Шановні батьки! В розпалі літо. Час оздоровлення, веселих розваг, ігор з водою тощо. Попіклуйтесь про безпеку вашої дитини влітку. Ознайомтесь з порадами, які ми підготували для вас на сторінці "Для вас, батьки"

Козацька педагогіка в системі виховної роботи з дітьми старшого дошкільного віку

Матеріали з досвіду роботи педагогічного колективу Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Орлятко" Охтирської міської ради Сумської області, - 2016.

Матеріали схвалено педагогічною радою Протокол № 3 від 16 березня 2016р.

 

ВСТУП

 

Національна ідея є провідною в історичному бутті кожного народу, нації. Вона проходить через всю педагогічну спадщину минулих епох. Особливо чітко вона виражена в добу козацтва, коли відстоювався політичний, державний, економічний і культурний суверенітет України. Козацька епоха породила незвичайний феномен - козацьку педагогіку. Вона ввібрала в себе дух козацької доби - традиції самоврядування, ідеї захисту прав людини, нації, суверенності держави, ідеї народовладдя, гуманізму, козацького світогляду, ідеології та демократизму.

У Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р.    № 641) зазначено, що «Нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони уже ввійшли до освітнього і загальновиховного простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої сфери».

Виховання патріотизму та національної самосвідомості – актуальна проблема сьогодення. Головним завданням на шляху її подолання є формування системи поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних формувати світогляд та цілісні орієнтації підростаючого покоління, передавати національний досвід, надбання попередніх поколінь.

Педагогічний колектив Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садка) «Орлятко» створив власну систему роботи по формуванню особистості маленького патріота. Системою роботи передбачено використання плану-програми «Козацьке дошкілля», орієнтовного розподілу видів діяльності для дітей старшого дошкільного віку за планом-програмою, згідно з блочно-тематичним плануванням закладу, система міні-проектів, спрямованих на формування знань дітей про народні звичаї та традиції та парціальні програми для організації гуртків «Оберіг» (флоромозаїка) та «Вишиванки».

Провідна педагогічна ідея досвіду колективу ДНЗ «Орлятко» в тому, щоб зосередити увагу на вихованні всебічно розвиненої особистості українця через використання системи освітніх заходів, що розкривають зміст виховної системи козацької педагогіки у співпраці з батьками вихованців.

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ДОШКІЛЬНЯТ ЗАСОБАМИ КОЗАЦЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ

 

Профільне спрямування ДНЗ «Орлятко» - національне виховання. Педагогічний колектив закладу в роботі з дітьми ставить першочергово завдання створити необхідні умови для формування національної самосвідомості вихованців у співпраці з їх батьками.

Творчою групою педагогів ДНЗ «Орлятко» було розроблено план-програму «Козацьке дошкілля» для розвитку дітей старшого дошкільного віку в умовах використання виховної системи козацької педагогіки (додаток 1). В цьому плані-програмі розкривається робота першого ступеня - родино-дошкільне виховання козачати та лелі.

План-програму було сформовано за напрямками роботи, які поділяються на лінії. Такий розподіл не заперечує Програмі «Я у Світі» та частково реалізовує її. Це можна прослідкувати за порівняльною таблицею:

 

План-програма «Козацьке дошкілля»

Програма «Я у Світі»

Напрямок «Тіловиховання»

Лінія

«Система здоров'я. Здоровий спосіб життя»

Освітня лінія «Особистість дитини»

Фізичний розвиток

Розвиток особистості

 

Напрямок «Соціальна культура»

Лінії

«Держава-нація. Громадянське виховання»

«Традиції. Моральне виховання»

 «Родовід. Родинно-сімейне виховання»

 «Християнська етика»

 

Освітня лінія «Дитина в соціумі»

Сім’я, родина

Дитяче товариство

Інші люди

Об’єднання людей

 

Напрямок «Екологічне виховання»

Лінії

«Природа»

«Охорона природи»

 «Народна медицина»

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»

Планета Земля

Рослинний світ

Тваринний світ

Явища природи

Природні об’єкти

Життєдіяльність людей

Всесвіт

Напрямок «Творчий розвиток особистості»

Лінії

«Наука-техніка»

«Навчання майстерності»

«Художньо-естетичне виховання»

«Праця-навчання»

 

Освітня лінія «Дитина у світі культури»

Предметний світ

Світ мистецтва

Світ образотворчого мистецтва

Світ музичного мистецтва

Світ театрального мистецтва

Світ літературного мистецтва

Напрямок «Предметна діяльність»

Лінії

«Праця-навчання»

 «Народна гра»

Освітня лінія «Діяльність дитини»

Ігрова діяльність як провідна

Елементи учбової діяльності Трудова діяльність

Напрямок «Народна математика»

Лінії

«Форма, величина, колір»

«Лічба»

«Час»

 

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

Пізнавальний інтерес

Сенсорно-перцептивний досвід

Логіко-математичний розвиток

Цілісна картина світу

Напрямок «Мовленнєва культура»

Лінії

«Культура спілкування»

 «Зразки історичної літератури та фольклору»

«Військово-патріотичне виховання»

Освітня лінія «Мовлення дитини»

 Фонематичний слух, звуковимова, літературне мовлення

Словниковий запас

Граматичні уміння

Зв’язне мовлення, комунікативні вміння

Елементи грамоти

Інтерес до книжки

 

За цими напрямками визначено зміст роботи з дітьми.

Козацька педагогіка визначає головною метою національно-духовне та військово-патріотичне виховання хлопчиків та виховання дівчаток – берегинь. У плані-програмі визначено напрямки та зміст національно-духовного та військово-патріотичного виховання хлопчиків за темами: «Мій рідний край», «Гей ви, хлопці, славні запорожці», «Духовні цінності запорозьких козаків», «Козацькому роду нема переводу», «Козацькими стежками», «Від козацьких забав до олімпійських вершин», «Слава козацька не вмре, не загине...».

Для виховання берегині у дівчаток визначили такі теми «Хата моя, біла хата», «Рідна мати моя, ти ночей не доспала...», «Ой у лузі червона калина...», «І на тім рушничкові...», «До глибин народної медицини».

Підсумком плану-програми є позитивний та можливий негативний результат з погляду на управлінські, фінансові, психологічні та педагогічні умови реалізації.

Створення плану-програми лише частина системи роботи. Далі колективом було складено орієнтовний перспективний план роботи з дітьми старшого дошкільного віку за планом-програмою «Козацьке дошкілля».

Визначивши завдання та напрямки роботи з дітьми, постало питання про створення такої системи роботи, яка б могла реалізувати ці завдання не порушуючи тематичних циклів закладу. Творчою групою педагогів було створено орієнтовне перспективне планування за блочно-тематичним плануванням дошкільного навчального закладу для дітей старшого дошкільного віку та напрямками плану-програми «Козацьке дошкілля» (додаток 2). Таке поєднання передбачає використання різних форм та методів роботи з ознайомлення з народними традиціями та звичаями, історією рідного краю не виходячи за рамки визначеної теми.

Визначені форми та методи дуже різноманітні. Першочергово, це заняття з ознайомлення дітей з соціумом з пріоритетом завдань народознавчого, краєзнавчого характеру. Серед інших форм роботи можна виділити організацію народознавчих свят та розваг, екскурсій по міні-музеях дошкільного закладу та краєзнавчого музею міста, зустрічі з народними умільцями, дні родинних інтересів. В процесі реалізації плану дітям стає доступною інформація з таких галузей народних знань, як народна математика, метеорологія, астрономія, ботаніка, зоологія, народна медицина, фізичне виховання, трудове навчання, народна музика, хореографія, образотворче мистецтво, краєзнавство, народний фольклор, народне мистецтво, народна поезія, народний календар. В ході занять педагоги часто використовують інформаційно-комунікаційні технології, наприклад, демонстрація відео про перебіг Сороченської ярмарки.

За орієнтовним плануванням можна спланувати такі методи роботи як дидактичні, рухливі та народні ігри, бесіди, розповіді, вивчення та обговорення творів різних фольклорних жанрів тощо.

Формуючи знання дітей про минуле нашого народу, педагоги використовують інноваційні технології. Найчастіше це психолого-педагогічне проектування. Орієнтовним перспективним планом передбачено організацію роботи над міні-проектами, які дозволяють дітям самим здобувати необхідні знання, занурюватися в конкретну тему та досягати спільними зусиллями певного результату. Серед проектів за тематикою є такі «Моя родина», «Національний посуд», «Хліб всьому голова», «Україна – наша держава» та інші (додаток 3). Здебільшого проекти розраховані на короткий термін реалізації та тривають 1-2 дні. За структурою етапи міні-проекту скорочуються в порівнянні зі звичайними проектами, бо займають менше часу, не потребують формування глобальних знань дітей та мають ознайомлювальний характер (додаток 4).

 

Охтирщина є козацьким краєм та має нащадків славетних козаків – Охтирський козацький полк. Педагогами ДНЗ «Орлятко» було прийнято рішення про налагодження тісної співпраці з представниками цієї організації. Головною метою цієї роботи стало познайомити дошкільників зі справжніми козаками та захопити дітей козацьким духом через реальні приклади. Для дітей старшого дошкільного віку було організовано Зустріч з цікавими людьми, в ході якої діти познайомилися з представниками Охтирського козацького полку та мали змогу поспілкуватися. Козаки розповідали дітям про життя та діяльність пращурів та сучасних козаків, про відвагу та честь, духовність та характер, про те як важливо відроджувати та підтримувати народні традиції.

 Колективом дошкільного навчального закладу «Орлятко» було започатковано традицію відзначати 14 жовтня день Покрови Пресвятої Богородиці (покровительниці козаків) урочистим святом  «Посвята в козачата» (додаток 5).

В ході свята лунають народні та сучасні пісні про козаків, український народ, веселощі, звучать вірші, діти танцюють народні таночки та змагаються між собою. Та особливим моментом свята для дітей є посвята в козачата хлопчиків старшого дошкільного віку. Зазвичай свято проходить за підтримки та участі представників Охтирського козацького полку. Саме справжні козаки проводять обряд посвяти, використовуючи обов’язкову атрибутику – заповіді козаків та справжню козацьку шаблю.

В ході свята лунають народні та сучасні пісні про козаків, український народ, веселощі, звучать вірші, діти танцюють народні таночки та змагаються між собою. Та особливим моментом свята для дітей є посвята в козачата хлопчиків старшого дошкільного віку. Зазвичай свято проходить за підтримки та участі представників Охтирського козацького полку. Саме справжні козаки проводять обряд посвяти, використовуючи обов’язкову атрибутику – заповіді козаків та справжню козацьку шаблю.

Основним напрямком роботи з дітьми дошкільного віку є козацько-родинне виховання. Для реалізації цього напрямку вихователями організовуються різні види залучення родин дітей до процесу виховання. Це спільні свята та розваги, участь у виставках та спеціально організовані Дні родинних інтересів.

