Тепер ми у Facebook.Ласкаво просимо! https://www.facebook.com/105487431470394/posts/105492651469872/

Графік роботи гуртків

Однією з форм організації освітнього процесу, яка чи не найбільше сприяє розвитку творчого потенціалу дошкільнят є гурток. У нашому дошкільному закладі працює 6 гуртків різного спрямування.

 

До вашої уваги графік роботи гуртків у 2020-2021 н.р. 

 

 

 

№ з/п

Назва гуртка

Керівник

Кількість дітей

Місце проведення

Час проведення

1.         

«Городки»

(спортивний)

Інструктор з фізкультури

Шкаруба О.В.

10

(6-й р.ж)

Музично-спортивна зала

Щоп’ятниці

15.40-16.00

2.         

«Веселі співаночки» (вокальний)

Музичний керівник

Черкас О.Г.

10

(6-й р.ж.)

Музично-спортивна зала

Щочетверга

15.40-16.00

3.         

«Веселі музики» (музичний)

Музичний керівник

Чумаченко  В.О.

10

(6-й р.ж.)

Музично-спортивна зала

Щовівторка

15.40-16.00

4.         

«Умки»

(інтелектуальний)

 

Практичний психолог

Гавриленко О.Б.

10

(5-й р.ж.)

Групова кімната групи «Казка»

Середа (2 рази на місяць)

15.40-16.00

5.         

«Вишиванки»

(художньо-творчий)

 

Вихователь Шидловська С.М.

 

10

(6-й р.ж.)

Групова кімната групи «Казка»

Середа

(2 рази на місяць)

15.40-16.00

6.         

«Кольорові фантазії» (художньо-творчий)

Вихователь

Псурцева Л.А.

10

(4-й р.ж.)

Групова кімната групи «Калинка»

Вівторок

(2 рази на місяць)

15.40-16.00

 Друк  E-mail

Танцюймо разом!

Танцювальне мистецтво відіграє величезну роль у вихованні творчої, всебічно розвиненої особистості. Заняття хореографією долучають дитину до світу прекрасного, формують художній смак, прищеплюють любов до танцю. Танець учить дітей слухати, сприймати, розуміти музику, любити рух, життя.

Активне навчання дітей хореографії дасть змогу розвинути музично-ритмічний слух, увагу, пам’ять, пластичну виразність рухів, емоційність, музикальність, творчу уяву. Танцювальні здібності дитини розкриються у здатності імпровізувати в русі під музику.

Основним завданням гуртка вбачаємо в тому, щоб дати дітям хореографічну підготовку, виявити і розвинути їхні здібності і пробудити бажання красиво, легко рухатися, проявляючи творчу індивідуальність. 

Хореографія як вид мистецтва володіє значними резервами для розвитку та виховання дітей. Її основним засобом є рух у всьому його розмаїтті. Рух і музика, одночасно впливаючи на дитину, сприяють розвитку координації, музикальності та артистичності. Під час занять хореографією виробляється творча активність, працьовитість, уважність, розширюється уява, зростає культура поведінки, виховується художній смак дитини.

Головне завдання педагога – допомогти дітям пізнати світ музики й танцю та створити умови для реалізації творчого потенціалу вихованців.

Заняття танцями зміцнюють організм, виправляють деякі фізичні вади, такі як сутулість, ходу з піднятими плечима, звичку ставити ноги носками всередину тощо.

Концертні виступи перед глядачами є одним із головних виховних засобів: переживання успіху приносить дитині морально-естетичне задоволення, виховується почуття відповідальності, дружби, товариськості.

При складанні плану гуртка були враховані такі основні дидактичні принципи:

1.     Принцип доступності.

Програма відповідає віковим особливостям дітей, їхньому рівню розвитку та інтересам.

2.     Принцип індивідуалізації.

Кожне заняття будується в залежності від інтелектуального, психічного рівня розвитку дитини, враховується темп та рівень складності для кожної дитини.

3.     Принцип розвивального навчання.

Враховується рівень кожної дитини, визначається зона найближчого розвитку.

4.     Принцип систематичності та послідовності навчання.

Заняття побудовані від простого до складного, від конкретного до абстрактного, із закріпленням раніше вивченого матеріалу.

5.      Принцип зв’язку із життям.

Завдання програми побудовані за аналогією з реальним життям.

 

Мета та завдання гуртка

 

Метою гуртка «Танцюємо разом» є:

сприяти естетичному вихованню і фізичному розвитку дитини, розвиваючи танцювальні здібності дітей та їх творчий потенціал у процесі навчання мистецтва хореографії.

 

Завдання гуртка:

Ознайомчі:

-         Формувати основи музично-рухової культури;

-         Ознайомити з основними позиціями рук та ніг, танцювальними елементами;

-         Формувати хореографічно-музичні навички, що підводять дітей до виконання танцювальних рухів, танців;

-         Сприяти формуванню морально-комунікативних якостей особистості, почуття такту через вміння співпереживати

Розвивальні:

-         Розвивати рухові якості та вміння (координацію рухів, силу, витривалість, спритність, гнучкість, пластичність) і танцювальні здібності дітей;

-         Сприяти зміцненню здоров’я дітей завдяки розвитку опорно-рухового апарату та функціонального вдосконалення органів дихання, формуванню правильної постави;

-         Розвивати естетичний смак

Творчі:

-         Формувати творчі здібності вихованців: уяву і фантазію, здатність до імпровізації;

-         Навчати впізнавати знайомі мелодії, реагувати та виразний характер, засоби виразності музики, узгоджено та ритмічно рухатися під неї.

 

 

Зміст роботи та умови реалізації програми

      Загальна кількість занять – 36.

Періодичність проведення занять – 1 раз на тиждень.

Тривалість 1 заняття – 20 хв.

Норми наповнення груп – 12 дітей.

Основною умовою успішного проведення навчання хореографії дітей дошкільного віку є виховання в них свідомого ставлення до занять гуртка, любові до танцю.

Від початку занять дітей слід привчити до встановленого порядку, охайності. Діти для занять повинні мати спеціальну форму: білі футболки, шкарпетки та балетки або чешки, у дівчаток - короткі спіднички, у хлопчиків – короткі шорти. Костюм дисциплінує, допомагає дитині налаштуватися.

Структура занять:

1.     Підготовча частина: привітання, теоретична частина, слухання та аналіз музики, колективно-порядкові вправи.

2.     Основна частина: вивчення позицій, танцювальних рухів, ритмічні вправи, музично-ритмічні вправи та ігри тощо.

3.     Заключна частина: підсумок заняття.

 

Орієнтовний тематичний план гуртка

для дітей старшого дошкільного віку

 з/п

Тема заняття

Мета заняття

Танці

1.

 

 

 

 

 

«Музична скринька»

(вступне)

Навчати дітей визначати характер, темп, динаміку, жанр (марш, вальс, полька, пляска) знайомого музичного твору та виконувати рухи згідно з його характером.

Формувати навички відтворення І позиції ніг та кроку напівпальцях

Розвивати вміння проплескування ритмічного малюнку

 

 

2.

«Музична скринька»

(музично-ритмічні вправи)

Навчати розрізняти музику різних етносів (українська, російська, білоруська  тощо)

Формувати навички відтворення І позиції ніг та кроку напівпальцях, з високим підніманням колін, м’який пружний крок та приставний крок.

Розвивати вміння починати і закінчувати рухи разом із музикою.

Розвивати вміння проплескування ритмічного малюнку

Танець «Веселий танок»

3.

«Олівці-малювці»

(колективно-порядкові вправи)

Ознайомити з поняттями: «лінія», «півколо», «коло», «інтервал», «рівняння», «ланцюжок».

Розвивати навички ходьби з поворотами, кроком з високим підніманням колін, легкий біг, біг із закиданням гомілки назад.

Формувати навички відтворення І позиції ніг

Розвивати вміння проплескування ритмічного малюнку

 

Танець «Веселий танок»

4.

 

 

 

«Олівці-малювці»

(прості фігурні перебудови)

Навчати вільно орієнтуватися у просторі, тримати інтервали та виконувати прості фігурні перебудови.

Розвивати вміння проплескування ритмічного малюнку

Розвивати навички ходьби з поворотами праворуч, ліворуч, біг із викиданням прямих ніг уперед.

Ознайомити з ходьбою по діагоналі, розходження парами.

 

Танець «Веселий танок»

5.

«Танцюємо сидячи»

(танцювальна партерна гімнастика)

Навчати музично та технічно правильно виконувати на підлозі танцювально-гімнастичний комплекс, спрямований на підготовку дітей до виконання вправ класичного тренажу.

