Шановні батьки! На жаль, ми вимушені працювати в умовах карантину. Сьогодні діти - наші вихованці знаходяться вдома. Як організувати спільне дозвілля, чим зайняти дітей, як забезпечити їх повноцінний розвиток вдома - ці та інші поради ви зможете знайти у рубриці "Для вас, батьки". Заходьте на сторінку та користуйтесь.

Автомістечко

 

 

 

Не секрет, що сучасна соціальна небезпечна обстановка непокоїть людей усієї планети. В зв’язку зі стрімким розвитком техніки та підвищенням рівня життя збільшився відсоток травм та нещасних випадків, зокрема пов’язаних з транспортом та дорогою. Особливе занепокоєння викликають найменші громадяни суспільства – це маленькі діти. Завдання  дорослих полягає не тільки в тому, щоб оберігати та захищати дитину, але й у тому, щоб підготувати її до зустрічі з різними складними, а іноді небезпечними життєвими ситуаціями.

Низький рівень обізнаності з правилами дорожнього руху та прикладами поведінки на дорозі призводить до того, що причиною дорожньо-транспортних пригод виступають діти-дошкільники. Пояснити можна це тим, що вони не вміють керувати своєю поведінкою, не в змозі визначити відстань до машини, що рухається, її швидкість та переоцінюють свої можливості.   

Уникнути цього можливо лише шляхом проведення відповідної роботи з дітьми з молодшого дошкільного віку. Саме в цьому віці закладається фундамент життєвих орієнтацій в навколишньому середовищі.

Провідна роль у формуванні навичок безпечної поведінки на дорозі у дітей дошкільного віку належить вихователям дошкільних навчальних закладів, які обирають найоптимальніші засоби, методи та форми роботи.

В нашому дошкільному закладі творчою групою вихователів було створено автомістечко для формування безпечної поведінки дітей на дорозі. Бо саме через практику можна якнайкраще засвоїти знання, розвинути вміння та навички.

Метою роботи з дітьми в автомістечку є навчання регулювання валасної поведінки на дорозі в різних небезпечних ситуаціях.

Основними завданнями ми визначили:

-   формувати знання правил дорожнього руху;  

- розвивати вміння орієнтуватися у головних дорожніх знаках, розуміти необхідність користування «зеброю», підземним переходом;

- формувати у дітей навички правильного поводження у небезпечних ситуаціях на вулиці та у міському транспорті;  

-  сприяти становленню основ культури поведінки;  

- виховувати повагу до працівників служби ДАІ.   

Мета та завдання визначені відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), освітніх ліній «Особистість дитини», «Дитина у соціумі», «Дитина у світі культури» та «Гра дитини».

    Ми вирішили створити умови щодо профілактики та попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму, сприяти  виробленню в дітей навичок безпечної поведінки на дорозі та розвитку загальної культури поведінки на практиці. Для цього колективом було розроблено план дорожньої розмітки автомістечка та перенесено її на територію дошкільного закладу.

 

Формуючи на території дошкільного закладу автомістечко ми враховували:

-   відповідність дорожньої розмітки (пішохідні переходи, повороти, місця для зупинок тощо);

- доцільність розміщення дорожніх знаків (знак «Пішохідний перехід» біля пішохідного переходу, знак «Пункт першої медичної допомоги» біля медичного пункту ДНЗ тощо);

- необхідність розміщення різноманітних об’єктів (пост ДАІ, стоянки,  «Пункт технічного обслуговування» тощо).

 

Отримане в процесі роботи автомістечко зацікавило дітей своєю новизною, яскравістю елементів (дорожні знаки, зупинки, різні об’єкти), а головне – можливістю активно діяти.

Передбачено було й те, що не завжди, для формування знань правил дорожнього руху, можна провести роботу з дошкільниками в автомістечку 

Сформувавши автомістечко виникла необхідність визначити методи та форми роботи з дітьми різного віку. Творчою групою педагогів ДНЗ «Орлятко» розроблено орієнтовний план роботи з навчання дітей правил дорожнього руху. Матеріал розподілено за віковими категоріями, починаючи з молодшого дошкільного віку дітей 4-й рік життя та  за тематичними блоками, отже, матеріал розміщено послідовно від простого до складного. Головними принципами при формуванні плану роботи були принципи цілеспрямованості, послідовності, системності, доступності, зв’язку з життям.

В плані містяться вказівки на місце використання форм роботи – автомістечко або макет. Ці позначки мають на меті продовження систематичної роботи по формуванню навичок безпечної поведінки на дорозі в зимовий час, коли ускладнюється умови в автомістечку на території ДНЗ.

  Для роботи з дітьми в автомістечку доцільно використовувати такі форми  роботи  як  заняття,  міні-заняття (уроки Моргайчика), розв'язування проблемних ситуацій, моделювання ситуацій, читання художньої літератури, вікторини, дидактичні ігри, рухливі ігри, сюжетно-рольові ігри, зустрічі з працівниками ДПС, бесіди тощо.

  Для того щоб зрозуміти, що саме діти знають, про що думають, що відчувають, педагоги використовують бесіди – це дозволить уникнути передачі вже відомих їм знань або таких, які вони поки не можуть використовувати через їх незрозумілість або відчуженість від сьогодення. Система бесід знайомить дітей з правилами дорожнього руху, видами дорожніх знаків, різновидами доріх та їх розміткою, правилами поведінки в громадському транспорті.

Система міні-занять «Уроки Моргайчика» має на меті навчити дітей орієнтуватися в навколишньому просторі, ознайомити з різними видами транспорту, світлофором, дати знання про зміст понять "вулиця, "дорога", про роль дорожніх знаків, про культуру поведінки в транспорті і на вулиці тощо.