День родинних інтересів передбачає спільну діяльність родини в умовах ДНЗ. До групи запрошуються батьки, дідусі та бабусі, що разом з дітьми виконують різні завдання, спілкуються та вчаться знаходити спільну мову. Такі форми роботи є актуальними в сьогоденні, бо сприяють усвідомленню дитиною родинних зв’язків та їх значення в житті кожного.

У програмі «Козацьке дошкілля» педагогів націлено на розвиток компетентності не лише хлопчиків (козачат), а й дівчаток (лель). Дівчатка є підтримкою козачків та теж мають багато знати про звичаї та традиції українського народу. В ході постійної роботи дівчаток підводять до усвідомлення того, що дівчинка (жінка) є берегинею роду. Тому для дівчаток було організовано, особливий вид здобуття знань  -  гуртки «Оберіг» та «Вишиванки», з допомогою яких формують у них знання про народні промисли та виробляють  навички творчої художньої діяльності.

 

«Вишиванки» - гурток розрахований на роботу з дівчатками, бо навички вишивання суто жіноча прерогатива. Дівчатка на заняттях гуртка вчаться тримати та діяти з голкою, ножицями, тканиною, нитками.

 

Вони дізнаються про особливості української народної вишивки як витвору мистецтва, оволодівають навичками створення готових виробів – серветочки, рушничка тощо (додаток 7).

 

«Оберіг» - гурток, який спрямований на засвоєння дітьми знань про народні обереги та способи їх створення, використовуючи елементи флоромозаїки. Дітям цікаво дізнаватися про чудодійні властивості рослин нашої місцевості, збирати матеріал та самостійно створювати композиції, використовуючи знання про народні обереги (додаток 8).

 

Зазвичай в цих гуртках займаються дівчатка, але, за бажанням, заняття можуть відвідувати й хлопчики.

Однією з форм роботи по ознайомленню дітей з народним мистецтвом є зустрічі з народними умільцями. Такі зустрічі організовуються один раз на рік та відбуваються відповідно до складеного плану заходів

До групи запрошується людина, яка володіє якимось видом народного мистецтва. Народний умілець організовує виставку власних робіт. Він розповідає про свої вміння, як вчився виконувати цю роботу та пропонує дітям разом створити виріб. Діти із задоволенням працюють та створюють під керівництвом умільця власні вироби. Після зустрічі в роздягальній кімнаті організовується виставка дитячих робіт, яку мають змогу переглянути батьки вихованців (додаток 9).

Краще засвоїти знання дітям допомагає розгляд справжніх речей чи матеріалів, які мають безпосереднє відношення до історії. Вихователями дітей старшого дошкільного в групі було облаштовано міні-музей «Козацької слави». Його розташували в народознавчому осередку

 

Міні-музей містить справжні старовинні речі (праска, люлька тощо) та макети (вежа, шабля тощо). Всі речі мають свою маленьку історію, цю інформацію внесено в паспорт міні-музею (додаток 10). Періодично вихователі проводять роботу в міні-музеї по ознайомленню дітей з історичними пам’ятками та історією рідного краю. Музей постійно поповнюється новими речами, які вносяться до паспорту.

 

Підбиваючи підсумки роботи колективу з ознайомлення дітей з історією рідного краю, народною культурою, звичаями та традиціями свого народу, можемо стверджувати, що з допомогою власної системи роботи вдалося досягти позитивного впливу на розвиток соціальної компетентності дітей старшого дошкільного віку. Показником цього є розповіді дітей про життя козаків, їх культуру, перекази народних казок, легенд, вживання приказок та прислів’їв.

 

Дошкільники добре володіють знаннями про народні звичаї та традиції, святкування, устрій життя, оселі українського народу в минулому та сучасності тощо. Поряд з цим діти порівнюють, аналізують, розуміють та можуть по-своєму пояснити прислів’я та приказки. Вони намагаються вживати фразеологічні звороти, порівняння у мовленні.  

 

Набуті знання соціалізують дітей та в майбутньому допоможуть їм продовжувати розбудову нашої незалежної країни.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

1.  Концепція національного виховання. „Освіта", №47, 07.08.1996.

 

2.  Методичні рекомендації педагогічним колективам закладів освіти України по відродженню історико-культурних та господарських традицій українського козацтва. Збірник наказів Міністерства освіти України, №11, 1995.

 

3.       Руденко Ю., Руденко В. Виховання в учнів лицарської духовності. Рідна школа, №7,1996.

 

4.       Руденко Ю. Сучасне козацько-лицарське виховання дітей і юнацтва України. Програми для педагогічних вузів, факультетів. Освіта, № 65/66, 24 вересня - 1 жовтня 1997.

 

5.       Тимофєєв В. Школа козацько-лицарського виховання - берегиня духу села. Наша школа, № 5-6, 2000.

 

6.       Тимофєєв В. Річ про Адамівську Січ. Білгород-Дністровський. т.1. 2001, т.2. 2002, т.3. 2003.

 

7.       Тимофєєв В. Організація учнівського самоврядування в школі козацько-лицарського виховання. Наша школа, № 2, 2002.

 

8.       Тимофєєв В. Адамівський курінь „Молодої Січі". Школа козацько-лицарського виховання. Освіта, № 52, 6-13 листопада 2002.

 

9.       Тимофєєв В. Козацька педагогіка - сучасна освіта. Білгород-Дністровський. 2005.

 

10.  Тимофєєв В. Козацьке тілодуховиховання. Білгород Дністровський. 2006.

 

11.  Тимофєєв В. Козацько-лицарське виховання. Білгород-Дністровський. 2007.

 

12.  Тимофєєв В. Школа козацько-лицарського виховання. Білгород-Дністровський. 2007.

 

 

Додаток 1.

 

ПЛАН-ПРОГРАМА

 

«Козацьке дошкілля»

 

...Лише виховуючи українця, можна виховати українця... 

 

Тимофєєв Валерій Якович

 

Пояснювальна записка

 

 

 

Рівень освіти - мірило рівня кваліфікації і культури будь-якого суспільства, важливий показник прогресивності його розвитку. Найважливішою закономірністю розвитку системи освіти є поєднання її структурних елементів: навчання і виховання. В системі освіти виховання відіграє провідну роль, а навчання є тільки засіб виховання. Навчання, відірване від виховання і без опори на нього розвиває тільки розум, накопичує знання і не може дати позитивних результатів. Лише поєднання навчання і виховання особистості формує у неї культуру самостійного мислення, розвиває і зміцнює всі духовні здібності і характер, формує світогляд, моральні норми і соціальну позицію.

 

Загальної системи народного виховання для всіх народів немає, у кожного народу своя, особлива, національна система виховання. Вона базується на рідній, національній мові, національній освіті.

 

Національна освіта - це головна основа національного життя держави, в свою чергу, її основа - національне виховання. Українське національне виховання - це козацьке виховання, бо українці - нація козацька; козаки були типовими представниками рідного народу, вони втілювали волелюбний національний характер, відображали його потреби, інтереси, прагнення; вони створили самобутню і високоефективну, близьку до європейської, національну систему освіти і виховання - козацьку педагогіку.

 

В плані-програмі «Козацьке дошкілля» узагальнено досвід роботи педагогічного колективу Охтирського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Орлятко» за козацькою педагогікою щодо виховання дітей дошкільного віку.

Актуальність

 

Сучасний загальнодержавний сплеск цікавості до історії козацтва й зокрема уваги до його проблем пояснюється просто: йде формування національної еліти, яка спирається в своїй діяльності на національний – козацький.

 

Історичні умови буття українського народу породили самобутній феномен - козацтво. Воно втілювало в собі фізичне і духовне здоров'я нації, інтелектуальну силу, життєздатність, оптимізм і енергію. Це була об'єднана, згуртована, ідейно і духовно зцементована, суворо дисциплінована національна сила, яка очолювала боротьбу проти чужоземних ворогів.

 

Відродження козацьких традицій є надзвичайно потрібною і важливою справою. Постане сучасне українське лицарство духовно постане Україна. Сьогодні нам належить продовжити велику місію козацтва. Козаки знову мають стати захисниками честі й гідності України, її традицій, її культури.

 

Загальновідомо, що поглиблення і примноження козацько-лицарських традицій в сучасних умовах сприятиме нарощенню зусиль державотворчого спрямування, піднесення духовності як кожної особистості зокрема, так і всього народу, суспільства в цілому.

 

Педагоги України покликані вести широку просвітницьку роботу з проблем історії, культури, мистецтва, державницької діяльності козацтва, прагнути по-козацькому виховувати підростаюче покоління.

 

Програма покликана дати дошкільнятам додаткову козацько-лицарську освіту, забезпечити їх надійний духовний зв'язок з предками, розвинути стосунки з сучасниками і зорієнтувати козачат на інтереси нащадків, бо творче відродження в житті ідей і засобів козацької педагогіки має забезпечити виховання фізично здорових, морально чистих і по-лицарські мужніх та сильних духом громадян незалежної України.

 

Провідна ідея плану-програми:

 

Зосередити увагу на вихованні всебічно розвиненої особистості українця (національне виховання у формі козацько-лицарського).

 

Мета: формування в родині, дошкільному навчальному закладі і в громадському житті козака-лицаря, патріота, мужнього громадянина Української держави, захисника рідної землі з яскраво вираженою українською національною свідомістю і самосвідомістю, світоглядом і характером, високою мораллю і духовністю.

 

Основні завдання:

 

-      плекати фізично загартованих, із міцним здоров'ям, дужих тілом і духом синів і дочок незалежної України;

 

-      формувати у підростаючого покоління високі лицарські якості, шляхетність, моральні чесноти, почуття милосердя;

 

-       виховувати силу волі і силу духу, мужність і звитягу, уміння боротися зі злом і перемагати його в будь-яких життєвих обставинах;

 

-     плекати віру, надію, любов, готовність творити добро і красоту в собі і в довкіллі;

 

-     формувати здатність до альтруїзму, гармонійного поєднання особистих, індивідуальних і загальнонаціональних потреб та інтересів, відчувати себе невід'ємною складовою частиною цілого і вічного - української нації, держави;

 

-        виховувати у підростаючого покоління український козацький характер, світогляд, історичну пам'ять і національну свідомість;

 

-      готувати дітей до активної національної творчості, участі в розвитку рідної культури;

 

-       виховувати господарів рідної землі, її захисників від ворожої агресії, мовної і культурної експансії;

 

-       сприяти оволодінню знаннями про військово-спортивне мистецтво козаків, формуванню в дітей творчих умінь, з урахуванням сучасних світових здобутків в галузі науки, культури і техніки, державних, мистецьких і військових традицій українського козацтва.

 

Зміст роботи  та умови реалізації плану-програми

 

У вихованні національно свідомих козаків та берегинь педагогічні колективи навчальних закладів козацько-лицарського спрямування бачать три ступені:

 

1.       Родинно-дошкільне виховання козачати та лелі.

 

2.       Родинно-шкільне виховання джури та дани.

 

3.       Громадсько-родинне виховання козака та берегині.

 

У цьому плані-програмі розкривається робота першого ступеня.