Розвивати вміння проплескування ритмічного малюнку з чергуванням: два в долоні, два по колінах.

Розвивати навички ходьби по діагоналі, «ланцюжком», розходження парами.

 

Танець «Веселий танок»

6.

«Танцюємо сидячи»

Навчати тримати спину, утримувати правильну форму підйому, працювати над розвитком виворітності, гнучкості, сили та еластичності м’язів ніг.

Закріпити вміння ходити по колу та різними рисунками танцю: «ланцюжок», «зірочка», «равлик», «хвилі» тощо.

Розвивати вміння проплескування ритмічного малюнку

 

Парний танець

7.

«Гнучкі, сильні та витривалі»

(загальні та корегувальні вправи)

Ознайомлювати дітей з назвами окремих частин тіла (стопа, гомілка, стегно, хребет, поперек), назвами та змістом партерних вправ («гойдалки», «метелик», «кошеня», «кошик» тощо) та акробатичних елементів («місток», «шпагат», «берізка»).

Розвивати навички відтворення І та ІІ позиції ніг

Розвивати вміння проплескування ритмічного малюнку

 

Парний танець

8.

«Гнучкі, сильні та витривалі»

 

Розвивати навички відтворення І та ІІ позиції ніг

Закріпити назви партерних вправ та акробатичних елементів.

Навчати сумлінно та якісно виконувати комплекс партерних вправ.

 

Парний танець

9.

«Країна Терпсихори»

(пізнавальний матеріал з хореографії)

Навчати розрізняти різні види хореографії (класичний, народно-сценічний, історико-побутовий, бальний та сучасний танці).

Ознайомити з  III позицією ніг, танцювальним рухом напівприсідання на одній нозі, другу вперед на п’ятку.

Розвивати гнучкість тіла

Парний танець

10.

«Країна Терпсихори»

Закріпити знання різних видів хореографії.

Формувати уявлення про те, що кожний рух передає певний настрій чи почуття і має зміст.

Розвивати гнучкість тіла

Розвивати навички відтворення ІІІ позиції ніг, танцювального руху: напівприсідання на одній нозі, другу вперед на п’ятку.

Розвивати ритмічний слух через ритмічні вправи для різних частин тіла.

Ритмічний танок «Зайчики».

11.

«Лялька-балерина»

(елементарні вправи класичного танцю)

Ознайомити дітей з основними правилами утримання правильної постави

Формувати правильне уявлення про поняття «хореографія».

Ознайомити з вправами класичного тренажу: демі-пліє (напівприсідання), релєве (підйом на півпальцях), соте (стрибок з першої позиції в першу).

Розвивати ритмічний слух.

Виховувати естетичний смак.

Ритмічний танок «Зайчики».

12.

«Лялька-балерина»

Дати дітям уявлення, що хореографія – це вміння красиво танцювати за правилами.

Розвивати  музично-ритмічну координацію, творчу ініціативу, увагу у вправах класичного тренажу

Виховувати почуття краси і гармонії.

Закріпити знання про основні правила утримання правильної постави.

Ритмічний танок «Зайчики».

13.

«Веселий чобіток»

(елементарні знання про народний танок)

Дати дітям уявлення, що народний танок є першоосновою хореографічного мистецтва, що кожен народ має свої танцювальні традиції і танцює у своїй манері.

Ознайомити дітей з позиціями рук: вихідна – руки опущені вниз; I позиція – руки витягнуті вперед; II позиція – руки розкриті в сторони; III позиція – руки підняті вгору, танцювальним рухом батман тандю (ковзання ногою по підлозі).

Розвивати вміння відтворювати рухи в характері музики

Танцювальний етюд «Гопачок»

14.

«Веселий чобіток»

Розвивати  музично-ритмічну координацію, увагу, творчу уяву.

Ознайомити дітей з комбінованим положенням рук: права в III позиції, а ліва в II позиції; ліва на поясі, а права у II чи III позиції.

Розвивати навички рухів шиї, пластичність рухів

Розвивати навички відтворення танцювального руху батман тандю та різних позицій рук.

Закріпити поняття танцювальні традиції та манери.

Танцювальний етюд «Гопачок»

15.

«Українські візерунки»

(елементи українського народного танцю)

Формувати уявлення дітей про українські традиції (українських хороводів, танців, забав, ігор, етюдів та вправ, особливостями дівочого та чоловічого українського танцю та костюма).

Розвивати навички відтворення танцювального руху батман тандю та різних позицій рук.

Ознайомити з позицією рук «поличка»; танцювальним рухом «вихилясник», «припадання»..

Виховувати любов та повагу до рідної країни.

Танцювальний етюд «Гопачок»

16.

«Українські візерунки»

Ознайомити зі змістом окремих танцювальних форм українського танцю (хороводи, танці, забави), формувати навички їх виразного виконання.

Розвивати навички відтворення танцювального руху «вихилясник»  та позиції рук «поличка».

Ознайомити з танцювальним рухом «вірьовочка».

Танцювальний етюд «Гопачок»

17.

«Російські візерунки»

(елементи російського танцю)

Формувати уявлення дітей про традиції російського народу, народного танцю та костюма, про назви окремих рухів танцю (перемінний крок, крок з притупом, крок з каблучка, гармошка тощо).

Закріпити знання про зміст окремих танцювальних форм українського танцю.

Формувати навички виразного і музичного виконання танцювальних комбінацій та етюдних форм російського танцю.

Танцювальний етюд «Гопачок»

Етюдна форма російського танцю «У полі берізка стояла»

 

18.

«Російські візерунки»

 

Розвивати навички відтворення танцювальних рухів: перемінний крок, крок з притупом, крок з каблучка, гармошка тощо.

Закріпити знання про зміст окремих танцювальних форм українського танцю.

Формувати навички виразного і музичного виконання танцювальних комбінацій та етюдних форм російського танцю.

Танцювальний етюд «Гопачок»

Етюдна форма російського танцю «У полі берізка стояла»

 

19.

«Білоруські візерунки»

(елементи білоруського танцю)

Формувати уявлення дітей про традиції білоруського народу та окремих рухів білоруського танцю (білоруська полька, галоп, притуп, пружинки).

Формувати навички виконання окремих рухів білоруського танцю (полька, основний хід з підскоком, галоп, притуп, пружинка) та сюжетних етюдних форм.

Закріпити знання про доступні рухи російського та українського танцю.

Танцювальний етюд «Гопачок»

Етюдна форма російського танцю «У полі берізка стояла»

 

20.

«Білоруські візерунки»

 

Розвивати навички відтворення танцювальних рухів: білоруська полька, галоп, притуп, пружинки.

Формувати навички виконання окремих рухів білоруського танцю (полька, основний хід з підскоком, галоп, притуп, пружинка) та сюжетних етюдних форм.

Закріпити знання про доступні рухи російського та українського танцю.

Танцювальний етюд «Гопачок»

Етюдна форма російського танцю «У полі берізка стояла»

 

21.

«Дозвольте запросити»

(елементи історико-побутового танцю)

Формувати уявлення дітей про основні правила запрошення до танцю, правила поважного ставлення до партнера; деякі види історико-побутового танцю (менует, полонез, полька, фарандола).

Ознайомити з основними рухами танцю «Полька»

Закріпити знання про доступні рухи російського, білоруського та українського танцю.

 

Танцювальний етюд «Гопачок»

Етюдна форма російського танцю «У полі берізка стояла»

 

22.

«Дозвольте запросити»

Ознайомити дітей із правилами поведінки під час танцю парами: запрошувати до танцю, утримувати погляд, не заважати під час руху один одному.

Навчати виконувати танцювальні кроки в різних напрямках, поєднувати їх різними позами та комбінувати з паузами і поклонами.

Навчати взаємодіяти з партнером та виконувати етюдні форми, побудовані на рухах менуету, полонезу, польки та фарандоли.

 

Танець «Полька»

23.

«На дитячому танцполі»

(ігрові форми дитячого парного танцю)

Закріпити знання дітей про правила поведінки під час танцю.

Ознайомити з танцювальними рухами:

уклін (для хлопчиків) та реверанс (для дівчаток).

Ознайомити з різними положеннями в парах:

-          обличчям одне до одного (закрите положення – «Давай дружити»);

-          спиною одне до одного (протилежне положення – «Посварилися»);

-          поруч одне з одним (бічне положення – «На прогулянку»);

-          одне за одним (колоною – «Вагончики»).

Виховувати любов до танцю та повагу до партнера.

 

Танець «Полька»

24.

«На дитячому танцполі»

Формувати навички виконання нескладних танцювальних рухів, а також виразних імітаційних та образних рухів, які добираються залежно від сюжетного або ігрового характеру танцювальної форми.

