтворювати рухи в характері музики

Танцювальний етюд «Гопачок»

14.

«Веселий чобіток»

Розвивати  музично-ритмічну координацію, увагу, творчу уяву.

Ознайомити дітей з комбінованим положенням рук: права в III позиції, а ліва в II позиції; ліва на поясі, а права у II чи III позиції.

Розвивати навички рухів шиї, пластичність рухів

Розвивати навички відтворення танцювального руху батман тандю та різних позицій рук.

Закріпити поняття танцювальні традиції та манери.

Танцювальний етюд «Гопачок»

15.

«Українські візерунки»

(елементи українського народного танцю)

Формувати уявлення дітей про українські традиції (українських хороводів, танців, забав, ігор, етюдів та вправ, особливостями дівочого та чоловічого українського танцю та костюма).

Розвивати навички відтворення танцювального руху батман тандю та різних позицій рук.

Ознайомити з позицією рук «поличка»; танцювальним рухом «вихилясник», «припадання»..

Виховувати любов та повагу до рідної країни.

Танцювальний етюд «Гопачок»

16.

«Українські візерунки»

Ознайомити зі змістом окремих танцювальних форм українського танцю (хороводи, танці, забави), формувати навички їх виразного виконання.

Розвивати навички відтворення танцювального руху «вихилясник»  та позиції рук «поличка».

Ознайомити з танцювальним рухом «вірьовочка».

Танцювальний етюд «Гопачок»

17.

«Російські візерунки»

(елементи російського танцю)

Формувати уявлення дітей про традиції російського народу, народного танцю та костюма, про назви окремих рухів танцю (перемінний крок, крок з притупом, крок з каблучка, гармошка тощо).

Закріпити знання про зміст окремих танцювальних форм українського танцю.

Формувати навички виразного і музичного виконання танцювальних комбінацій та етюдних форм російського танцю.

Танцювальний етюд «Гопачок»

Етюдна форма російського танцю «У полі берізка стояла»

 

18.

«Російські візерунки»

 

Розвивати навички відтворення танцювальних рухів: перемінний крок, крок з притупом, крок з каблучка, гармошка тощо.

Закріпити знання про зміст окремих танцювальних форм українського танцю.

Формувати навички виразного і музичного виконання танцювальних комбінацій та етюдних форм російського танцю.

Танцювальний етюд «Гопачок»

Етюдна форма російського танцю «У полі берізка стояла»

 

19.

«Білоруські візерунки»

(елементи білоруського танцю)

Формувати уявлення дітей про традиції білоруського народу та окремих рухів білоруського танцю (білоруська полька, галоп, притуп, пружинки).

Формувати навички виконання окремих рухів білоруського танцю (полька, основний хід з підскоком, галоп, притуп, пружинка) та сюжетних етюдних форм.

Закріпити знання про доступні рухи російського та українського танцю.

Танцювальний етюд «Гопачок»

Етюдна форма російського танцю «У полі берізка стояла»

 

20.

«Білоруські візерунки»

 

Розвивати навички відтворення танцювальних рухів: білоруська полька, галоп, притуп, пружинки.

Формувати навички виконання окремих рухів білоруського танцю (полька, основний хід з підскоком, галоп, притуп, пружинка) та сюжетних етюдних форм.

Закріпити знання про доступні рухи російського та українського танцю.

Танцювальний етюд «Гопачок»

Етюдна форма російського танцю «У полі берізка стояла»

 

21.

«Дозвольте запросити»

(елементи історико-побутового танцю)

Формувати уявлення дітей про основні правила запрошення до танцю, правила поважного ставлення до партнера; деякі види історико-побутового танцю (менует, полонез, полька, фарандола).

Ознайомити з основними рухами танцю «Полька»

Закріпити знання про доступні рухи російського, білоруського та українського танцю.

 

Танцювальний етюд «Гопачок»

Етюдна форма російського танцю «У полі берізка стояла»

 

22.

«Дозвольте запросити»

Ознайомити дітей із правилами поведінки під час танцю парами: запрошувати до танцю, утримувати погляд, не заважати під час руху один одному.

Навчати виконувати танцювальні кроки в різних напрямках, поєднувати їх різними позами та комбінувати з паузами і поклонами.

Навчати взаємодіяти з партнером та виконувати етюдні форми, побудовані на рухах менуету, полонезу, польки та фарандоли.

 

Танець «Полька»

23.

«На дитячому танцполі»

(ігрові форми дитячого парного танцю)

Закріпити знання дітей про правила поведінки під час танцю.

Ознайомити з танцювальними рухами:

уклін (для хлопчиків) та реверанс (для дівчаток).

Ознайомити з різними положеннями в парах:

-          обличчям одне до одного (закрите положення – «Давай дружити»);

-          спиною одне до одного (протилежне положення – «Посварилися»);

-          поруч одне з одним (бічне положення – «На прогулянку»);

-          одне за одним (колоною – «Вагончики»).

Виховувати любов до танцю та повагу до партнера.