 

Родинно-дошкільне виховання козаченяти та лелі (діти до 6 років) здійснюється через роботу з дітьми старшого дошкільного віку, їх батьками та введенням спеціальних курсів до програм дитячого садка:

 

а)   застосовують ідеї, методи і прийоми народної педагогіки. Мати і батько, всі рідні в родинному вихованні застосовують рідну мову, фольклор. Рідне довкілля, зміст, форми і методи виховання створюють етнічне середовище, яке сприяє пробудженню природних задатків дітей;

 

б)  виховують народними засобами глибокі родинні почуття, цінності, любов до Матері і Батька, Бабусі і Дідуся, Роду і Народу, України-Батьківщини;

 

в)   пробуджують і виховують глибоку радість, впевненість дитини в найбільшій радості життя: «Мама, тато і я - це моя сім'я»;

 

г)   розповідають дітям міфи про життя на Землі, українців, України, Києва, Запоріжжя козаків;

 

д)  створюють в уяві дітей привабливі образи героїв казок і легенд, пісень, колядок і щедрівок - образи богатирів, лицарів;

 

е)   здійснюють допомогу дітям у процесі ігор, вертепних дійств, драматизації, участі у відтворенні традицій і звичаїв народного календаря під керівництвом батьків, вихователів. Під час художніх занять, вивчення віршів, розучування пісень, загадок, колядок і щедрівок, народних дитячих танців діти пізнають елементи історії, культури, художнього і військового мистецтва українських козаків;

 

є) дітей ознайомлюють з українськими етнічними, національними символами – білою хатою, калиною, вербою, тополею, лелекою, соняшником;

 

ж)  здійснюють посвяту бажаючих дітей у козачата. Здійснюють виховання козачат шляхом пробудження і утвердження в серці і душі радості і задоволення, сміху і веселощів, відчуття і розуміння краси і добра, порядку і дисципліни, ладу в усьому;

 

з)   проводять бесіди, розповіді на теми «Ми малята козачата», «Зростаємо здоровими і дужими», «Козацькому роду нема переводу», «Козаки-вояки, оборонці України» тощо. Проводять ігри з ходьбою, бігом, рівновагою, козацькі забави на теми «Козацькі забави», «Козацькі ігрища». Застосовують сюжетно-рольові, конструктивно-будівельні ігри, ігри-інсценівки, драматизацію і театралізацію;

 

і) пробуджують і виховують у козачат бажання у чомусь хорошому бути першими, лідерами. Виховують в кожного з них почуття власної гідності, віри в свої сили, можливості;

 

й) сприяють засвоєнню козачатами елементів народної астрономії, біології, медицини, кулінарії;

 

к) виховують у кожного козачати бажання, уміння і навичок дотримуватися в житті і поведінці лицарських правил:

 

-           старайся бути добрим і чесним, справедливим і правдивим, красивим;

 

-           прагни бути першим у хорошій поведінці, добрих справах, праці;

 

-           будь сміливим і розважливим, дисциплінованим і організованим, мужнім, долай труднощі на шляху до Добра, Правди, Краси;

 

-           не заважай іншим дітям, не завдавай їм прикрощів, шкоди і болю;

 

-           люби рідну землю, батьківську хату, материнську мову і пісню, калинову Україну.

 

Напрямки та лінії роботи за програмою

 

Напрямок «Тіловиховання»

 

Лінія «Система здоров'я. Здоровий спосіб життя»

 

Зміст роботи

 

Діти дізнаються з бесід про значення фізичних вправ і режиму дня для здоров'я, праці людини.

 

Вчаться виконувати режим дня. Стежать за чистотою тіла й одягу. Розучують комплекси гімнастичних вправ, вчаться щоденно їх виконувати. У спортивному залі, на майданчику грають у рухливі ігри. Взимку ходять на лижах, бігають на ковзанах, катаються з гірки на санчатах. Беруть участь у нескладних змаганнях.

 

Поглиблюють свої знання про загартування тіла та значення його для здоров’я людини.

 

Приймають участь в туристично-краєзнавчій роботі дошкільного навчального закладу.

 

Ознайомлюються з основними режимними моментами в житті людини та засвоюють їх.

 

Негативно ставляться до неохайності, до невиконання правил санітарної гігієни в дошкільному закладі й дома.

 

 

 

Напрямок «Соціальна культура»

 

Лінія «Держава-нація. Громадянське виховання»

 

Зміст роботи

 

Набувають початкових уявлень про Батьківщину - Україну. Переглядають фільми, листівки, репродукції із зображенням столиці нашої Батьківщини - Києва, а також Прапора, Герба України. Слухають та можуть відрізнити гімн України з-поміж інших прикладів музичного мистецтва.

 

Дізнаються про видатних діячів України. Знайомляться із творами художників, письменників, композиторів України.

 

Слухаючи розповіді дорослих, виявляють інтерес до найважливіших подій у нашій країні. Дивляться фільми, телепередачі про життя людей, діляться враженнями.

 

Лінія «Історія козацтва»

 

Зміст роботи

 

Формують початкові уявлення про створення козацтва на Україні, Запорізьку Січ, устрій життя козаків, їх права та обов’язки перед Україною з розповідей дорослих, з бесід, читання книжок. Усвідомлюють початкові уявлення про права та обов’язки людей.

 

 

 

Лінія «Традиції. Моральне виховання»

 

Зміст роботи

 

Ознайомлюються з основними правилами поведінки у дошкільному закладі й громадських місцях. Вчаться розпізнавати гарні і погані вчинки. Виявляють дисциплінованість і організованість.

 

Засвоюють правила поведінки в колективі: оволодівають навичками ввічливо, уважно ставитися до товаришів і дорослих, не перекладати свою провину на іншого; своєчасно і точно виконують доручення колективу. Вчаться гратися дружно, не сперечаючись один з одним. Набувають досвіду працювати спільно, діяти злагоджено. Виявляють доброзичливе ставлення до людей. Слухають, переказують та розповідають оповідання, вірші, байки про доброту і чуйність. Добирають  та пояснюють прислів’я про чесність, правдивість, скромність, справедливість. Захищають менших.

 

Ознайомлюються з правилами ввічливості, першими вітаються з дорослими; дякують за допомогу, послугу; поступаються місцем старшим і маленьким; ввічливо прощаються. Беруть участь у заняттях з культури поведінки «Як поводитися в групі і дома», «Під час обіду», «Твій зовнішній вигляд» тощо. На заняттях-іграх «Ми йдемо в гості», «Коли сидиш за святковим столом», «Ми їдемо в автобусі» вчаться бути ввічливими.

 

Набувають досвіду товариських стосунків між хлопчаками і дівчатками в спільних іграх, при виконанні трудових завдань.

 

Намагаються доводити почату справу до кінця. Стримують себе від поганих вчинків. Засуджують порушників порядку і дисципліни, а також невиконання правил поведінки, грубі, нетовариські вчинки, жорстоке ставлення до тварин.

 

Лінія «Родовід. Родинно-сімейне виховання»

 

Зміст роботи

 

Дізнаються про свій рід, родовід, розповідають про них на заняттях. Влаштовують виставки малюнків «Наші рідні», «Родинне дерево».

 

Усвідомлюють, що мама – це берегиня роду, а батько – його захисник. Знають про  особливості діяльності жінок та чоловіків вдома, їхні обов’язки.  Орієнтуються в професіях та роді занять рідних людей.

 

Знають, що в Україні діти завжди зверталися до батьків тільки на Ви.

 

Набувають умінь та навичок самообслуговування дома. Беруть посильну участь у прибиранні домівки та інших видах допомоги батькам.

 

Лінія «Християнська етика»

 

Зміст роботи

 

Значення християнської віри для козаків. Бог оберігає незалежну Україну, надає їй духовних сил у боротьбі з ворогами. Покрова Пресвятої Богородиці - найвизначніше свято запорозьких козаків. 14 жовтня - День Українського козацтва.

 

Напрямок «Екологічне виховання»

 

Лінія «Природа»

 

Зміст роботи

 

На навчальних заняттях, екскурсіях, прогулянках вчаться спостерігати за явищами природи, сезонними змінами в ній. Знають основні особливості рідної природи – тваринний та рослинний світ. Спостереження за природою в різні пори року порівнюють, узагальнюють; роблять висновки про ознаки весни, літа, осені, зими. Вчаться пояснювати причини сезонних змін у живій природі залежно від сонячного світла і тепла. Ведуть календар природи.

 

Спостереження за природою в різні пори року зіставляють із спостереженнями за працею людей на полях, у садах, на дослідницьких ділянках у дошкільному закладі.

 

Спостереження за нічним небом, розповідь про використання зоряного неба як орієнтиру в козацьких походах.

 

Знайомство з найпоширенішими в Україні з давніх-давен рослинами символами України: калиною, вербою, тополею, мальвами, соняшниками. Відтворення в природі українського озеленення: вдома, на території дошкільного навчального закладу.

 

Лінія «Охорона природи»

 

Зміст роботи

 

Усвідомлюють значення природоохоронної діяльності людини, намагаються свідомо ставитися до екології рідного краю. Вчаться бережливо ставитися до зелених насаджень, тварин.

 

Лінія «Народна медицина»

 

Зміст роботи

 

Знайомити з таємницями народної медицини, створити ділянки лікарських рослин в саду, біля дошкільного закладу, своєї оселі, збирати лікарські рослини, збирати легенди, казки про лікарські рослини та їх цілющі якості. Дати знання дітям про лікування захворювань за допомогою лікарських трав рідного краю. Збирати рецепти народної медицини, створити рукописну книгу рецептів: «Бабуся радить».

 

Напрямок «Творчий розвиток особистості»

 

Лінія «Наука-техніка»

 

Зміст роботи

 

Знають про розвиток науки та техніки – ланцюжок від коня до автомобіля, від печі до газової плити тощо. Висловлюють власні гіпотези щодо подальшого розвитку науки та техніки на основі фантазування та застосування реальних знань.

 

Беруть участь у пізнавальних іграх, нескладних вікторинах, у відгадуванні загадок, в іграх на увагу, кмітливість та логіку.

 

Лінія «Навчання майстерності»

 

Зміст роботи

 

Перейняти ту майстерність, якою володіють мама, бабуся, тато, дідусь - навчитися вишивати, гаптувати, плести, різьбити тощо та вигадувати свої неповторні зразки. Шляхом гурткової роботи навчати декоративно-ужитковій майстерності, українській кулінарії, музичному та танцювальному мистецтву. Ознайомлювати з народними оберегами – вишиванка, вінок тощо, їх значенням для життя людини, стародавніми легендами пов’язаними з ними. Залучати до роботи народних умільців, майстрів лозоплетіння, розпису, писанки тощо з дітьми. Використання традиційних рецептів народної кулінарії та приготування окремих страв, випічки хліба тощо в іграх.

 

Лінія «Художньо-естетичне виховання»

 

Зміст роботи

 

Знайомляться з основними жанрами народної культури та побутом населення України.