Ознайомлення з танцювальними рухами: підскоки, різні види стрибків, оплесків, притупів.

Закріпити знання дітей про різні положення в парах.

 

Танець «Полька»

25.

«Модники»

(елементи сучасних напрямів хореографії)

Формувати уявлення, що існують сучасні напрями хореографії.

Навчати виконувати нескладні рухи під сучасну музику, злагоджено та ритмічно рухатися під час виконання комбінацій та етюдних форм, вільно імпровізувати під час танцю.

Розвивати навички відтворення танцювальних рухів: підскоки, стрибки, оплески, притупи.

 

 

Сучасний танець

26.

«Модники»

 

Формувати уявлення, що існують сучасні напрями хореографії.

Навчати виконувати нескладні рухи під сучасну музику, злагоджено та ритмічно рухатися під час виконання комбінацій та етюдних форм, вільно імпровізувати під час танцю.

Розвивати навички відтворення танцювальних рухів: підскоки, стрибки, оплески, притупи.

 

Сучасний танець

27.

«Виразна пластика»

(імітаційні рухи та етюди)

Навчати виконувати самостійно та за показом педагога імітаційні рухи.

Розвивати уяву та творчість.

Закріпити знання дітей щодо сучасних напрямків хореографії та основних рухів.

 

Сучасний танець

28.

«Виразна пластика»

Формувати вміння виразно та музично виконувати етюди з використанням імітаційних рухів. Розвивати навички відтворення імітаційних рухів, I, II  та III позиції ніг.

Розвивати чуття ритму

Формувати навички вільно імпровізувати під час імітаційного танцю.

 

Сучасний танець

29.

«Я і природа»

(масова імпровізація на тему природи)

Навчати емоційно відгукуватися на музику та брати активну участь у масовій імпровізації на теми природи.

Розвивати навички відтворення імітаційних рухів, I, II  та III позиції ніг.

Розвивати чуття ритму

 

Сучасний танець

30.

«Розмовляємо без слів»

(вправи на виразність жестів, поз і міміки)

Навчати виконувати вправи на виразність жестів та на виразність поз і міміки.

Розвивати навички відтворення I, II  та III позиції рук.

Виховувати цікавість, уяву, творчість

Виховувати любов до танцю та повагу до партнера.

Сучасний танець

31.

«Циркова історія»

Навчати передавати різний настрій та характер, виконуючи етюди.

Ознайомити дітей зі способами набуття гнучкості тіла.

Розвивати навички відтворення I, II  та III позиції рук.

Виховувати цікавість, уяву, творчість

Комплекс хореографічної мініатюри «Жук жу-жу».

32.

«Циркова історія»

Формувати навички набуття гнучкості тіла.

Розвивати навички відтворення I, II  та III позиції рук та ніг.

Розвивати чуття ритму.

Комплекс хореографічної мініатюри «Жук жу-жу».

33.

«На балу у Попелюшки»

 

Поглиблювати знання про історико-побутові танці, ознайомити з видом танцю – вальс.

Формувати навички відтворення «кроку вальсу» та танцювальних рухів «Човник», «Віконечко».

Розвивати чуття ритму

Закріплювати вміння відтворювати знайомі позиції ніг та рук

Танець «Випускний вальс»

34.

«На балу у Попелюшки»

Формувати навички відтворення «кроку вальсу» та танцювального руху «Зірочка»

Розвивати чуття ритму

Закріплювати вміння відтворювати знайомі позиції ніг та рук

Танець «Випускний вальс»

35.

«На балу у Попелюшки»

Ходьба по колу з акцентом на першу долю.

Використання вивчених позицій.

Закріплювати вміння відтворювати «крок вальсу», танцювальні рухи «Човник», «Віконечко», «Зірочка».

Танець «Випускний вальс»

36.

Підсумкове

Концерт

Закріпити вміння відтворювати танцювальні рухи невимушено, слухаючи музику.

Викликати бажання виконувати знайомі танці на публіці.

 

Танець «Полька»

Сучасний танець

Комплекс хореографічної мініатюри «Жук жу-жу».

Танець «Випускний вальс».

 

  

Очікувані результати:

 

-         Діти володіють хореографічно-музичними навичками.

-         Діти виконують танцювальні рухи, елементи танців, танці.

-         Розвинуті рухові якості та вміння (координація рухів, сила, витривалість, спритність, гнучкість, пластичність) і танцювальні здібності дітей.

-         У дітей сформовано правильну поставу.

-         Діти мають гарну уяву й фантазію, здатні до імпровізації.

-         Діти  упізнають мелодії, реагують на виразний характер музику, узгоджено і ритмічно рухаються під неї.

-         Сформовані навички самостійності, зібраності, взаємодії.

 Друк  E-mail

Кольорові фантазії

Зображувальна діяльність відіграє велике значення для всебічного розвитку особистості. У процесі створення зображення в дитини формуються спостережливість, естетичне сприйняття, художній смак, творчі здібності. Під час зображувальної діяльності дитина має можливість доступними засобами виразити свій емоційний стан, своє ставлення до навколишнього світу, вчиться самостійно створювати прекрасне, помічати його в повсякденному житті, у творах мистецтва.

Під час виконання робіт із зображувальної діяльності в дитини відбувається тренування рухів пальців рук. Відомо, що розвиток зон мозку, які відповідають за мовлення, відбувається під впливом імпульсів, що йдуть від пальців. Якщо розвиток рухів пальців відстає, то затримується і розвиток мовлення, хоча загальна фізична активність дитини при цьому може бути нормальною. Стимулювання мовленнєвого розвитку дітей шляхом тренування пальців рук є одночасно й підготовкою руки до письма.

Таким чином, стає зрозумілою важливість засвоєння дітьми вмінь і навичок із зображувальної діяльності саме на етапі дошкільного виховання.

Працюючи з дошкільнятами, завжди треба пам’ятати, що все велике починається з малого. Тому потрібно якомога раніше розпочинати розвивати у дітей логічне та абстрактне мислення, фантазію, спостережливість та увагу, формувати художньо-творчі навички. Дошкільникам треба навчитися бачити красу, відчувати її, реагувати на красиве емоціями і почуттями.

Як правило, під час організованої життєдіяльності не вистачає часу, щоб звернути увагу та детально попрацювати над тим чи іншим обєктом зобразити його творчо, використовуючи той матеріал, який подобається. В цьому педагогам допоможе спеціально організований гурток за програмою «Кольорові фантазії». 

Програма «Кольорові фантазії» створена для підвищення рівня обізнаності дітей молодшого дошкільного віку із засобами зображення об’єктів навколишнього середовища. Вона відповідає вимогам Базового компонента дошкільної освіти України та Програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі».  

Всім дітям подобається створювати малюнки на вільну тему. Так можна вирватися за рамки обмежень, дати волю фантазії. Адже дорослі постійно намагаються навчити дітей прийомам «як намалювати все правильно». А якщо в навчанні мистецтва не пригнічувати дитячу довіру своїм почуттям, своїй руці, своїм можливостям, а спиратися на них? Потрібно лише створити умови, за яких усі знання діти одержують через свій особистий досвід у результаті своєї художньої практики.

Одна з умов є організація гуртка де у дітей розвиватимуть естетичне сприйняття, вміння помічати красиве у навколишньому середовищі, закладатимуть основи художнього смаку, виховуватимуть звичку вносити елементи краси в побут, природу, стосунки з однолітками, дорослими.

На заняттях гуртка діти розвивають здатність сприймати мистецькі твори, виявляють емоційне ставлення до зображеного; у дітей розвиваються здібності до образотворчої діяльності (почуття кольору, форми, композиції).

Діти із задоволенням навчаються використовувати колір, форму, лінії, штрихи, пропорції, композицію, різні матеріали (фарби, природний матеріал, папір, картон) та нетрадиційні техніки (штампування, малювання пальчиком, долоньками, крапками, фактурного малювання, обривання об’ємної аплікації, орігамі та ін.) як засоби створення виразного художнього образу.

Обладнання та матеріали

Для роботи гуртка зображувальної діяльності використовуються основні матеріали та обладнання: фарби гуаш та акварель, пензлі, підставки під пензлі, серветки, ганчірки, клейонки, баночки для води, палітри, засушене листя, картинки квітів, ілюстрації до казок, зображення пташок, тварин, людей, мольберти, вироби декоративно-прикладного мистецтва, кольоровий папір, картон.

Для дітей створюються умови для експериментування з фарбами та іншими художніми матеріалами.

На заняттях вихователь зображувальної діяльності спонукає дітей до творчості, використовуючи ігрові методи та прийоми (ігрові ситуації, розповіді – малювання з елементами казки, ігри – забави, ігри - етюди).

