Ой, весела в нас зима... Знову пдають сніжинки на дерева та будинки... Про зимові явища та зміни у природі дізнаються діти у нашому закладі протягом зими. Як завжди навчання дітей буде супроводжуватися веселими зимовими розвагами: катанням на санках та лижах, ліпленням зі снігу, іграми у сніжки тощо.

Козацька педагогіка

Національна ідея є провідною в історичному бутті кожного народу. Вона проходить через всю педагогічну спадщину минулих епох. Особливо чітко вона виражена в добу козацтва, яка породила незвичайний феномен - козацьку педагогіку.

Виховання патріотизму та національної самосвідомості – актуальна проблема сьогодення. Головним завданням на шляху її подолання є формування системи поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних формувати світогляд та цілісні орієнтації підростаючого покоління, передавати національний досвід, надбання попередніх поколінь.

Профільне спрямування нашого закладу - народознавче. Педагогічний колектив в роботі з дітьми ставить першочергово завдання створити необхідні умови для формування національної самосвідомості вихованців. Декілька років тому, колектив був ознайомлений з основними засадами козацької педагогіки, як частини народної.

Творчою групою педагогів нашого закладу було розроблено план-програму «Козацьке дошкілля» для розвитку дітей в умовах використання виховної системи козацької педагогіки. В ньому розкривається робота першого ступеня - родино-дошкільне виховання.

План-програму було сформовано за напрямками роботи, які поділяються на лінії. Такий розподіл не заперечує Програмі «Я у Світі» та частково реалізовує її. Це можна прослідкувати за порівняльною таблицею.

Козацька педагогіка визначає головною метою національно-патріотичне виховання хлопчиків та дівчаток – берегинь. В плані-програмі визначено напрямки виховання хлопчиків за темами «Мій рідний край», «Гей ви, хлопці, славні запорожці», «Козацькому роду нема переводу» та інші, які спрямовані на вивчення історії рідного краю, Запорозького козацтва, відродження військово-спортивного мистецтва, народних мистецьких традицій.

Для виховання берегині у дівчаток визначили такі теми «Хата моя, біла хата» - устрій житла, «Рідна мати моя, ти ночей не доспала...» - пісні моєї мами, "Ой у лузі червона калина..." – народні символи України та інші.

Творчою групою педагогів було створено орієнтовне перспективне планування за блочно-тематичним принципом та напрямками плану-програми «Козацьке дошкілля» для дітей старшого дошкільного віку. Таке поєднання передбачає використання різних форм та методів роботи з ознайомлення з народними традиціями та звичаями, історією рідного краю не виходячи за рамки визначеної в закладі теми.

Визначені форми та методи дуже різноманітні. Першочергово, це заняття з ознайомлення дітей з соціумом з пріоритетом завдань народознавчого, краєзнавчого характеру. Обов’язковою умовою є ознайомлення з козацькою термінологією.

Серед інших форм роботи можна виділити організацію народознавчих свят та розваг, екскурсій по міні-музеях дошкільного закладу та краєзнавчого музею міста, зустрічі з народними умільцями, дні родинних інтересів. В процесі реалізації плану дітям стає доступною інформація з таких галузей народних знань, як народна математика, астрономія, народна медицина, знання з природи, народний календар, фізичне виховання, трудове навчання, народна музика, хореографія, фольклор.

Орієнтовне планування спрямовує педагога на придбання, виготовлення та використання в роботі різноманітного дидактичного матеріалу.  Педагогами було створено дидактичні ігри «Україна – рідний край», «Традиції національної кухні», «Народні перлини нашої України». Було поновлено народознавчі куточки та оснащено їх матеріалом по ознайомленню дітей з життям та побутом козаків.

Формуючи знання дітей про минуле нашого народу, педагоги використовують психолого-педагогічне проектування. Орієнтовним перспективним планом передбачено організацію роботи над міні-проектами, які дозволяють дітям самим здобувати необхідні знання, занурюватися в конкретну тему та досягати спільними зусиллями певного результату. Серед проектів за тематикою є такі «Моя родина», «Національний посуд», «Хліб всьому голова» та інші. Приклад міні-проекту ви маєте змогу переглянути на екрані.

Охтирщина є козацьким краєм та має нащадків славетних козаків – Охтирський козацький полк. В рамках організованого в закладі заходу Зустрічі з цікавими людьми вихованців було познайомлено з козаками. Побачивши результати проведеної роботи – захоплені погляди дітей, їх зацікавленість – постало питання налагодження тісної співпраці з представниками цієї організації.  

Колективом було започатковано традицію відзначати 14 жовтня день Покрови Пресвятої Богородиці (покровительниці козаків) урочистим святом  «Посвята в козачата».

Сценарієм свята передбачено використання народних та сучасних пісень, віршів про козаків, український народ, народних таночків та змагань спортивного характеру у формі естафет. Особливого значення надається посвяті в козачата хлопчиків старшого дошкільного віку представниками козацької общини, які використовуючи обов’язкову атрибутику – заповіді козаків та справжню козацьку шаблю. На згадку про посвяту в козачата кожний хлопчик отримує посвідчення.

Вихователями систематично організовуються різні види залучення родин дітей до процесу виховання. Це спільні свята та розваги, участь у виставках та спеціально організовані Дні родинних інтересів. Під час яких, до групи запрошуються батьки, дідусі та бабусі, що разом з дітьми виконують різні завдання, спілкуються та вчаться знаходити спільну мову. Що є актуальними в сьогоденні.

У програмі «Козацьке дошкілля» передбачено організацію особливого виду здобуття знань  -  гуртки «Оберіг» та «Вишиванки». Педагогами закладу складено парціальні програми гуртків, які передбачають ознайомлення дітей з особливостями української народної вишивки як витвору мистецтва та найпростішими її видами для використання в дитячих роботах, народними оберегами та способами їх створення, використовуючи елементи флоромозаїки.

Зазвичай в цих гуртках займаються дівчатка, але, за бажанням, заняття можуть відвідувати й хлопчики.

Однією з форм роботи по ознайомленню дітей з народним мистецтвом є зустрічі з народними умільцями, коли до дошкільного навчального закладу запрошують людей, які володіють певним видом народного мистецтва (вишивка, скульптура, розпис тощо). Зазвичай зустріч відбувається в три етапи: виставка робіт, знайомство з народним умільцем через бесіду та виготовлення дитячих робіт в запропонованій техніці.

Однією з цікавих форм ознайомлення дітей з предметами, що пов’язані з життям та побутом козаків, є організація роботи в міні-музеї «Козацької слави». Він містить справжні старовинні речі та макети. Всі речі мають свою маленьку історію, цю інформацію внесено в паспорт міні-музею.

Система роботи нашого колективу по впровадженню основних засад козацької педагогіки в освітній процес висвітлена у методичній розробці «Козацька педагогіка в системі виховної роботи з дітьми старшого дошкільного віку». Розробка містить план-програму «Козацьке дошкілля», орієнтовний розподіл видів діяльності для дітей старшого дошкільного віку за планом-програмою, систему міні-проектів, парціальні програми для організації гуртків, заходи та сценарій свята «Посвята в козачата».

Підбиваючи підсумки роботи колективу по ознайомленню дітей з історією рідного краю, народною культурою, звичаями та традиціями свого народу, можемо стверджувати, що з допомогою власної системи роботи вдалося досягти позитивного впливу на розвиток соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку. Набуті знання в майбутньому допоможуть їм продовжувати розбудову нашої незалежної країни.

 Друк  E-mail

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Яндекс.Метрика