 

Вчаться помічати прекрасне в навколишньому житті, в природі рідного краю. Переглядають мультфільми, репродукції про природу. Здійснюють прогулянки і екскурсії. Вчаться помічати гарне у вчинках людей.

 

Знайомляться з яскравими прикладами народного музичного  та хореографічного мистецтва (колискові, обрядові пісні, балади, народні танці тощо), дизайну та архітектури (білені хати з солом’яними стріхами, внутрішнє оздоблення та розміщення основних об’єктів хати тощо), художніх промислів (вишивання, лозоплетіння, килимарство, різьблення тощо),  вчаться їх основам.

 

Організовують виставки малюнків, аплікацій та інших власних творчих виробів.

 

Брати участь в народних святах: Миколая, різдвяних святах, Великодні, Івана Купали та інших.

 

Організувати дитячі фольклорні вертепи, драматичні гуртки, тематичні музичні заняття по вивченню і виконанню української народної пісні та танцю. Відновити розваги народознавчого спрямування.

 

Лінія «Праця-навчання»

 

Зміст роботи

 

Беруть участь в екскурсіях, знайомляться з працею дорослих. Слухають їхні розповіді про роль праці в житті людей.

 

Беруть участь у колективних сюжетно-рольових іграх - "школа", "пошта" тощо. Розучують пісні й вірші про працю.

 

Бережливо ставляться до результатів праці людей: майна дошкільного закладу, книжок, особистих речей, хліба тощо. Беруть участь у святі "Наш урожай". Слухають розповіді дорослих про знатних хліборобів, трактористів, комбайнерів. Беруть участь у зустрічах з відомими людьми свого села, міста.

 

Набувають досвіду сумлінного навчання. Вчаться уважно ставитися до товаришів, радіти їхнім успіхам у навчанні, не насміхатися з їхніх невдач.

 

Беруть участь у ранках, розвагах, пов’язаних з трудовою діяльністю дорослих «Обжинки», «Свято першого снопа» тощо.

 

Напрямок «Предметна діяльність»

 

Лінія «Праця-навчання»

 

Зміст роботи

 

Організовують «куточок чергових» у групі. Працюють на дослідницькій  ділянці. Допомагають один одному в роботі. Набувають досвіду роботи в колективі. Вчаться дотримуватися порядку на робочому місці.

 

Вчаться виконувати обов’язки чергового в куточку природи, при накриванні на стіл тощо.

 

Набувають досвіду сумлінного навчання, а також уміння дружно і злагоджено працювати, допомагати товаришам. Вчаться уважно ставитися до товаришів, радіти їхнім успіхам, не насміхатися з їхніх невдач.

 

Засуджують недбайливе ставлення до виконання завдань, неохайність у виконанні роботи.

 

Лінія «Народна гра»

 

Зміст роботи.

 

Систематизувати знання дітей про народні ігри, їх види. Формувати вміння дітей самостійно грати, дотримуючись визначених правил. Спонукати до використання предметного довкілля для реалізації задуму гри.

 

Формувати знання про використання народних ігор відповідно до сезонних особливостей природи рідного краю.

 

Вчити використовувати народні лічилки для визначення ведучого в грі, засуджувати невиконання правил гри.

 

Напрямок «Народна математика»

 

Лінія «Форма, величина, колір»

 

Зміст роботи.

 

Узагальнити знання дітей про форму, величину, колір предмета та вправляти в умінні визначати ці ознаки на прикладі реальних об’єктів - предметів вжитку.

 

Розвивати вміння класифікувати предмети за певними ознаками.

 

Лінія «Лічба»

 

Зміст роботи.

 

Вчити рахувати, обчислювати прості приклади та задачі на основі сюжетів скоромовок, загадок, забавлянок. Ознайомити з народними мірами довжини, об’єму.

 

Лінія «Час»

 

Зміст роботи.

 

Знайомство з народним календарем. Вчити встановлювати перебіг подій у часі, визначати приблизний час за сонцем.

 

Напрямок «Мовленнєва культура»

 

Лінія «Культура спілкування»

 

Зміст роботи.

 

Вчити грамотно спілкуватися рідною мовою, доцільно використовувати вислови та звороти. Знайомити з малими фольклорними жанрами та вчити їх використовувати в повсякденному житті.

 

Лінія «Зразки історичної літератури та фольклору»

 

Зміст роботи.

 

Знайомство з кодексом лицарської звитяги та лицарської честі. Ознайомлення з історичною літературою про запорозьких козаків (енциклопедії); про їхні визвольні походи та переможні битви за незалежність України, про гетьманів України; збирання прислів'їв та приказок про козаків. Вивчення історії місцевих товариств - Охтирського козацького полку. Вести нотатки (літописи) на основі зустрічей з цікавими людьми, народними умільцями.

 

Лінія «Військово-патріотичне виховання»

 

Зміст роботи.

 

Переглядають мультфільми, читають легенди про перемоги козаків, про подвиги захисників Батьківщини. Читають вірші, співають пісні про козаків.

 

Грають в народні ігри імітаційного характеру для усвідомлення діяльності войовничих предків.

 

Напрямки та зміст національно-духовного 

та військово-патріотичного виховання хлопчиків

 

І. «Мій рідний край»

 

Знайомство з рідним містом, екскурсії, вивчення історії виникнення міста, його існування; зустрічі з цікавими людьми, їхні розповіді про минуле рідного; збирання старовинних речей побуту, вишивок, писанок тощо та створення міні-музеїв в дошкільному навчальному закладі.

 

Видатні земляки рідного краю (письменники, педагоги та інші), їх місце у розвитку культури, мистецтва, освіти.

 

Матеріали історії рідного краю, Батьківщини розмістити в міні-музеї "Козацької слави".

 

  ІІ. «Гей ви, хлопці, славні запорожці»

 

Вивчення історії Запорізької січі, її розташування, побуту козаків. Добре вивчити, зрозуміти і усвідомити саме поняття "козак". Зрозуміти роль та значення козацтва для України. Знайомство з кодексом лицарської звитяги та лицарської честі. Ознайомлення з історичною літературою про запорозьких козаків, їх визвольних походи та переможні битви за незалежність України, про гетьманів України. Вивчення історії місцевих товариств -  Охтирського козацького полку.

 

  ІІІ. Духовні цінності запорозьких козаків

 

Піднесення на високий рівень культу Батька і Матері, Бабусі і Дідуся, Роду і Народу. Слід наголосити, що в Україні діти завжди зверталися до батьків тільки на Ви.

 

Шляхом бесіди, зустрічей з батьками виховувати у дітей поняття, що Батько - захисник сім'ї, роду, творець історії, державності. Використовуючи козацький фольклор, де батько для дитини - високий і незаперечний взірець стійкості, мужності і відваги, виховувати в дітей на конкретних прикладах поняття рівноправності в сім'ї чоловіка і жінки, прищеплювати любов і повагу до матері, як берегині роду свого. Обов'язково вивчити свій родовід, чим уславлений рід, його таланти, звичаї. Ознайомити дітей зі святом Покрова Пресвятої Богородиці - 14 жовтня, що стало Днем Українського козацтва.

 

Розвивати духовність на основі національних свят і участі в них дітей та козаків.

 

ІV. «Козацькому роду нема переводу»

 

У процесі бесід, розповідей, екскурсів до музеїв та походів виховувати в дітей кращі риси козаків: вірність і відданість аж до саможертовності Вітчизні, Матері, Народу; незламної дружби, нехтування небезпекою; відстоювання своєї волі, свободи народу.

 

На основі конкретних прикладів з життя козаків спонукати дітей до прагнення розвивати в собі багатирську силу і дух, міцний фізичний гарт. Проводити загартовування організму; вивчення народної медицини та можливість застосовування її на практиці (лікування народними методами кашлю, нежиті, укусів комах тощо).

 

Вивчення і практичне використання народних ігор та забав, де козаки мірялися силою. Ознайомити з танцем "Гопак", як одним із найпоширеніших національних видів єдиноборства.

 

V.  «Козацькими стежками»

 

Вивчення природи рідного краю. Проведення піших походів (прогулянок-походів, екскурсій) по навколишній місцевості з метою ознайомлення з визначними місцями рідного краю. Готувати себе переборювати труднощі, оволодівати туристичною майстерністю. Проводити походи по місцях, пов'язаних з козацькою славою свого району, області. України. Складати щоденники (літописи) на основі зустрічей з народними умільцями, цікавими людьми.

 

VІ. Від козацьких забав до олімпійських вершин

 

Постійно і цілеспрямовано працювати над вдосконаленням свого фізичного розвитку, бути членом секції фізичної культури та спорту.

 

З легкої атлетики: навчатися метати на відстань і в ціль м'яч, в ціль магнітним дротиком, стрибати в довжину, виконувати нормативи: бігу на короткі та довгі дистанції, човникового бігу, естафети.

 

Грати в народні ігри для тренування сили, швидкості, влучності, для відтворення імітаційних рухів. Наприклад, гра на тренування влучності, розвиток окоміру «Городки».

 

VII. «Слава козацька не вмре, не загине...»

 

Ознайомити з легендами своєї місцевості, вивчати історію виникнення обрядів і свят: колядки, щедрівки, обжинки та інші.

 

Знайомитися з історією і вивчати козацькі та українські народні пісні. Брати участь в народних святах.

 

Організувати дитячі фольклорні вертепи, драматичні гуртки, тематичні музичні заняття по вивченню і виконанню української народної пісні та танцю.

 

Напрямки та зміст виховання берегині у дівчаток

І. «Хата моя, біла хата»

Мати - берегиня роду свого. Зустрічі - бесіди зі своїми бабусями, організація днів родинних інтересів; ознайомлення з фольклорними матеріалами про сімейні свята та відтворення обрядів через народознавчі розваги. Збирання матеріалів старовини, зокрема вишивки, гаптування, костюмів тощо, створити міні-музей Матері.

ІІ. «Рідна мати моя, ти ночей не доспала...»

Знайомство і розучування колискових пісень. Підготувати і провести розвагу (вечір) "Пісня моя колискова", "Бабусині казки". Вивчення українських народних пісень, складання збірок "Пісні мого народу".

ІІІ. "Ой у лузі червона калина..."

Знайомство дівчаток з найпоширенішими в Україні з давніх-давен рослинами символами України: калиною, вербою, тополею, мальвами, соняшниками. Відтворення на території дошкільного навчального закладу оберегів – об’єктів природи: верба, калина. Організація гуртка «Оберіг» (флоромозаїка)

IV.    "І на тім рушничкові..." 

Перейняти ту майстерність, якою володіють мама, бабуся. Шляхом гурткової роботи навчати дівчаток декоративно-ужитковій майстерності, українській кулінарії, музичному та танцювальному мистецтву. Ознайомлювати з народними оберегами – вишиванка, вінок тощо, їх значенням для життя людини, стародавніми легендами пов’язаними з ними. Залучати до роботи з дівчатками народних умільців, майстрів лозоплетіння, розпису, писанки тощо. Організація гуртка «Вишиванки».