Нетрадиційні техніки, з якими діти будуть ознайомлені в ході роботи гуртка «Кольорові фантазії»:

-         Відтиск штампами з овочів та фруктів;

-         Тички жорстким пензликом;

-         Відтиск штампами з ластику;

-         Відтиск паролоном;

-         Відтиск листків;

-         Малюнки долоньками та пальчиками;

-         Ниткографія;

-         Монотипія;

-         Кляксографія;

-         Малювання на вологому папері;

-         Набризкування;

-         Штампування по трефарету.

Якщо вам подобається, коли очі ваших дітей блищать від захоплення на заняттях, якщо ви хочете щоб кожне заняття було святом, якщо ви хочете сміятися, дивуватися і спілкуватися з розумними, творчо думаючими дітьми - потрібно більше з ними спостерігати, малювати, імпровізувати використовуючи різні нетрадиційні техніки малювання, що розвивають у дітей логічне мислення, фантазію, спостережливість, увагу і впевненість у собі.

 

Мета та завдання гуртка

 

Метою гуртка є формування компетентності особистості засобами нетрадиційних технологій в образотворчому мистецтві.

 

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

 

1.                Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які стосуються  образотворчого мистецтва.

 

2.                Практичної,  що сприяє оволодінню  навичками живопису,  графіки, конструювання, скульптури, декоративного мистецтва.

 

3. Творчої,      що     забезпечує      формування      творчих     здібностей: спостережливості,  відчуття  масштабу,  кольору  та  пропорцій,  художньо-образного сприйняття побаченого та його творчого відображення засобами мистецтва,  варіативності  та асоціативності.

 

4.  Соціальної,  що  сприяє  вихованню  дбайливого,  шанобливого   ставлення до творів образотворчого мистецтва, формування естетичного смаку.

 

 

Зміст роботи  та умови реалізації 

Програмою передбачається, що заняття гуртка покликані стимулювати творчі здібності, прилучити дітей до краси і гармонії, до мистецтва, пробудити творчі сили. Ефективність цих занять забезпечується доречним поєднанням художнього слова, музики і образотворчої діяльності, їх взаємного впливу, взаємного збагачення.

Профільним напрямком програми «Кольорові фантазії» є художня образотворча діяльність з використанням інноваційних методик та нетрадиційних технік зображення.

Програма розрахована на роботу з дітьми молодшого дошкільного віку (4-й рік життя).

Зміст Програми відповідає принципам: від простого до складного, єдності навчально-пізнавальної та творчої діяльності, інтегрованості, превентивності, рівноправності, доступності, активності, наступності, відповідальності, цілісності, систематичності.

Організація занять гуртка спрямована на стимулювання емоційного сприйняття творів живопису, картин природи. Засобами емоційного сприйняття творів образотворчого мистецтва визначено музику, літературні твори (казки, оповідання, вірші тощо), хвилинки споглядання за станом природи, об’єктами природи та навколишнього.

Програмою передбачено включення дітей в ігрові («Веселкові кольори», «У світі тваринок», «Зимові радості»), художньо-рольові, художньо-дидактичні вправи («Поміркуй та домалюй», «Цікаві квадратики», «Різні трикутники»), уявні ситуації («Я казковий чарівник» та ін.), пошукові ситуації, спрямовані на дослідження якості, властивостей об’єктів зображення, пізнання навколишнього світу.

Кожне заняття за темою Програми, як правило, включає теоретичну частину, яка проводиться в цікавій ігровій формі, і практичне виконання завдання. Основне місце на заняттях відводиться практичній роботі, яка включає вправляння в запропонованих вправах.

За формою організації – це групові заняття, які проводяться один раз на тиждень та тривають не довше 20 хвилин. Бажано заняття гуртка про водити в спеціальній студії, де містяться всі необхідні матеріали, але можна організовувати гурток в звичайній груповій кімнаті. В теплу пору року заняття гуртка можна перенести на вулицю, де можливе безпосереднє споглядання живої природи.

Завдання керівника – продумати зміст і хід кожного заняття, щоб практична частина була продовженням і закріпленням теоретичних відомостей, одержаних дітьми.

 

Орієнтовний розподіл матеріалу

 

Кількість занять на рік: - 36

Кількість занять на місяць: - 4

 

з/п

Тема

Програмовий зміст

Матеріали

1.

 

 

 

«Казка про фарбу»

Познайомити дітей з різними  матеріалами для художньої діяльності;

Навчити прийомам роботи з фарбою (пензлик, пальчик)

Викликати у дітей цікавість до образотворчої діяльності.

 

Різновиди паперу, фарби, пензлики,  серветки

2.

 

 

 

 

«Хто сховався?»

(кляксографія)

Познайомити дітей з технікою «кляксографією»

Розвивати фантазію, створюючи образ з плями.

Виховувати інтерес до фарб та їхніх властивостей.

Аркуші паперу, фарби, пензлики, серветки, трубочки

3.

 

«Свистулька»

(малювання пальчиком)

 

Продовжувати вчити дітей малювати пальчиком використовуючи різні кольори.

Розвивати фантазію, уяву.

Виховувати інтерес до іграшки

Заготовки з паперу – свистулька, зразок в декількох варіантах, фарби, серветки, ємкості з водою, справжні свистульки

4.

«Віночок для Катрусі» (відтиск штампами з ластику)

Познайомити дітей з технікою штампування, використовуючи штампи з ластику

Розвивати вміння дотримуватися заданої форми в малюнку (коло)

Виховувати інтерес до малювання.

 

Аркуші паперу, фарби, штампи з ластику – квіти, серветки, лялька-україночка

5.

 

 

 

 

 

 

«Дарунки осені»

(малювання штампами)

Познайомити дітей з жанром живопису – натюрмортом.

Формувати вміння дітей малювати штампами.

Розвивати чуття композиції. Виховувати інтерес до плодів та викликати бажання відтворювати  яскраві враження в малюнку

Паперові шаблони (тарілочки), штампики з різних овочів та фруктів (маленьких розмірів - половинки), фарби, пензлі, серветки, репродукції натюрмортів

6.

«Осінні листочки»

(малювання долоньками)

Ознайомлювати дітей з технікою малювання долоньками.

Викликати бажання робити кольорові відбитки свої долоньок.

Виховувати охайність під час малювання, естетичний смак

 

Аркуші паперу, набір гуашевих фарб, губки, ємкості для води, серветки, засушені листочки клена

7.

«Золотистий колосочок»

(малювання пальчиком)

 

 

 

Продовжувати вчити дітей малювати пальчиком використовуючи різні кольори.

Розвивати вміння дотримуватися заданої форми в малюнку (лінія)

Виховувати інтерес до зображувальної діяльності

Папір із зображенням стебел колосків, фарба, пензлики

8.

«Андрійкові – сорочку, Маринці - сукню»

(штампування на трафареті)

Ознайомити дітей з технікою штампування на трафареті.

Вправляти у вмінні добирати кольори в залежності від шаблону

Виховувати охайність під час малювання штампами.

Заготовки (сукні, сорочки), трафарети узорів, фарба, серветки, поролон.

 

9.

 

«Чарівні квіти»

(ниткографія, кляксографія)

Ознайомити дітей з технікою ниткографія.

Розвивати фантазію та уяву, створюючі образ квітки в техніці кляксографія

Вправляти у підборі кольорів для виконання завдання

Виховувати інтерес та бережливе ставлення до художніх матеріалів

Аркуші паперу, фарби, шматочки ниток, промокувальний папір, серветки.

 

10.

«Різнокольорові парасольки» (штампування на трафареті)

Розвивати вміння дітей наносити малюнок в техніці штампування на трафареті.

Розвивати чуття композиції.

Викликати бажання  добирати кольори.

Папір, трафарети парасольок, фарба, поролон, фарби, парасолька.

11.

«Летимо у вирій»

 (малювання штампами)

Розвивати  вміння дітей малювати штампами.

Залучати до створення зображення разом з вихователем.

Розвивати вміння дотримуватися заданої форми в малюнку (лінії)

Викликати позитивні емоції у дітей, радісний настрій.

Папір, штампики з картоплі із схематичним  зображенням пташки в небі, фарби, серветки, ілюстрація пташиного ключа

12.

«Їжачок»

(малювання тичком сухого пензлика)

Ознайомити дітей з технікою малювання тичком сухого пензлика.

Розвивати вміння домальовувати деталі малюнка.

Виховувати любов до тваринного світу нашої місцевості

 

Аркуші паперу із зображенням ніжок та мордочки їжачка, пензлики, фарба, серветки.

13.

«Сніжинки»

(кляксографія)

Розвивати фантазію та уяву, створюючі образ сніжинки в техніці кляксографія.