        Крім цього, педагоги широко використовують різні види ігор:

- рухливі програмові ігри;

- дидактичні ігри виготовлені власноруч;

- сюжетно-рольові ігри.

Особливе місце займають сюжетно-рольові ігри. Вихователі намагаються в основу сюжету покласти досвід дитини, її уявлення про навколишній світ. Це колективні ігри, під час яких діти навчаються узгоджувати свої дії з діями інших гравців, не вередувати, діяти організовано. Діти, наче в справжньому житті, по-справжньому переживають свої ролі, відверто виявляють своє ставлення до життя, свої думки та почуття, сприймають гру як важливу справу.

Використання художнього слова сприяє мотивації та заохоченню дітей до діяльності. Зокрема часто використовуються в роботі загадки, вірші, оповідання, казки.

Як відомо, педагогічна робота з дітьми дає кращий результат за умови тісної взаємодії з батьками. Тому вихователі ДНЗ «Орлятко» націлюють батьків вихованців насамперед власним прикладом стимулювати дітей до засвоєння правил безпечної поведінки на дорозі. Наприклад, наголошують на тому, що краще витратити дві хвилини свого часу та дійти до пішохідного переходу, ніж переходити дорогу разом з дитиною у не визначеному для цього місці. Систематично проводяться різні форми роботи з батьками з вирішення цього питання такі як індивідуальні та колективні бесіди, консультації, вікторини тощо.

Залучення батьків до спортивних розваг та їхня допомога у підготовці мають свої позитивні плоди. В ДНЗ «Орлятко» декілька років поспіль організовується спортивна розвага «Велокрос» за активної участі батьків – це забезпечення транспортними засобами своїх дітей, плакати та інші засоби для вболівальників, призи тощо.

Взимку робота в автомістечку ускладнюється в зв'язку з погодніми умовами. Творчою групою педагогів було прийняте рішення використовувати макети автомістечка для забезпечення безперервності роботи. В групах дошкільного віку було виготовлено макети автомістечка. до складу предметно-ігрового середовища макетів входять: ігрове тло, набори ігрових предметів, соціальних споруд, фігурок людей, рослинні об'єкти, машини тощо. Усі ігрові набори є безпечними для дітей, зручні та легко трансформуються.

Макети допомагають закріплювати здобуті знання, застосовувати їх на практиці. Інтерес до дії - основний чинник, який захоплює дітей. Діти самі створюють, змінюють, пристосовують правила своїх дій, вирішують, чи вони потрібні. 

      Обладнання, ігровий матеріал, макети, наявність орієнтовних конспектів занять дозволяє педагогу використовувати різні методи, прийоми роботи з дітьми, моделювати ситуації і практично вправляти дітей у їх вирішенні.

      Систематична робота в автомістечку дає можливість дитині:

-    самостійно вирізняти основні небезпечні чинники довкілля;

-     знати правила безпечного перебування на вулиці;

-     сформувати знання основних правил дорожнього руху;

-     розвинути  уміння передбачати наслідки своїх вчинків;

-  виробити в дитини навички практичних дій під час виникнення небезпечних ситуацій.

     Підбиваючи підсумки роботи в автомістечку, можемо стверджувати, що нам вдалося досягти позитивного впливу на поведінку дітей на дорозі. Показником цього є наші спостереження за старшими дошкільниками, які уважно та стримано переводять своїх батьків через дорогу. 

     Дошкільники добре володіють знаннями щодо правил дорожнього руху для пішоходів та пересування групи дітей під час екскурсій, розуміють "мову" та значення основних дорожніх знаків. Діти набули комунікативного досвіду. Вони залюбки взаємодіють з ровесниками та дорослими, які їх оточують, бачать свою роль і місце в певній ситуації; дотримуються правил безпечної поведінки, правил дорожнього руху, поважають пішоходів та водіїв. А головним є те, що діти навчилися реалізовувати отримані знання на практиці, співвідносити правила безпечної поведінки на вулицях та на дорозі із загальноприйнятими правилами поведінки, контролювати власну поведінку на дорозі.

      Набуті вміння надалі дадуть дітям змогу почуватися впевнено  спокійно в різних ситуаціях дорожнього руху, ефективно діяти, приймати свідомі рішення, задовольняти свої соціальні та індивідуальні потреби.

 

ЛІТЕРАТУРА

1.     Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: Видавництво, 2012.

2.     Бойченко Т.Є. Бережи себе, малюк!: навч.-метод. посіб. для дошкільн. навч. закладів. – К.: Генеза, 2009.

3.     Дорожня безпека для дітей дошкільного віку: книга для дітей дошкільного віку – «Аванті» Київ, 2007.

4.     Левченко Т.Г. «Валеологія щодня. Основи здоровя для дітей 5-6 років. – Х.: Вид.група «Основа», 2013.

5.     Матвіюк Г.Я., Антоненко Л.А., Каракулько В.В. Дорожня абетка: дидактичний посібник. – Тернопіль: Мальва-ОСО, 2005.

6.     Обертинська А.П. Бережи себе, малюк!: Для дітей мол.шк. віку та їхніх батьків/ Худож.: Н.В. Анікіна, В.І. Анікін.- К.: Росава-Н, 2009.

7.     Правила дорожнього руху для дітей. – ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005.

8.     Правила дорожнього руху для дітей. – Х.: Торсінг плюс, 2013.

 

         

 Друк  E-mail

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Яндекс.Метрика