V. «До глибин народної медицини»

 

Знайомити дівчаток з таємницями народної медицини, створити ділянки лікарських рослин в саду, на території дошкільного навчального закладу, збирати лікарські рослини. Ознайомити з легендами, казками про лікарські рослини та їх цілющі якості.

Позитивний результат

1.      Фізично розвинута особистість дитини, здатна до витривалості, показу сили та мужності.

2.      Високий рівень знань про історію України, рідного краю та козацтва у дітей та їх батьків.

3.      Розумове, соціальне та духовне зростання вихованців на основі використання моделі козацько-лицарського виховання.

4.      Сформованість знань та вмінь дітей щодо використання в повсякденному житті народної мудрості.

5.      Висока результативність створеного етнічного розвивального середовища дошкільного навчального закладу щодо збагачення знань та досвіду вихованців.

6.      Розвинута творча особистість дитини, здатна створювати власний продукт на основі здобутих знань про народне мистецтво.

7.      Сформованість навичок культури спілкування з однолітками та дорослими на основі народної етики.

8.      Висока національна свідомість і самосвідомість, патріотизм.

Можливий негативний прогноз

1.       Незначний загальнокультурний і духовний розвиток педагогів та вихованців дошкільних навчальних закладів з козацько-лицарського виховання.

2.          Істотне розходження між національними здобутками і досвідом роботи педагогічного колективу.

3.        Не створені об'єктивні методи формування знань та вмінь дітей.

4.        Відсутність змін у духовній сфері особистості педагогів та вихованців дошкільного навчального закладу.

5.        Нестача сприятливих управлінських, фінансових, психологічних умов для виконання Плану-програми у повному обсязі.

Додаток 2.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

ЗА ПЛАНОМ-ПРОГРАМОЮ «КОЗАЦЬКЕ ДОШКІЛЛЯ»

Напрямки роботи

 

Тема тижня

«Тіловиховання»

«Соціальна культура»

«Екологічне виховання»

«Творчий розвиток особистості»

«Предметна діяльність»

«Народна математика»

«Мовленнєва культура»

Тема блоку «ДІМ, В ЯКОМУ МИ ЖИВЕМ»

«Я прийшов в цей гарний дім, про мене піклуються у нім»

Бесіда «Чому вранці потрібно  робити гімнастику»

Заняття «Культура спілкування» Бесіда

«Я серед людей»

 

Ознайомлення з міні-музеєм козацької слави, розповідь про козаків

Праця «Прибираємо іграшки»

Створення макету ДНЗ минулого (конструювання)

Розповідь-роздум «Чи були в давнину дитячі садки»

 «Іграшками граюся, про довкілля дізнаюся»

Народна спортивна гра «Городки»

Відвідування міні-музею «Музей народної іграшки»

Розповідь

«Природні матеріали-дітям забави» (використання природного матеріалу для виготовлення нар. іграшок)

Художня діяльність

 «Свистунець» (дек)

Розповідь вихователя

«Сороченський ярмарок»

СРГ «Іграшковий магазин»

 

Д/г «Підбери іграшку»

 

Заняття «Бабусина іграшка»

 «Від маленької дитини, до великої родини»

Міні-проект «Моя родина»

Н/г

«У нашого Омелечка»

 

Д/г «Я серед людей»

 

Розповідь «Традиції купання дітей» (лікарські трави)

Флоромозаїка «Родинний оберіг»

Обмін думками «Свята, які святкували козаки»

СРГ «Сім’я» (минуле – сучасність, порівняння)

Д/г «Збери вінок»

Роздум «Навіщо клад якщо в сімї лад» (приказки)

«Великі історії для маленьких дітей»

Міні-проект «Рідне місто»

Народна спортивна гра «Городки»

Розгляд карти Сумської області, місцезнаходже-ння міста Охтирка, герб та прапор міста

Розповідь «Що мені подобається в рідному місті» (озеленення)

Створення  альбому  «Охтирка» Екскурсія до краєзнавчого музею

СРГ з використанням макетів «Подорожуємо містом»

 

Заняття

«За козацькими скарбами» (відстань)

Легенда про Охтирку

 

Тема блоку «ОСІНЬ В ГОСТІ ЗАВІТАЛА»

«Ходить осінь полем, садом і городом»

Міні-проект «Національний посуд»

Н/г «Ходить гарбуз по горду»

 

Бесіда «Чим ми можемо допомогти на городі»

Розповіді дітей «Який овоч для мене найкращий»

«Розпис ложки»

Праця «Збираємо овочі»

Д/г «Приготуємо обід»

Заняття «Козацька юшка» (вимірювання рідини)

СРГ «Магазин овочів, фруктів»

 

«Карнавал осінніх барв» (ліс, парк)

Н/г «Лис»

 

Екскурсія до парку

Морально-етична бесіда «Зламана гілка»

 

Розповідь вихователя

«Як природа допомагала козакам в походах» Проблема «Чому засмутився ліс?» (засміченість)

Розвага «Посвята в козачата»

Акція «Будь природі другом»

 

Заняття

«Частування для білочки» (складання та вирішення прикладів)

Розповіді дітей «Як я оберігаю природу»

 «Колоски у полі, хліб у нашому домі»

Міні-проект «Хліб – всьому голова»

Н/г «Хлібчик»

 

Обговорення проблем «Черствий хліб», «Хлопчики грають в футбол булкою»

Розгляд картин «Збір врожаю»

 

«Прикрасимо коровай» Розповідь вихователя «Як козаки хліб шанували»

Д/г «Від лану до столу»

 

 «Занесемо зерно в комору» (вимірювання сипучих речовин)

Обговорення прислів’їв про хліб та хліборобів

«Осінні одежинки для кожної дитинки»

Міні-проект «Бабусина вишиванка»

Народна спортивна гра «Городки»

Ведення діалогів «Який одяг прикрашає людину?»

Д/г «Підбери одяг по сезону»

 

 «Дизайнери національного одягу»

Виставка «Скарби бабусиної скрині»

 Д/г «Одяг для Оксанки, одяг для Іванка»

Д/г

«Пори року, місяці»

СРГ «Магазин одягу»

Тема блоку «Я В  ПРИРОДІ»

(сезонні зміни, вода, кімнатні  квіти, тварини, …)

 «Острівок зеленої природи»

Н/г

«Горю-дуб»

Читання оповідання В.Сухомлинського «Троє рожевих яблук»

ДПД «Живцювання»

Бесіда

«Квіти – ліки на вікні»

«Вазон в народному стилі»

Д/г «Можна-не можна»

 

 

Розповідь «Родина козака»      

 «Закрий міцніше кран, щоб не витік океан»

Народна спортивна гра «Городки»

Розповідь вихователя «Як люди  в давнину поклонялись воді»

 

Бесіда-роздум «Вода порадниця, вода - бешкетниця»

Полілог «Як би ти звернувся до води, якби вона була живою»

СРГ «На чайці»

 «Морські походи козаків» (лічба)

Д/г «Закінчи фразу»

 

«І великі і малі всім є місце на землі»

Народна спортивна гра «Городки»

СРГ «У бабусі на подвір’ї»

 «Секрети догляду за тваринами» (минуле та сучасність)

Конструювання «Ферма майбутнього»

 Імітаційна гра «Як я доглядаю за тваринами»

 

Д/г

«На фермі» (лічба, цифровий ряд)

Читання оповідання В.Коцюбинського «Про двох цапків»

Тема блоку «ЗДРАСТУЙ ГОСТЯ ЗИМА - БІЛОСНІЖНА, ЧАРІВНА»

 «Йде красунечка зима, снігом землю посипа»

Н/г

«Два морози»

 

Бесіда за віршем Ю.Яковлєва «У хлопчика-невелички»

Прикмети про зиму

«Листівка для козачка»

Розповідь «Зимові розваги козаків»

 

Д/г «Загублена рукавичка» (логічні блоки Дьєнеша)

 «Зимові прикмети»

 «В морозну днину не лежи - тваринам, птахам поможи»

Бесіда «Що треба робити, щоб не захворіти»

Д/г «Допоможи тваринам  знайти дорогу додому»

 

Бесіда «Тварини, які перебувають під охороною» (діяльність сучасних козаків Гетьманський парк)

«Ярмарок годівничок»

 

Праця

«Пташина їдальня»

 

Д/г «Так чи ні»

 

«Легенда про свято Миколая»

«Новий рік крокує по планеті»

Бесіда

«Святкуй, гуляй та про безпеку дбай»

Бесіда «В гостях Миколай»

 

 

«Листівка Миколаю»

«Сім’я святкує Новий рік»

Праця «Прибирання оселі до свята»

Д/г «Збираємо посилку»

Складання казки «Добрий Дід Мороз»

 

Тема блоку «ХОРОВОД   ЗИМОВИХ   СВЯТ»

«На святки до бабусі»

Н/г

«Нема пана вдома»

Бесіда-роздум «Колядники в хаті»

 

Д/г «Приготую чай» (лікарські рослини)

Розповідь вихователя «Різдвяна вечеря» (традиції святкування козаків)

Д/г «Бабусині поради» (сервіровка столу)

«Гостинці для бабусі»

(сенсорика)

Інсценізація «Колядники, щедрівники»

 

«Маски і театр»

Н/г

«Жмурки»

Бесіда «Поведінка в театрі»

 

 

Тематичне заняття «До нас завітав вертеп»

Аплікація  «Маска кози»

 

 

Д/г «Що в торбині?»

СРГ «Театр»

 

«Дідусева казка»  (книжка, бібліотека)

Н/г

«Задумала бабусенька»

Розгляд картини «В бібліотеці»

 

ДПД з різними видами паперу

 

Складання книги «Козацька слава» Розвага «Козацькі забави»

 

 Праця «Полікую книгу»

 

Т/г «Я звертаюсь, запитую, прошу»

«Витівки красунечки зими»

Н/г

«Метелиця»

 

Розгляд ілюстрації «Сварка на гірці»

 

 «Як врятуватись від негоди»

«Витинанки»

 

 

Читання оповідання В.Сухомлинсь-кого «Хуртовина»

Тема блоку «ЧЕРЕЗ ІГРАШКУ ПРО ЖИТТЯ»

«Речі створюють не святі, а руки майстра золоті»

Міні-проект «Народне мистецтво»

Н/г

«Ледачий Гриць»

Обговорення ситуації за оповіданням С.Васильченко «Неслухняний глечик»

 

 

Зустрічі з народними умільцями

Виставка в міні-музеї

«Народний посуд»

Д/г «Кому що потрібно»

 

«Малі гончарики» (складання та вирішення задач)

 

Бесіда «Чому я хочу бути схожим на майстра-дідуся?»

 

«Всі професії потрібні , обери одну із них»

Н/г

«Шевчик»

Бесіда «Професії моїх бабусі і дідуся»

 

 

Обігрування пісні «Грицю, Грицю, до роботи»

Розвага «Стрітення»

Розмова «Підприємства рідного міста»

 

 

Бесіда «Ким я хочу стати, щоб країну прославляти»

«Машини-помічники» (транспорт)

Н/г «Їду, їду»

Бесіда «Чи потрібне бюро допомоги на дорозі?»