Розвивати чуття симетрії.

Виховувати любов до зображувальної діяльності

 

Картон блакитного кольору, фарба білого кольору, пензлики, трубочки

14.

«Собачка»

(малювання тичком сухого пензлика)

Розвивати вміння дітей використовувати техніку малювання тичком сухого пензлика.

Звернути увагу на фактуру малюнка, що залежить від підбору техніки зображення.

Виховувати любов до домашніх улюбленців.

 

Папір з контурним зображення собачки, пензлики, фарба, серветки, зразки

15.

«Пінгвін»

(штампування на трафареті)

 

Розвивати вміння дітей наносити малюнок в техніці штампування на трафареті.

Розвивати чуття композиції.

Виховувати творчість, наполегливість.

 

Папір, трафарети пінгвінів, фарба, поролон, фарби, парасолька, лід.

16.

«Новорічні іграшки» (вивчені техніки)

 

 

Ознайомити дітей з видом образотворчого мистецтва – оздобленням.

Розвивати вміння використовувати знайомі техніки зображення для втілення задуму.

Викликати святковий настрій та радість

Паперові форми - ялинкова прикраса, пензлі для клею, пензлі для фарби, штампики, набір гуашевих фарб (за вибором дітей), серветки

17.

«Кізонька моя люба» (малювання тичком сухого пензлика штампування на трафареті)

Розвивати вміння досягати необхідної фактури в зображенні образів тварин.

Формувати вміння поєднувати техніки для зображення одного об’єкта зображення.

Розвивати окомір, дрібну моторику рук, творчу уяву.

Вирізані маски кози, пензлики, фарби, трафарети носика, паролон, серветки

18.

«Лисичка-сестричка»

(штампування на трафареті)

Розвивати вміння створювати предметне зображення у техніці штампування на трафареті.

Формувати навички домальовування деталей малюнка.

Виховувати любов до народної казки.

 

Ілюстрації до казки «Лисичка- сестричка», папір, трафарет, поролон, фарби, серветки, пензлики.

19.

«Книжечка для чарівних казок»

(штампування на трафареті, інші техніки)

Розвивати вміння добирати фарбу в залежності від об’єкта, який буде зображено.

Розвивати навички зображувати образи в техніці штампування на трафареті

Формувати навички створення сюжетної композиції шляхом домальовування деталей в інших техніках

Виховувати ціннісне ставлення дитини до книги.

 

Папір (сторінки книги), різні трафарети (герої казок), паролон, фарба та інші допоміжні матеріали.

20.

«Білосніжні деревця»

(відтиск листків)

 

 

 

Ознайомити дітей з технікою створення образів відтиском листочків.

Ознайомити з пейзажним мистецтвом

Розвивати уяву, фантазію при створенні власного малюнка використовуючи інші техніки

Виховувати культуру художньо-естетичного самовираження.

 

Папір блакитного кольору, біла фарба, засушені листочки, серветки, пензлики із жорстким ворсом

21.

«Зимовий ліс» (ниткографія, монотипія)

 

 

 

 

Ознайомити з технікою зображення монотипія

Формувати вміння зображувати пейзажі в техніці ниткографія.

Розвивати вміння згинати аркуш паперу навпіл

Виховувати інтерес до нетрадиційних технік малювання.

 

Папір блакитного кольору, біла фарба, відрізки ниток

22.

«Килимок»

(набризкування)

 

 

 

 

 

Ознайомлювати дітей з технікою набризкування.

Залучати до створення зображення разом з вихователем.

Викликати позитивні емоції у дітей, радісний настрій.

Виховувати бажання фантазувати.

Смужки білого паперу, фарби, щітки, пензлі

 

 

23.

«Казкавий автомобіль»

(штампування на трафареті та інші техніки)

Вправляти дітей у вмінні малювати в техніці штампування на трафарети

Розвивати вміння оздоблювати образ  та домальовувати деталі

Розвивати чуття композиції

Виховувати інтерес до малювання.

 

Папір, фарба, відрізки ниток, промокувальний папір

24.

«Магніт на холодильник» (кляксографія)

 

 

Розвивати фантазію та уяву, створюючі образ сніжинки в техніці кляксографія.

Викликати бажання оздобити власне житло декоративними елементами

 

Шматочки картону невеликих розмірів, фарба, трубочки, пензлики, магнітна стрічка

25.

«Вітальна листівка» (малювання тичком сухого пензлика, штампування на трафареті)

 

Вправляти дітей у вмінні згинати папір навпіл.

Розвивати вміння формувати зображення (котики) використовуючи знайомі техніки малювання тичком сухого пензлика штампування на трафареті.

Виховувати бажання малювати, працювати самостійно.

Кольоровий картон, фарби, трафарети стебла, пензлики, паролон

26.

«Золота рибка»

(малювання на вологому папері)

Вчити дітей малювати на мокрому папері;

Вправляти у вмінні передавати форму рибки;

Розвивати творчість, фантазію;

Виховувати охайність у малюванні.

Шаблон акваріума з білого паперу, пензлики для малювання, ємкості з водою, набір гуашевих фарб, серветки

27.

«Подорож веселкою»

(малюваня на вологому папері)

Ознайомити дітей з властивостями кольору змінювати все навкруги.

Розвивати вміння порівнювати об’єкти природи за кольором та зображувати їх.

Розвивати вміння зображувати об’єкти в техніці малювання на вологому папері.

Викликати інтерес до створення нових кольорів.

Папір, палітра, фарби, пензлики, ємкість з водою, ілюстрації із зображенням веселки та об’єктів весняної природи

28.

«Метелик»

(монотипія)

Розвивати вміння складати аркуш навпіл, наносити малюнок в техніках штампування на трафареті  та монотипія

Виховувати інтерес до природи.

Папір, трафарет метелика (половинка), поролон, пензлики, фарби, серветки

29.

«Писанка» (малюваня на вологому папері)

Удосконалювати навички дітей малювання у техніці малювання на вологому папері

Розвивати естетичний смак, чуття кольору.

Виховувати повагу до свят та традицій нашого народу

Шаблон яйця, пензлики для малювання, ємкості з водою, набір гуашевих фарб, серветки

30.

«Зоряне небо»

(набризкування)

 

 

Продовжувати вчити дітей створювати образи в техніці набризкування, використовуючи відповідні кольори.

Розвивати охайність у роботі зі щіткою, фарбами

Викликати інтерес до Всесвіту

 

Аркуші темно-синього паперу, фарби, пензлики, щітки, серветки

31.

«Гілочка з першими листочками»

(малювання штампами, штампування на трафареті)

 

Розвивати вміння формувати зображення з листочками) використовуючи знайомі техніки штампування на трафареті (гілочка) та малювання штампами з картоплі (листочки) .

Виховувати бажання малювати, працювати самостійно.

Папір, фарби, штампи, трафарет, поролон, серветки, пензлики

32.

«Перетворення долоньки»

(малювання долоньками, інші техніки)

Розвивати вміння фантазувати, створюючи образ із заготовки (відбиток долоні) шляхом домальовування деталей.

Продовжувати вчити дітей використовувати різні знайомі техніки для створення довершеного образу.

Викликати цікавість до навколишнього

Папір, фарби, поролон та інші матеріали

33.

«Жучки-друзі» (монотипія)

Розвивати вміння складати аркуш навпіл, наносити малюнок в техніках штампування на трафареті  та монотипія  (жучки сонечка).

Вправляти в уміння домальовувати деталі в різних техніках

Виховувати інтерес до природи.

Папір, фарби, поролон та інші матеріали

34.

«Кульбабка»

(малювання тичком сухого пензлика та штампування на трафареті)

Розвивати вміння формувати зображення (квітка кульбаби) використовуючи знайомі техніки малювання тичком сухого пензлика штампування на трафареті.

Виховувати бажання малювати, працювати самостійно.

Білий папір, фарби відповідних кольорів, пензлики, трафарети-стебло та листочки, паролон, серветки

35.

«Картинна галерея» 

(виготовлення рамок в техніці набризкування)

Ознайомити дітей з поняттям виставка картин та оформленням експонатів.

Вчити оздоблювати рамки для виставки в техніці набризкування.

Виховувати інтерес до образотворчого мистецтва

Заготовки рамок, фарби, пензлики, щітки, серветки, трафарети узорів

36.

«Виставка малюнків»

Розвивати вміння сприймати твори образотворчого мистецтва, аналізувати їх та позитивно відгукуватись.