 

Танець «Полька»

24.

«На дитячому танцполі»

Формувати навички виконання нескладних танцювальних рухів, а також виразних імітаційних та образних рухів, які добираються залежно від сюжетного або ігрового характеру танцювальної форми.

Ознайомлення з танцювальними рухами: підскоки, різні види стрибків, оплесків, притупів.

Закріпити знання дітей про різні положення в парах.

 

Танець «Полька»

25.

«Модники»

(елементи сучасних напрямів хореографії)

Формувати уявлення, що існують сучасні напрями хореографії.

Навчати виконувати нескладні рухи під сучасну музику, злагоджено та ритмічно рухатися під час виконання комбінацій та етюдних форм, вільно імпровізувати під час танцю.

Розвивати навички відтворення танцювальних рухів: підскоки, стрибки, оплески, притупи.

 

 

Сучасний танець

26.

«Модники»

 

Формувати уявлення, що існують сучасні напрями хореографії.

Навчати виконувати нескладні рухи під сучасну музику, злагоджено та ритмічно рухатися під час виконання комбінацій та етюдних форм, вільно імпровізувати під час танцю.

Розвивати навички відтворення танцювальних рухів: підскоки, стрибки, оплески, притупи.

 

Сучасний танець

27.

«Виразна пластика»

(імітаційні рухи та етюди)

Навчати виконувати самостійно та за показом педагога імітаційні рухи.

Розвивати уяву та творчість.

Закріпити знання дітей щодо сучасних напрямків хореографії та основних рухів.

 

Сучасний танець

28.

«Виразна пластика»

Формувати вміння виразно та музично виконувати етюди з використанням імітаційних рухів. Розвивати навички відтворення імітаційних рухів, I, II  та III позиції ніг.

Розвивати чуття ритму

Формувати навички вільно імпровізувати під час імітаційного танцю.

 

Сучасний танець

29.

«Я і природа»

(масова імпровізація на тему природи)

Навчати емоційно відгукуватися на музику та брати активну участь у масовій імпровізації на теми природи.

Розвивати навички відтворення імітаційних рухів, I, II  та III позиції ніг.

Розвивати чуття ритму

 

Сучасний танець

30.

«Розмовляємо без слів»

(вправи на виразність жестів, поз і міміки)

Навчати виконувати вправи на виразність жестів та на виразність поз і міміки.

Розвивати навички відтворення I, II  та III позиції рук.

Виховувати цікавість, уяву, творчість

Виховувати любов до танцю та повагу до партнера.

Сучасний танець

31.

«Циркова історія»

Навчати передавати різний настрій та характер, виконуючи етюди.

Ознайомити дітей зі способами набуття гнучкості тіла.

Розвивати навички відтворення I, II  та III позиції рук.

Виховувати цікавість, уяву, творчість

Комплекс хореографічної мініатюри «Жук жу-жу».

32.

«Циркова історія»

Формувати навички набуття гнучкості тіла.

Розвивати навички відтворення I, II  та III позиції рук та ніг.

Розвивати чуття ритму.

Комплекс хореографічної мініатюри «Жук жу-жу».

33.

«На балу у Попелюшки»

 

Поглиблювати знання про історико-побутові танці, ознайомити з видом танцю – вальс.

Формувати навички відтворення «кроку вальсу» та танцювальних рухів «Човник», «Віконечко».

Розвивати чуття ритму

Закріплювати вміння відтворювати знайомі позиції ніг та рук

Танець «Випускний вальс»

34.

«На балу у Попелюшки»

Формувати навички відтворення «кроку вальсу» та танцювального руху «Зірочка»

Розвивати чуття ритму

Закріплювати вміння відтворювати знайомі позиції ніг та рук

Танець «Випускний вальс»

35.

«На балу у Попелюшки»

Ходьба по колу з акцентом на першу долю.

Використання вивчених позицій.

Закріплювати вміння відтворювати «крок вальсу», танцювальні рухи «Човник», «Віконечко», «Зірочка».

Танець «Випускний вальс»

36.

Підсумкове

Концерт

Закріпити вміння відтворювати танцювальні рухи невимушено, слухаючи музику.

Викликати бажання виконувати знайомі танці на публіці.

 

Танець «Полька»

Сучасний танець

Комплекс хореографічної мініатюри «Жук жу-жу».

Танець «Випускний вальс».

 

  

Очікувані результати:

 

-         Діти володіють хореографічно-музичними навичками.

-         Діти виконують танцювальні рухи, елементи танців, танці.

-         Розвинуті рухові якості та вміння (координація рухів, сила, витривалість, спритність, гнучкість, пластичність) і танцювальні здібності дітей.

-         У дітей сформовано правильну поставу.

-         Діти мають гарну уяву й фантазію, здатні до імпровізації.

-         Діти  упізнають мелодії, реагують на виразний характер музику, узгоджено і ритмічно рухаються під неї.

-         Сформовані навички самостійності, зібраності, взаємодії.

 Друк  E-mail

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Яндекс.Метрика