Бесіда «Який транспорт краще для природи»

Конструювання «Віз»

 

Д/г «Моя країна - Україна»

 

Д/в «Хто проїде першим?»

 

Розповідь за картиною

«Як козаки в похід ходили»

«Предмети побуту»

Міні-проект «Секрети затишку оселі»

Н/г

«Як у нас біля воріт»

Роздум

«Для чого людям предмети побуту»

Екскурсія на кухню, пральню

 

«Лялька-Масляна»

Розвага «Масляна»

 

Екскурс-порівняння «Минуле-майбутнє»

СРГ «Магазин предметів побуту»

 

Тема блоку «ВЕСНА  ПРОБУДЖУЄ  ПРИРОДУ, ВЕСНА  ПРОБУДЖУЄ  СЕРЦЯ»

«Весняний Розквітайчик»

(Сезонні зміни)

Н/г «Ой, Василю, товаришу»

Розмова «Природи лагідна краса» (за текстом вірша А.Камінчук «Батьківщина»)

 

 «Пробудження природи» (ознаки)

Колаж «Дівчина Весна»

Д/г «Добре-погано»

 

 

«Весняні прикмети»

«Водойми» (риби, повінь, льодохід)

Н/г

«Розлилися води»

Д/г «Як зарадити біді» (проблемні ситуації)

Д/г «Небезпечні явища»

«Рибка»

(з природного матеріалу)

Розповідь «Чому чуб козака назвали оселедцем»

Д/г «Не можна-треба»

 

«Річка-невеличка» (ширина, довжина)

Дискусія «Чи слід боятися льодоходу?»

«Стежиною прямували закони природи пізнали» (природоох. д-сть)

Міні-проект «Природа рідного краю»

Н/г «Іваночку, покинь схованочку»

Читання вірша Л.Забашта «Людина починається з добра»

Д/г «Екологічні знаки»

 

«Лісовою стежкою» (пейзаж)

 

 

Бесіда «Діти і природа» (правила поведінки)

«Ось повзе мурашка, ось пурхає пташка»

Народна спортивна гра «Городки»

Читання оповідання В.Сухомлинського «Перед соловейком соромно»

«Я не скривджу тебе, пташко» (відношення до всього живого)

Створення фантастичних малюнків

«Що вміє пір’їнка»

Праця «Шпаківня»

 

Д/г «Визволи пташку з клітки» (приклади)

«Козак – вільний птах» (обґрунтування приказки)

Тема блоку «ВЕЛИКІ ІСТОРІЇ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ДІТЕЙ»

«Я та мої права»

 

Міні-проект «Україна – наша держава»

Н/г

«Лоза»

Розглядання плаката «Права дитини»

«Права людини та Конституція України»

«Стрічечка доброти» (проблемні ситуації)

Книга «Права дитини»

Розповідь «Права та обов’язки козаків на Січі»

Д/г «Я маю право»

Розвиваюча гра «чудо-соти»

Розмова «Права пам’ятаємо і обов’язки не забуваємо»

«День космонавтики»

 

Н/г «Купса»

Розповідь вихователя «Як в давнину використовували об’єкти космосу»

 Д/г «Кому сонце потрібне»

 

Панно «Космос»

«Як зоряне небо козакам допомагало»

 

 

Складання казки «Зірочка-мандрівниця»

 

«Християнське свято, люблять всі малята»

(Яєчко  від Курчатка)

Народна спортивна гра «Городки»

Бесіда «Звичаї нашого краю»

 

Бесіда «Сім’я готується до Великодня»

 

«Крашанка» (виготовлення, традиції)

Розвага «Великдень»

 

Д/в

«Великодній обід» (орієнтування на площині)

Читання вірша К.Перелісної «Писанка»

«Віночок вити і життя любити»

(нар символи України)

Міні-проект «Державні та народні символи України»

Праця «Сплетемо віночок»

Роздум «Навіщо людина створює символи»

Бесіда «Народні символи в  природі»

Д/в «Народні перлини моєї України»

Д/г «Виклади символ»

 

 

Д/г «Продовж далі»

 

Бесіда «Без верби і калини нема України»

Тема блоку «СВІТ НАВКОЛО МЕНЕ І У СВІТІ Я»

«Я для себе, я для інших»

Народна спортивна гра «Городки»

Бесіда «Моя сім’я»

Роздум «Як я оберігаю природу»

 

«Подарунок для друга» (солома)

Д/г «Упізнай по голосу»

 

Д/г «Склади задачу»

 

Роздум «Чи допомагали козаки простим людям?»

«Про все, що рухається» (Я   росту)

Народна спортивна гра «Городки»

Бесіда

«Сучасні козаки»

Полілог «Я в природі»

«Моя долонька чарівна»

І/в «Чим я собі подобаюсь?»

 

Д/г «Сімейка» (лічба)

Д/в  «Закінчи фразу»

 

«Поринаємо в світ краси…»

(Весняні історії вітру)

Н/г

«Штандер»

Д/г «Привітання»

Д/г «Про яке стихійне лихо йдеться?»

«Сопілочка»

Д/г «Навпаки»

 

Д/г «Склади задачу»

 

Читання казки В.Сухомлинсь-кого  «Мовчазна вода»

«Зелена аптека»

Н/г

«Подоляночка»

Бесіда «Праця лікує»

 

«Лікарські рослини рідного краю»

«Торбинка для лікарських трав»

Д/г «Я лікую»

 

 

Читання казки В.Сухомлинського «Корисний і шкідливий»

                 

Додаток 3.

 

 

Додаток 4

Міні-проект

«Національний посуд»

Тривалість проекту:

1 день

 

Мета проекту:

 

освітня:

-         систематизувати знання дітей про посуд, ознайомити з видами національного посуду: макітра, глечик, миска, дерев’яні ложки тощо;

-         ознайомити дітей з народним декоративно-вжитковим мистецтвом;

-         вчити дітей милуватися гарними предметами, помічати в них яскравість, декоративність, оригінальну форму, гармонійне поєднання кольорів;

-         дати поняття про те, що посуд, як і інші побутові речі, має різну назву в різних регіонах України;

-         формувати емоційно-пізнавальну активність дітей.

розвивальна:

-         розвивати самостійність та ініціативу, творчі здібності;

-         розвивати спостережливість, уважність;

-         розвивати позитивне відношення до своєї національної культури;

-         розвивати мовлення, увагу, мислення, пам'ять.

соціалізуюча:

-         розвивати самосвідомість, самооцінку;

-         створювати умови для реалізації пізнавальної й соціальної активності дітей.

виховна:

-         виховувати цікавість до народної творчості;

-         виховувати охайність, естетичний смак, любов до народно-прикладного мистецтва,

-         виховувати любов та повагу до історичного минулого українського народу.

Характеристика проекту:

 

-         за домінуючою діяльністю: творчий;

-         за тривалістю: короткотривалий;

-         за кількістю учасників: колективний;

-         за характером контактів: у межах групи.

База реалізації:

Охтирський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Орлятко», група «Дзвіночки», старший дошкільний  вік, вихователь Цокур Т.В.

Учасники та співучасники проекту:

-         діти,

-         батьки,

-         вихователі.

 

Етапи проекту

Зміст роботи

Мотиваційний

Проблема: в групі з’явились предмети, яких раніше не було – глечик та тарілка.

-         Що це за предмети, для чого вони, звідки до нас потрапили?

-         Чи використовують їхсучасні люди?

-         В якій казці ми могли чути про ці предмети? Яка проблема спіткала героїв через їх використання?

 

Часткове обігрування казки «Лисичка та журавель»

 

Створення «дерево цілей» у формі глечика

-         Що б ви хотіли дізнатись про національний посуд?

-         Як ми можемо про це дізнатись?

-         Як ми можемо використати свої знання?

 

Інформаційний

Заняття з ознайомлення з соціумом «В гостях у бабусі Орисі» (призначення посуду, місце зберігання)

Словник:

-         глечик, макітра, горщик, візерунки, оздоблення, мисник.

Матеріали:

-         керамічний посуд (петриківський розпис і опишнянський розпис), д/г «Розставимо посуд», ілюстрації з різновидами національного українського посуду, звукозапис української народної музики.

Методи і прийоми:

-         сюрпризний момент – гості до бабусі,

-         розгляд накритого столу,

-         бесіда про національні страви та посуд для їх подачі на стіл,

-         розповідь вихователя про оздоблення посуду з оказом ілюстрацій

-         Д/г «Розставимо посуд» (мисник)

 

Репродуктивний

Бесіда «Гостинність в домі»

-         Про кого можна сказати «гостинний господар»?

-         Які правила гостинності ви знаєте?

-         Чи приємно ходити в гості до гостинного господаря? Чому?

 

Д/г «Готуємо обід»

-         Підбір продуктів для приготування національних страв (борщ, пиріжки, вареники тощо)

Бесіда «Здорова їжа в традиційній українській кухні»

-         Які страви з названих є корисними? Чому?

-         Як люди в минулому дбали про своє здоров’я?

Узагальнюючий

Розгляд різновидів посуду «Майстри минулого-сучасним дизайнерам» (порівняльна характеристика)

 

Попередня робота: пошук пар сучасного та національного посуду однакового за призначенням разом з батьками вихованців.

 

Д/з «Знайди однакові за призначенням та розкажи чим відрізняються»,

 

Д/з «Розкажи про виріб, який тобі сподобався».

 

Творчий 

Образотворча діяльність

«Чарівний глечик» (традиції розпису)

Матеріали:

·        керамічний посуд (опишнянський розпис), зразки робіт, набори для образотворчої діяльності, трафарети (глечики, макітри)

Хід роботи:

·        розгляд посуду, виділення особливостей опішнянського розпису;

·        показ зразків та алгоритму виконання роботи;

·        образотворча діяльність дітей;

·        виставка дитячих робіт та їх оцінка.

 

Рефлексійно-оцінювальний

 

Літературно-фольклорна розвага

«Ой на плоті, на кілочку»

Мета:

закріпити знання дітей про особливості національного посуду через виконання ними ролей, декламування віршів, загадування загадок.

 

Розгляд «дерева цілей», оцінка виконаної роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5.

 

Сценарій свята

«Посвята в козачата»

(старший дошкільний вік)

 

Дійові особи: козачата (хлопчики)

                         україночки (дівчата)

                         Козак (дорослий)

 

Зала святково прикрашена.

Під українську пісню діти заходять до зали та стають півколом

Ведуча.   Добрий день, гостям, малятам,

                 Починаєм наше свято.

                 Нині осінь нас чарує,

                 Неповторна, чарівна,

                 Різні барви нам дарує

                 І дивує нас вона.

                 Виглядає так казково

                 Восени і парк, і гай,

                 Розмаїттям кольоровим

                 Прикрашає осінь край!

Тож давайте, діти, привітаємо Осінь гарною піснею.