Виховувати радість від споглядання результатів своєї праці

Дитячі роботи

 

Основні показники компетентності:

-         Позитивне сприймання творів художньої культури, твори мистецтв різних жанрів;

-         Розвинена самостійність при доборі засобів та матеріалів;

-         Розвинені вміння використання різних нетрадиційних технік та засобів зображення;

-         Сформовані навички сприймання краси природи та  навколишнього.

 Друк  E-mail

Гурток "Веселі музики"

 

В сучасній дошкільній освіті багато уваги приділяється підготовці дітей до школи, а саме їх інтелектуальному розвитку. В цьому контексті художньо-естетичний розвиток дітей відходить на задній план. Та не варто забувати про неоціненний вклад мистецтва у всебічний розвиток дітей.

Однією з важливих складових мистецтва є музика. Вона є багатогранним діамантом у розвитку творчої особистості, яка здатна логічно та креативно мислити, створюючи власний «продукт».

Діти дошкільного віку легко входять в світ музики і разом з нею пізнають світ, виробляють навички та вчаться творити. При правильній взаємодії педагога та батьків діти вчаться слухати та чути музику, володіти власним голосом та рухами, відтворювати на дитячих музичних інструментах музичні твори.

Формування музикальності у дітей сприяє не тільки їх музичному, художньо-естетичному розвитку. Займаючись музикою малюки мають змогу розвиватися фізично, танцюючи таночки, виконуючи вправи та граючи в ігри. Розвитку дрібної моторики сприяють ритмічні вправи та гра на музичних інструментах. Ознайомлення зі звуковисотним співвідношенням звуків формуються логіко-математичні поняття.

В той час, як голосом володіють всі, діти, що вміють грати на музичних інструментах вирізняються унікальністю та викликають схвальне ставлення однолітків та дорослих. Тому зацікавленість музичними інструментами слід підтримувати та розвивати.

Користь від музичних занять дошкільників є великою та фактори її впливу на особистість можна ще перелічувати довго. Педагогам слід визначити найоптимальніші форми організації музичної діяльності, щоб вони були цікавими та глибоко розвивали дітей, що мають особливі музичні здібності, зокрема, здібностей до гри на музичних інструментах.

Однією з форм ознайомлення дітей з музичними інструментами та формування навичок гри є гурткова робота, яка організовується в дошкільних навчальних закладах музичними керівниками, або іншими кваліфікованими спеціалістами за підтримки адміністрації та батьків.

 

Особливу роль музичного мистецтва в естетичному вихованні дошкільників відзначали багато вітчизняних учених, які стверджували, що в процесі залучення до нього діти набувають навиків і умінь, необхідних для створення оригінальних творів, у тому числі інструментальних.

Ознайомлення дошкільнят з музичними інструментами відбувається через різні форми організованої життєдіяльності: музичні заняття, індивідуальна робота, самостійна музична діяльність, відвідування концертів, гурткова робота тощо. Заняття гуртка, з вище перерахованого, найглибше мають змогу занурити дітей в світ інструментальної музики, навчити дітей взаємодіяти декількох виконавців.

Саме на організацію такого гуртка спрямована програма «Веселі музики». Реалізувати її завдання можливо, насамперед, за наявності кваліфікованого спеціаліста – музичного керівника, або іншого педагога з відповідною музичною освітою.

Програма «Веселі музики» розроблена згідно з вимогами нової редакції Базового компонента дошкільної освіти України та Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Гурток спрямовано на ознайомлення дітей з інструментальним музичним мистецтвом. Насамперед це ознайомлення з дитячими музичними інструментами та способами видобування звуку на них. В процесі музикування у дітей відбувається загально-музикальний розвиток – чуття ритму, ладу, звуковисотний слух тощо.

Для проведення повноцінних занять гуртка необхідно створити сприятливі умови.

Насамперед треба подбати про приміщення для занять. Це може бути як спеціально обладнана кімната так і музичний зал, в якому знаходяться всі необхідні інструменти і матеріали.

Орієнтовний перелік необхідного обладнання:

-         дитячі музичні інструменти: дерев’яні палички, шумові коробочки, барабан, бубни, брязкальця, маракаси, дерев’яні ложки, металофони, ксилофони, набір дзвіночків, сопілки, тріскачки та інші;

-         музичний інструмент – фортепіано або баян;

-         музичний матеріал, ноти;

-         аудіо та відео техніка та записи;

-         фланелеграф або магнітна дошка;

-         дидактичні ігри.

 

Принципи, за якими будується робота гуртка:

 

-         Від простого до складного.

-         Від дійсності – через мистецтво – до життя.

-         Єдності навчально-пізнавальної та творчої діяльності.

-         Активності, доступності, цілісності систем.

Відбір дітей до гуртка проводиться у формі індивідуального прослуховування дітей, під час якого дитина має без помилок чисто, чітко, ритмічно відстукати долонями запропоновані ритмічні малюнки різної фактури (проспівати просту знайому пісеньку, чітко інтонуючи задану мелодію; на музичному молоточку простукати ритмічний малюнок).

 

Очікувані результати:

 

-         розвинені загально-музичні здібності у дітей;

-         проявляють інтерес до діяльності з музичними інструментами, предметами, що утворюють звук;

-         використовують набуті знання, вміння під час самостійної діяльності та сюжетно-рольових ігор;

-         діти мають гарну уяву й фантазію, здатні до імпровізації;

-         проявляють ініціативу, творчість при діяльності з музичними інструментами.

 

Метою гуртка «Веселі музики» є:

розвиток музичних здібностей дітей шляхом заохочення їх до виконавської діяльності.

 

Досягненню результативності сприятимуть чітко визначені завдання гуртка:

-         Ознайомлення з дитячими музичними інструментами та прийомами гри на них.

-         Розвивати музичні здібності дітей: чуття ритму, звуковисотний слух, ладове чуття тощо.

-         Формувати навички ансамблевої гри на музичних інструментах.

-         Розвивати навички творчої імпровізації.

-         Сприяти формуванню естетичного смаку.

-         Виховувати любов до музичного мистецтва.

 

 

 

Зміст роботи та умови реалізації програми

 

Програма розрахована на 4 теоретичних (вересень) та 32 практичних заняття (жовтень-травень) проведених з періодичністю 1  заняття на тиждень тривалістю 20 хвилин.

Кожне заняття має тему, чіткий програмовий зміст та визначений матеріал, необхідний для проведення заняття. Завдання розраховано на два півріччя, закінчення кожного з яких відзначається звітним концертом.

 

Орієнтовний тематичний план гуртка

№ з/п

Тема

Програмові завдання

Матеріал

1

«Знайомство дітей з оркестром»

 

 

·       ознайомити з поняттям        «оркестр»;

·       вчити вслухатися в музику;

·       вчити передавати ритмічний малюнок та пульсацію музики хлопками, притупами, дерев’яними паличками;

·       розвивати метро-ритмічний слух, навички гри на брязкальцях;

·       виховувати любов до музики.

Ілюстрації до поняття «оркестр», тести для вивчення чуття ритму, дерев’яні палички та брязкальця.

 

2

«Знайомимося»

·         ознайомити дітей з прийомами гри на барабані та бубні;

·         вчити дітей розрізняти інструменти за тембром, поплескувати ритмічний малюнок слів;

·         розвивати метро-ритмічний слух, навички гри на барабані, бубні, брязкальцях, навички гри в шумовому оркестрі;

·          виховувати стійкий інтерес до оркестрової музики.

Посилка з музичними інструментами: барабан, бубон та брязкальця

3

«Марш і танець»

·         розвивати вміння гри на музичних інструментах – бубон та барабан.

·         звернути увагу дітей на темброві відмінності звучання барабана та бубна

·         ознайомити із використанням цих інструментів у музичних творах різних за жанром

·         формувати вміння імпровізувати на знайомих музичних інструментах

Музичні інструменти: барабан, бубон

4

«Веселі малюки»

·         розвивати вміння гри на музичних інструментах – маракасах та брязкальцях

·         звернути увагу малюків на схожість прийомів гри на цих інструментах та відмінність їх звучання

·         виховувати інтерес до шумових інструментів

Музичні інструменти: маракаси та брязкальця.

5

«Дощик жабку налякав»

 

 

·         ознайомити з прийомами гри на металофоні, вчити дітей грати на одній  висоті різні ритмічні малюнки, вчити дітей розрізняти тривалість звуків;

·         розвивати навички гри на металофоні, метро-ритмічний слух;

·         виховувати потребу в творчості.

Музичні інструменти: металофон, барабан, бубон та брязкальця.

 

 

6

«Прилетіла пташечка»

·         вчити виконувати нескладний ритмічний малюнок на металофоні на      двох звуках, вчити дітей розрізняти низькі та високі звуки, регістри;

·         розвивати метро-ритмічний та звуковисотний слух, навички гри на металофоні;

·         виховувати бажання виконувати музику.

Металофон.

 

7

«Сонечко грається»

·        вчити дітей відчувати та розрізняти лади (мажор, мінор), виконувати нескладний ритмічний малюнок на металофоні на двох звуках, вчити дітей розрізняти низькі та високі звуки, регістри;

·        виховувати любов до музики та викликати цікавість до творчості.

 

Музичні інструменти

 

8

«Із піснею по сходинках»

·        вчити дітей відчувати та розрізняти лади (мажор, мінор), показувати  рукою рух мелодії, виконувати просту мелодію (поступовий рух вгору та вниз), вчити дітей розрізняти низькі та високі звуки, регістри.

 

Музичні інструменти: металофон та бубон

 

9

«Лисиччина пісенька»

·        вчити дітей відтворювати прослуханий ритмічний малюнок, показувати рукою рух мелодії, виконувати просту мелодію (поступовий рух вгору та вниз);

·        розвивати метро-ритмічний та звуковисотний слух, навички гри на знайомих музичних інструментах.

 

Музичні інструменти: металофон та брязкальця

 

10

«Веселі звірята завітали в гості»

 

 

·        вчити дітей розрізняти тривалості звуків, відтворювати простий      ритмічний малюнок, виконувати просту мелодію (поступовий рух вгору та вниз);

·        розвивати ансамблевість гри, навички гри на знайомих музичних інструментах.

 

Фланелеграф, металофон

11

«Весело

дзвенить

дзвінок»

 

 

·        вчити дітей розрізняти тривалості звуків та динамічні відтінки, відтворювати простий ритмічний малюнок, виконувати просту мелодію.

 

Фланелеграф, металофон

12

«Ляльки танцюють»

 

·           відтворювати простий ритмічний малюнок, виконувати просту мелодію;

·            розвивати навички гри на інструменті з відповідною динамікою, навички відтворення пульсації музики на ударних інструментах.

 

 

Ударні інструменти, фланелеграф, дзвоники

13

«Плаче наша киця»

·        вчити дітей розрізняти динамічні відтінки, складати найпростіші      партитури та виконувати музику за записом партитури;

·        розвивати навички гри на інструменті з відповідною динамікою, навички відтворення пульсації музики на ударних інструментах.

 

Ударні інструменти, фланелеграф, дзвоники

14-15

«Підготовка артистів»

·        вчити дітей застосовувати набуті знання в творчій діяльності, висловлювати та відстоювати свою думку;

·        розвивати музичний смак;

·        виховувати психологічну готовність до виступу.

 

Вивчені музичні інструменти

16

Підсумковий концерт

«Заходьте в гості»

 

·        формувати цілеспрямованість, відповідальність, дисциплінованість,  самооцінку;

·        виховувати психологічну готовність до виступу.

 

Вивчені музичні інструменти

17

«Танець полька чарівний»

 

·        вчити дітей розрізняти динамічні відтінки, вкладати найпростіші партитури та виконувати музику за записом партитури;

·        розвивати навички гри на музичному інструменті з відповідною динамікою, навички відтворення пульсації музики на ударних інструментах.

 

Ударні інструменти, фланелеграф

18

«Чарівна паличка»

 

·        ознайомити дітей з диригентським жестом, вчити складати  найпростіші партитури та виконувати музику за записом партитури;

·        розвивати вміння користуватися сіткою на 2/4 та розуміти її, навички відтворення пульсації музики жестом.

 

Фланелеграф, музичні інструменти

19

«Чарівний паровоз»

·        вчити дітей вчити дітей володіти диригентським жестом та розуміти його, розрізняти динамічні відтінки, складати найпростіші партитури та виконувати музику за записом партитури.

·        розвивати навички гри на інструменті з відповідною динамікою за показом диригента.

 

Музичні інструменти

20

«Як козаки танцювали»

 

·        вчити дітей володіти диригентським жестом та розуміти його,  розрізняти динамічні відтінки, складати найпростіші партитури та виконувати музику за записом партитури;

·        розвивати навички гри на музичному інструменті за показом диригента.

 

Ілюстрації, музичні інструменти

21

«Веселі ложкарі»

·        ознайомити з музичним інструментом ложки та прийомами гри на ньому;

·        вчити складати найпростіші партитури та виконувати музику за записом партитури;

·        розвивати навички гри на музичному інструменті за показом диригента.

 

Музичні інструменти та ложки.

22

«Чарівна паличка»

·        вчити дітей користуватись диригентським жестом на 2/4 та 3/4 та   розуміти його;

·        розвивати вміння виконувати музику в характері.

 

Музичні інструменти

23

«Народна пісня»

 

·        вчити складати найпростіші партитури та виконувати музику за записом партитури, виконувати пісню ансамблем з виконавцями.

 

Музичні інструменти

24

«Співай, сопілочка»

·       ознайомити з музичним інструментом сопілка та прийомами гри на ньому;

·        вправляти у грі на сопілці;

·        розвивати навички гри на інструменті за показом диригента, навички акомпанувати співакам.

 

Музичні інструменти та сопілка

25

«Королева Тріскачка»

 

·        ознайомити з музичним інструментом тріскачка та прийомами гри на  ньому;

·        вправляти у грі на тріскачці;

·        розвивати навички гри на музичному інструменті за показом диригента, навички акомпанувати співакам.

 

Музичні інструменти та тріскачка.

26

«Весну зустрічаємо»

 

·        ознайомити з прийомами звуковедення (стакато, легато);

·        вправляти диригента у показі прийомів звуковедення;

·        розвивати навички виконання на інструменті плавної мелодії.

 

Музичні інструменти

27-28

«Чудовий наш оркестр»

·        вчити дітей застосовувати набуті знання в творчій діяльності, висловлювати та відстоювати свою думку;

·        розвивати музичний смак.

 

Вивчені музичні інструменти

29

«Вийди,вийди, сонечко»

·        ознайомити дітей із засобами музичної виразності;

·        вправляння у виконанні твору в характері та з потрібними засобами виразності;

·        розвивати вміння відтворювати характер звуковедення.

 

Музичні інструменти

30

 

«Дівчина Весна»

·        ознайомити з  ознайомити дітей із засобами музичної виразності;

·        вправляння у виконанні твору в характері та з потрібними засобами виразності;

·        розвивати вміння відтворювати характер звуковедення.

Музичні інструменти.

31

«Чарівні дзвіночки»

 

·        вчити дітей відтворювати прослухану мелодію, показувати рукою рух мелодії, виконувати складну мелодичну лінію;

·        розвивати метро-ритмічний та звуковисотний слух, навички гри на знайомих музичних інструментах.

 

Музичні інструменти

32

«Весела розминка»

·        вчити дітей відтворювати прослухану мелодію, показувати рукою рух мелодії, виконувати складну мелодину лінію, виконувати уривки твору групами інструментів.

 

Музичні інструменти

33

«У королівстві імпровізації»

 

·        вчити дітей імпровізувати на музичному інструменті, створювати власні музичні твори та записувати їх.

 

Музичні інструменти.

34-35

«Підготовка артистів»»

 

·        вчити дітей застосовувати набуті знання в творчів діяльності,  висловлювати та відстоювати свою думку;

·        розвивати музичний смак;

·        виховувати психологічну готовність до виступу.

 

Музичні інструменти

36

Підсумковий концерт

«А музика звучить»

 

 

·        формувати цілеспрямованість, відповідальність, дисциплінованість та самооцінку;

·        виховувати психологічну готовність до виступу.

Всі вивчені музичні інструменти.

 

Основні показники компетентності:

 

1.  Діти повинні сприймати музичні твори та емоційно їх переживати; вміти визначати їх характер, темп, настрій, динаміку, мелодію, правильний варіант гармонії.

2.  Вміти грати на музичних інструментах, правильно володіти технікою гри на музичних інструментах, видобувати красивий звук, грати як послідовно, так і разом.

3.  Підбирати нескладні мелодії на металофоні, ксилофоні, імпровізувати на ритмічних музичних інструментах.

4.  Створювати мелодії, музичні ігри, загадки (тематика: різні настрої, характери, жанри, імітація пташок, звірят).

5.  Вміти відтворювати різні ритми на музичних інструментах.

6.  Вміти визначати характер звучання дитячих музичних інструментів.

7.  Підспівувати музичному керівникові мелодії, які виконують на інструментах.

8.  Вміти грати в ансамблі, дотримуючись загального темпу, своєчасно вступати в гру і закінчувати її, користуючись елементарними динамічними відтінками.

9.  Знати назви нот (До-Сі) та їх розташування на металофоні.

10.  Диригувати грою музичного керівника, оркестром.