Діти виконують пісню «Яблучка» муз. Т. Шутенко, сл. Л. Реви.

Ведуча. Саме восени ми відзначаємо велике церковне свято – свято Покрови Пресвятої Богородиці. Ще в цей день офіційно в Україні відзначається свято запорозького козацтва. Бо запорозькі козаки особливо шанували Покрову. Богородиця була їхньою заступницею в далеких походах, під її покровом вони не боялися ні розбурханої стихії, ні злих ворожих сил.

Тож сьогодні і у нас у садочку свято – посвята в козачата.

Але ж, яка посвята без справжніх, дорослих козаків. І сьогодні ми маємо честь приймати у себе на святі справжніх козаків. Зустрічайте!

 

Під музику до зали заходять козаки та сідають на зручне місце.

Ведуча. Доброго дня шановні гості! Ми раді вас вітати на нашому святі. Діти,            давайте привітаємо наших гостей піснею.

Діти виконують пісню «Добрий день, матусю Україно!»

муз. М. Ведмедеря, сл. Н. Рубальська

(діти сідають на стільчики)

Дівчатка. Є святкових днів багато,

Нам усіх і не згадать…

А між ними й наше свято-

Вшанування козачат.

Ми є діти українські,

Хлопці і дівчата –

Рідний край наш – Україна, -

Щедра і багата.

Хлопчаків чекає вже посвята

У сміливі козачата.

Тож вітайте дорогих

Наших козачат малих.

Хлопчики виконують танок козаків

Козачата.

1.     Ми є діти українські,

Український славний рід.

Дбаймо, щоб про нас маленьких

Добра слава йшла у світ.

2.     Бо козацького ми роду,

Славних предків діти,

І в садочку всі вчимося

Рідний край любити.

3.     Любі мами, милі тата,

Перед вами не малята,

Правда, і не парубки,

Проте справжні козаки.

4.     Українець я маленький,

Україна – край рідненький,

Вірний син я свого роду,

Українського народу.

5.     Намалюєм гарні вуса,

Хвацько їх підкрутимо,

Гарну пісню заспіваєм,

Іще й вас научимо.

Діти виконують пісню «Ми маленькі козачата»

муз. М. Ведмедеря, сл. О. Яворська   

Ведуча. Гостей ми запросили для дуже відповідальної місії – посвяти в козачата. Але нам необхідно їм довести, що ви справжні козачата. Скажіть, яким повинен бути козак?  (сильним, сміливим, дужим, спритним…)

А тепер хочу запитати, а чи справді ви сміливі, сильні та спритні? А як же це перевірити?! Влаштуємо змагання і побачимо. А наші гості будуть пильно дивитися та визначать, чи ви вже набралися козацької сили та мудрості.

Кажуть, що козаки полюбляли подорожувати. Подорожували вони країною, захищали її від ворога. Та частенько бувало, доводилось їм переправлятись через річку. І зараз ми побачимо, як спритно вміють наші козачата переправлятися через річку.

Ведуча ділить хлопчиків на дві команди-курені «Шабля» та «Булава».

Естафета «Як козаки через річку переправлялися»

Ведуча. У довгій подорожі, після дня важкої дороги, козаки відпочивали. Та який може бути відпочинок на пустий шлунок? Козаки були знатні кулінари. Звісно ж ви чули про славнозвісний козацький куліш. Ось ми зараз і подивимось, чи здатні наші маленькі козачата зварити куліш.

Естафета «Як козаки куліш варили»

Ведуча. Отак, приготувавши нашвидкоруч свою улюблену страву, козаки згадували тих, кого вони залишили вдома, за ким сумували.

Виходять дівчатка.

1.     Українка я маленька,

Україна – моя ненька

В неї щира я дитина,

Добра, люба та єдина.

2.     Українка я маленька,

Українці батько й ненька,

На Вкраїні родилася,

В свою маму удалася.

3.   Вірна дочка я народу,

Бо з козацького я роду,

Щиро я свій рід кохаю,

Роду іншого не знаю.

Дівчинка виконує пісню «Черевички» українська народна пісня

Ведуча. Чого довго сумувати! Це не діло! Тому козаки вигадували безліч забав, щоб себе розважити. Гарненько повечерявши, збиралися біля вогнища і давай свою силу перевіряти. А визначали, хто сильніший, не в бійці, а у чесному поєдинку…

Конкурс «Як козаки силу перевіряли»

Ведуча. Хто силою мірявся, а хто й швидкістю. Швидкий козак, то велика знахідка у боях з ворогом. Тому показували свою швидкість, розважаючись біля вогнища. Вигадували різні перешкоди, наприклад, стрибки у мішку.

Естафета «Як козаки розважалися»

Ведуча. Козаки були ще й завзяті співуни. Співали гарно – заслухатись можна було. Вихваляли себе в піснях, розповідали про походи, подвиги, битви. Тож, давайте послухаємо.

Хлопчик виконує пісню «Я маленький козак» слова і музика М. Назарець

Ведуча. Козаки перемагали майже у кожній битві. А такі непереможні вони були тому, що багато тренувалися. Серед найпоширеніших видів тренувань було перетягування канату. Тож давайте, любі козачата, і ви так спробуєте потренуватись.

Конкурс «Як козаки тренувалися»

(перетягування канату)

Ведуча. Найпершим помічником козака у поході був вірний кінь. То був не козак, якщо не вмів їздить верхи. Тому козаків тренували добре триматися на коні. Спробуємо і ми по-своєму потренуватися.

Естафета «Як козаки на конях каталися»

(стрибки з м’ячем між ногами)

Танок з рушниками

Ведуча. А зараз настав той момент, коли я хочу звернутися до наших гостей. Чи переконалися ви, що ці симпатичні хлопчаки, хоч і маленькі, але достойні, щоб їх називали козаками?

Слово надається ______________________________________________.

Слово козака, зачитування заповідей козаків

ЗАПОВІДІ КОЗАКІВ

1.    ЧЕСТЬ І ДОБРЕ ІМ’Я ДЛЯ КОЗАКА ДОРОЖЧІ ЗА ЖИТТЯ.

2.    ПО ТОБІ СУДЯТЬ ПРО ВСЕ КОЗАЦТВО І НАРОД ТВІЙ.

3.    БУДЬ ПРАЦЬОВИТИМ, НЕ ЛЕДАРЮЙ.

4.    СЛУЖИ ВІРНО СВОЄМУ НАРОДОВІ.

5.    ДОТРИМУЙСЯ СЛОВА. СЛОВО КОЗАКА БАГАТО ВАЖИТЬ.

6.    ПОВАЖАЙ СТАРШИХ, ШАНУЙ СТАРІСТЬ.

7.    ТРИМАЙСЯ ВІРИ ПРЕДКІВ, ЖИВИЗА ЗВИЧАЯМИ СВОГО НАРОДУ.

8.    ВИРУЧАЙ ТОВАРИША У БУДЬ-ЯКІЙ БІДІ.

 

Ведуча.  Вручить посвідчення орлятам.

                Вони вже від сьогодні – козачата.

                А на додачу дайте Січі знак,

                Що з козачата виросте козак!

Вручення посвідчень.

Хлопчик.   Присягаєм край наш рідний

                    Над усе любити,

                    Рідний народ шанувати,

                    І для цього жити!

Ведуча. Ось і дочекалися ми цього моменту. Я вас вітаю! Дякую гостям! Наше свято добігає кінця, але я гадаю, що в ваших маленьких сердечках, зародилася козацька гордість за звичаї рідного народу, а ваша пам'ять поповнилась заповідями, які ви пронесете через усе життя.

Лунає музика, діти виходять із зали.

Додаток 6

Програма та методичні рекомендації «Вишиванки» 

 

ВСТУП

Саме сьогодні, в епоху технічних відкриттів та надшвидкостей, в суспільстві відроджується інтерес до різноманітних видів декоративно-ужиткового мистецтва. Підвищена увага  не випадкова. Вона продиктована потребою утримання рівноваги в психічному стані людини та навантаженні сьогодення великою кількістю  інформації, що безперервно поступає. Збереження прекрасного досвіду, дивовижних досягнень цілих поколінь – ось до чого має прагнути сучасне суспільство.

Народне мистецтво має великий вплив насамперед  на дітей, бо вони мислять формами, звуками, відчуттями. Ось за допомогою чого слід закладати фундамент естетичного смаку.  Одним з найкращих зразків народного мистецтва є вишивка.  Заняття вишивкою викликає у дошкільнят особливий інтерес та бажання спробувати свої сили. В дошкільних закладах ознайомлювати дітей з цим видом мистецтва краще на спеціально організованих заняттях гуртка «Вишиванки».

Заняття гуртка дозволять розвивати творчі здібності дошкільників, дрібну моторику пальців рук, формувати навички користування інструментами, проявляючи індивідуальність і отримуючи результат своєї художньої творчості.

Вивчення і опанування дітьми української народної вишивки має велике значення. Вишиванка – це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук, це своєрідний духовний оберег. Мистецтво вишивки посідає по чесне місце серед народних ремесел, які активно впливають на формування національної самосвідомості.

Крім того, колективна праця, спілкування з іншими дітьми та викладачем, обмін творчими ідеями позитивно впливають на процес соціалізації юного громадянина України, регулюючи формування міжособистісних і трудових відносин. Завдяки цьому закріплюється активна життєва позиція, установки та ціннісні орієнтації учня.

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Національно-культурне відродження України передбачає зростання ролі  національного  виховання, відродження  промислів у навчально-виховному процесі позашкільного закладу. Важливого значення набуває відтворення народних традицій , ознайомлення гуртківців з набутками культури, оволодіння технікою народних ремесел.

Програму «Вишиванки» розроблено відповідно до Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» та Базового компонента дошкільної освіти України. Програма спрямована на ознайомлення дітей з таким видом декоративно-прикладного мистецтва як вишивка, формування навичок та вмінь вишивати, розвиток естетичного смаку. Враховуючи досвід та традиції українського народу програма закликає прищеплювати любов до України, повагу до народних традицій і звичаїв, національних цінностей.

Програма призначена навчити дітей створювати орнаменти для вишивок, оволодіння практичними вміннями та навичками, необхідними в подальшому житті, пізнання та гармонізацію потреб особистості, виявити індивідуальні потреби. У гуртківців під час навчання виховується працелюбність, творче ставлення до праці, старанність, охайність, формуються навички та вміння, які знадобляться учням у їхньому майбутньому трудовому житті.

Програма розрахована на рік роботи з дітьми старшого дошкільного віку – 16 занять, проведених з періодичністю 2 заняття на місяць (з однією підгрупою).

Очікувані результати:

розширення пізнавальних інтересів дітей про історію українського народного мистецтва, народних промислів та ремесел;

створення умов для самореалізації творчої особистості дітей;

 розвиток  індивідуальних здібностей та обдарувань вихованців;

удосконалення практичних вмінь та навичок.