11.  Діти повинні отримувати задоволення від самовираження в музиці (власна музична творчість, диригування, гра і імпровізація на музичних інструментах).

 

 

 

 Друк  E-mail

Гурток "Оберіг"

Мабуть у кожного з нас залишились від бабусь та прабабусь вишиті чудернацькими малюнками або фігурками рушники, накидки, зроблені з хустинки ляльки, торбинки з різноманітним насінням тощо. Більшість з нас вважають, що це просто прикраси. Але це є частина нашої української культури – обереги, які створювались власними руками для охорони від усього злого своїх рідних, близьких та рідної домівки.

В оберегові досвід багатьох поколінь нашого народу, який базується на властивостях рослинного світу нашої місцевості. Сучасній людині важливо відчути своє єднання з природою рідного краю за допомогою традиційного мистецтва українського народу. Це завдання можливо виконати за умови прилучення дітей з дошкільного віку до природного довкілля та його використання у художній діяльності.

Робота з природним матеріалом викликає у дошкільнят особливий інтерес та бажання спробувати свої сили у створенні власних оберегів. В дошкільних закладах ознайомлювати дітей з цим видом мистецтва краще на спеціально організованих заняттях гуртка «Оберіг».

Заняття гуртка дозволять розвивати творчі здібності дошкільників, дрібну моторику пальців рук, формувати навички користування інструментами, самостверджуватися, проявляючи індивідуальність і отримуючи результат своєї художньої творчості, збагатити знання про рослинний світ рідного краю.

 

Гурток «Оберіг» розпочав свою роботу у вересні 2015р. Гуртківці – діти молодшого дошкільного віку (5-й рік життя). 

За шість проведених занять діти виготовили декілька робіт:

«Прикрасимо підкову на щастя»;

«Святкова ялинка»;

«Прикрасимо казкових героїв».

Незважаючи на те, що діти ще маленькі, вони добре справляються з поставленими завданнями та швидко оволодівають необхідними навичками.

Мета гуртка: ознайомити дошкільників з народними оберегами як видом традиційного декоративно-ужиткового мистецтва.

 

Завдання гуртка:

 

Мотиваційні:

- Створити умови для формування бажання навчитися створювати власні обереги, виховання працьовитості, поваги до праці. 

 

Пізнавальні:

- Ознайомити дітей з яскравими зразками оберегів та їх значенням у житті людей;

- Формувати знання про матеріали для створення оберегів, про правила їх розміщення.

 

Розвивальні:

- Розвивати вміння творчо застосовувати різні матеріали, ескізи та підбирати їх для виконання роботи;

- Розвивати тактильні відчуття, дрібну моторику пальців рук.

 

Виховні:

- Виховувати базові якості особистості: працьовитість, самовладання, самостійність, спостережливість, відповідальність, креативність;

- Виховувати повагу до народного мистецтва.

 

Естетичні:

-  Розвивати любов до прекрасного та емоційну потребу в естетиці навколишнього середовища.

  

Зміст роботи гуртка

За традицією, оберіг – це магічний предмет, який здатен оберігати свого власника від різних небезпек. Вони створювалися у вигляді спеціальних символів, фігур за допомогою різноманітних символічних матеріалів. Кожен з них мав своє магічне значення. Поряд з цим створювались обереги для оздоблення приміщення – це був цілий ряд символів, який містив у собі певний зміст.

В ознайомленні дітей з народним мистецтвом важлива роль відводиться оберегам. Вони є джерелом пізнання народної символіки, традицій та звичаїв. Вони викликають живий інтерес дітей до рослин  своєї місцевості та перетворюють їх на маленьких чарівників.

Ознайомлення дітей з народними традиціями може здійснюватися по-різному: в процесі відвідування музеїв і виставок, в ході розгляду фабричних виробів, а також безпосереднього створення власних оберегів на організованих гуртках.

Саме на організацію такого гуртка спрямована програма «Оберіг». Вона розрахована на рік роботи з дітьми молодшого дошкільного віку – 18 занять, проведених з періодичністю 2 заняття на місяць тривалістю 20-35 хвилин. 

Для проведення повноцінних занять гуртка необхідно створити сприятливі умови.

Насамперед треба подбати про приміщення для занять. Це може бути як спеціально обладнана майстерня так і звичайна групова кімната, в якій знаходяться всі необхідні для дитячої праці інструменти і матеріали.

Орієнтовний перелік технічного оснащення:

- Різноманітне насіння; 

- Гербарій рослин нашої місцевості;

- Клей;

- Пензлики; 

- Ножиці із тупими кінцями; 

- Олівці прості;

- Картон;

- Пластилін. 

Важливим елементом в організації гуртка є залучення дітей до заготівлі матеріалу для роботи. Це сприяє заохоченню дітей до діяльності та самостійному накопиченню знань щодо рослинності нашої місцевості.

Крім того необхідним елементом заохочення дітей до самостійного створення оберегів є дидактичний матеріал, який слід використовувати:

- підбірка різноманітних оберегів, 

- зразки готових робіт, 

- ілюстрації народних оберегів, 

- приклади ескізів та інше.

 

Форми організації занять різноманітні:

- Теоретична – розповідь вихователя, бесіда з дітьми, розповіді дітей, показ керівником способів дій.

- Практична – підготовка та проведення виставок дитячих робіт, безпосереднє створення виробів, вибір ескіза для обегега, складання композицій майбутніх робіт, вручення готових робіт в якості подарунків для рідних, близьких.

Заняття слід проводити у тісній взаємодії з українським фольклором, традиціями українського народу. Слід використовувати народні пісні, ігри, малі фольклорні жанри.

Результативність роботи гуртка має висвітлюватись на виставках робіт в дошкільному закладі. Виставки можна приурочувати святу або події в житті дошкільників.

Орієнтовна тематика виставок:

- «Квіткова феєрія»;

- «Свято на порозі»;

- «Улюбленим жінкам»;

- «Святкова писанка»;

- «Для своїх рідних».

 

Навчально-тематичний план

№ з/п

Тема

Форма проведення заняття

Кількість занять

1.

Ознайомлення з історією виникнення оберегів, їх значенням в житті людини, з їх різновидами та матеріалом який використовується.

 

теоретичне

1

2.

Прийоми підготовки природного матеріалу рослинного для виготовлення оберегів

 

практичне

4

 

3.

Ознайомлення з насінням рослин та зернових культур , які використовуються у виготовленні оберегів, прийоми їх закріплення.

 

практичне

5

4.

Ознайцомлення з поняттям ескіз, вправляти дітей в умінні підбирати відповідний матеріал для роботи керуючись ескізом.

 

теоретично-практичне

 

2

 

5.

Моделювання композиції майбутньої роботи, підбір об’єктів, матеріалів для виконання.

 

практичне

3

6.

Діагностика засвоєних вмінь та навичок

 

практичне

1

 

Всього занять

 

16

Показники компетентності

 

- Проявляє інтерес до інформації про художньо-декоративне та прикладне мистецтво.

- Обізнаний з рідною культурою, шанує традиції своєї країни

- Застосовує різні технології у предметно-практичній діяльності

- Володіє різними способами художньо-трудових дій: вирізає, наклеює, оформляє композиції, створює предметно-пластичні образи: макетує, моделює, використовує план роботи

- Розмічає за шаблоном, трафаретом, з’єднує деталі клеєм

- Проявляє спостережливість, сприйнятливість до кольорів, форм предметного довкілля 

- Може виробити прогностичну оцінку майбутнього результату, знає властивості різних матеріалів, правила безпечного користування інструментами

- Генерує оригінальні ідеї, намагається відійти від шаблону.

- Через творче досягнення самовиражається, актуалізує свої здібності.

- Розуміє доцільність використання найкращих зразків у повсякденному житті

 

 

Орієнтовні теми виробів

 

1.      «Листочок до листочка» (гербарій)

2.    «Чарівна квіточка» (гарбузове насіння)

3.    «Підкова на щастя» (кукурудза)

4.    «Святкова ялинка» (бобові)

5.     «Мій улюблений казковий герой» (гречка)

6.    «Колосок» (зернові)

7.     «Вазон з квіткою» (шви «строчка», «голка вперед»)

8.    «Дитячий оберіг» (часник)

9.    «Оберіг для бабусі» (робота за ескізом)

10.    «Оберіг на згадку» (робота за ескізом)

11.  «Мій маленький оберіг» (моделювання)

12.«Писанка» (робота за ескізом)

13.«Чарівне яєчко» (моделювання)

14.«Квіти весни» (гербарій)

15. «Оберіг для  мами»

 Друк  E-mail

  • 1
  • 2
Яндекс.Метрика