Принципи, за якими будується робота гуртка:

Принцип гуманізації педагогічного процесу. орієнтація вихователя на особистість дитини, на її вікові індивідуальні особливості.

Принцип цілісності. Організація гуртка як цілісного педагогічного процесу, спрямованого на гармонійний та різнобічний розвиток особистості.

Принцип природовідповідності. Актуалізація дитячої активності, урахування вікових можливостей та індивідуальних природних задатків.

Принцип єдності культури і освіти, навчання і виховання, орієнтування на національні пріоритети освіти дітей  в Україні.

Принцип особистісно-орієнтованої підходу до дитини у процесі занять гуртка.

Принцип узгодження занять підгрупою, парних та індивідуальних

Навчаючись у гуртку народної вишивки, вихованець засвоює історію рідного краю. Опрацювання народознавчого матеріалу дає змогу усвідомити, емоційно пережити дух українського народу. Поступово, через процес ідентифікації, такі риси українського народу, як працелюбність, почуття гідності, почуття прекрасного стають власним надбанням цієї дитини. А відтак розвивається національна самосвідомість кожного вихованця гуртка.

Це дозволяє більш вдало розв'язувати проблеми сьогодення та прогнозувати майбутнє. Розум дитини знаходиться на кінчиках пальчиків. Виконуючи вишивку, учень опановує різноманітні рухи. Згідно з дослідженнями вчених це сприяє розвиткові інтелектуальної, вольової та емоційної сфери вихованців, тоді як сформований у процесі роботи пізнавальний інтерес значно поглиблює та активізує процеси розвитку. В такому випадку навчання та праця набувають творчого характеру.

Важливо відзначити, що впродовж багатьох віків процес виконання будь-якої роботи відігравав важливу роль природної саморегуляції духовного стану людини. Підбираючи теми, кольори для своїх вишивок, людина отримує чудову можливість виходу переживань, почуттів. Водночас оселя, прикрашена власноруч виготовленими виробами, одяг, прикрашений вишивкою, також позитивно впливають на емоційний стан людини.

Мета програми:

ознайомити дошкільників з народною вишивкою як видом традиційного декоративно-ужиткового мистецтва;

вивчення і засвоєння творчої спадщини майстрів народної вишивки шляхом ознайомлення з історією ремесел, зокрема вишивки;

здобуття практичних умінь та навичок мистецтва вишивки;

виховання гармонійно-розвиненої особистості, гідного громадянина України.

Завдання програми:

Мотиваційні:

Створити умови для формування бажання навчитися вишивати, виховання працьовитості, поваги до праці.

Пізнавальні:

Ознайомити дітей з яскравими зразками декоративно-ужиткового мистецтва – вишивкою;

Формувати знання про матеріали та інструменти для вишивки, про правила безпечної поведінки з ними.

Розвивальні:

Розвивати вміння творчо застосовувати різні прийоми вишивання, види швів та підбирати матеріали для виконання роботи;

Розвивати тактильні відчуття, дрібну моторику пальців рук.

Виховні:

Виховувати базові якості особистості: працьовитість, самовладання, самостійність, спостережливість, відповідальність, креативність;

Виховувати повагу до народного мистецтва.

Естетичні:

·          Розвивати любов до прекрасного та емоційну потребу в естетиці навколишнього середовища.       

 

   Зміст роботи  та умови реалізації програми

Особливу роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному вихованні дошкільників відзначали багато вітчизняних учених, які стверджували, що в процесі залучення до нього діти набувають навиків і умінь, необхідних для створення оригінальних творів, у тому числі декоративних узорів.

Ознайомлення дітей з народною вишивкою може здійснюватися по-різному: в процесі відвідування музеїв і виставок, в ході розгляду вишитих виробів, а також безпосереднього вишивання виробів на організованих гуртках.

Саме на організацію такого гуртка спрямована програма «Вишиванки».

Для проведення повноцінних занять гуртка необхідно створити сприятливі умови.

Насамперед треба подбати про приміщення для занять. Це може бути як спеціально обладнана майстерня так і звичайна групова кімната, в якій знаходяться всі необхідні для дитячої праці інструменти і матеріали.

Орієнтовний перелік технічного оснащення (з розрахунку на кожну дитину:

Тканина біла 20Х20 см.

Нитки різнокольорові

 Вишивальні металеві голки

 Ножиці із тупими кінцями

П’яльця пластмасові

 Олівці прості

 Картон

Додаткові матеріали для оздоблення (бісер, намистинки, паєтки тощо)

Крім того необхідним елементом заохочення дітей до самостійного вишивання є дидактичний матеріал, який слід використовувати:

підбірка готових вишивок,

 зразки виробів,

 ілюстрації різноманітних технік вишивки,

приклади шаблонів та інше.

Для  безпечного виконання завдань гуртка, працювати слід підгрупами по 5-6 дітей. Так як заняття гуртка мають проходити 1 раз на тиждень, то, за програмою, розділені на дві підгрупи діти відвідують гурток 2 рази на місяць.  Заняття тривають 25-30 хвилин.

Гнучка форма організації діяльності дозволяє враховувати індивідуальні особливості дітей, їх бажання, стан здоров’я, рівень оволодіння навичками вишивання. Кожна дитина має працювати на своєму рівні складності, починати роботу з того місця де закінчив.

Форми організації занять різноманітні:

                          Теоретична – розповідь вихователя, бесіда з дітьми, розповіді дітей, показ керівником способів дій.

                      Практична – підготовка та проведення виставок дитячих робіт, безпосереднє вишивання виробів, вибір малюнка для вишивки, складання композицій майбутніх робіт, вручення готових робіт в якості подарунків для рідних, близьких.

Зміст  та обсяг роботи щодо оволодіння дітьми основними видами швів:

Виконуючи шов «голка вперед», дитина має вміти робити ряд стіжків почергово втикаючи голку то зверху, то знизу, утворюючи ниткою пунктирну лінію;

Виконуючи шов «строчка», дитина має утворити безперервний ряд стіжків,  виводячи нитку попереду стіжка та затягуючи її у крайню точку попереднього

Виконуючи шов «через край», дитина має вміти обметувати край тканини рівними витками.

Результативність роботи гуртка має висвітлюватись на виставках робіт в дошкільному закладі. Виставки можна приурочувати святу або події в житті дошкільників.

Орієнтовна тематика виставок:

«Осінні фантазії»;

«Різдвяний дзвін»;

«Подарунок для близьких»;

«Ми чекаємо літа».

 

    Навчально-тематичний план

 

№ з/п

Тема

Форма проведення заняття

Кількість занять

1.

Ознайомлення з історією виникнення вишивки, українською народною вишивкою

теоретичне

1

2.

Ознайомлення з інструментами необхідними для створення вишивки та з правилами безпечної поведінки з ними

теоретичне

практичне

1

2

3.

Техніка виконання основних видів швів

практичне

6

4.

Виготовлення та прийоми застосування шаблонів для створення контурів вишивки

теоретично-практичне

1

 

5.

Моделювання композиції майбутньої роботи, підбір об’єктів, кольорів ниток, тканини

практичне

3

6.

Презентація власних робіт виставка

теоретично-практичне

1

 

7.

Діагностика засвоєних вмінь та навичок

практичне

1

 

Всього занять

16

 

Орієнтовні теми виробів

1.     «Килимок для ляльки» (шов «голка вперед»)

2.     «Чарівна квіточка» (шов «голка вперед»)

3.     «Різдвяний дзвіночок» (шов «строчка»)

4.     «Яблучко» (шви «строчка», «голка вперед»)

5.     «Чарівна стрічечка» ( шов «через край»)

6.     «Дитячий рушничок» (шви «строчка», «голка вперед»)

7.     «Весела закладка» ( комбінація швів)

8.     «Серветка» ( комбінація швів)

 

Орієнтовний тематичний план гуртка

Кількість занять на рік – 16

Кількість занять на місяць – 2

 

№ з/п

Тема

Програмові завдання

Матеріал

 

1

 

«Українська

вишиваночка»

Ознайомити з українською вишивкою, з історією вишивки

Розширити знання про традиційну кольорову гаму вишивки, її значення, окремі символи.

Викликати  інтерес до традицій свого народу

Виховувати повагу до минулого

Ілюстративний матеріал, зразки вишивки (рушники, сорочка, серветка, картина)

 

2

 

«Дві подружки – голочка  і ниточка»

Ознайомити з різними предметами для вишивки

Розширити знання дітей про властивості  матеріалів та інструментів

Особливу увагу приділити розгляду та використанню голки.

Виховувати бажання діяти з тканиною та нитками

Ознайомити з прийомами вдягання нитки в голку, зав’язування вузликів.

Різні види тканини

Різні види ниток

Голки по кількості дітей

Картонні шаблони для протягування нитки

 

3

 

«Два допоміжних кільця та чарівні ножиці»

Познайомити з допоміжними предметами – п’яльця.

Формувати навички користуватися цими предметами.

Привчати використовувати навички та вміння користування ножицями та правила безпечної поведінки з ними

Ножиці

П’яльця

Тканина

Голки

 

 

4

 

 

«Подорож до країни рукоділля»

 

Ознайомити з правилами безпечної поведінки з голкою, ножицями та  з предметами для особистої безпеки (наперсток)

Формувати вміння організовувати робоче місце для вишивання.

 

Ножиці

П’яльця

Голки

Тканина

Наперсток

Нитки

Картонні шаблони

 

5

 

«Різнокольорові

доріжки»

Ознайомити дітей з одним з основних швів – «голка вперед» по прямій

Ускладнення – шов «голка вперед» по колу.

Розвивати акуратність, охайність в роботі.

Виховувати бажання вишивати

Ножиці

Голки

Нитки

Картонні шаблони для протягування нитки

 

6

 

«Чарівна квіточка »

Закріпити знання дітей про знайомий шов

Формувати вміння застосовувати його при виконанні композиції по заданому контуру

Розвивати м’язи пальців рук.

Розвивати вміння вишивати не стягуючи тканини.

Ножиці

Голки

Нитки

Тканина

П’яльця

 

 

7

 

«Пригоди Голочки-чарівниці»

Ознайомити дітей з одним з основних швів –«строчка» або «подвійний шов»

Формувати вміння його виконувати по прямій лінії.

Розвивати акуратність, охайність в роботі.

Виховувати бажання вишивати

Ножиці

Голки

Нитки

Картонні шаблони для протягування нитки

 

8

 

 

 

«Різдвяний

дзвіночок»

 

Закріпити знання дітей про знайомі види швів

Формувати вміння утворювати з них по заданому контуру композиції

Розвивати м’язи пальців рук.

Розвивати вміння вишивати не стягуючи тканини.

Ускладнення – вишивка двома кольоровими нитками

 

Ножиці

Голки

Нитки

Тканина

П’яльця

 

 

9

 

«Силуетне вишивання»

 

Розкриття вміння вишивати по заданому контуру  складного предмета (листок, яблуко) знайомими видами швів

Виготовлення лекала з картону, переведення малюнка на тканину.

Звернути увагу на правильність постави під час вишивання

Виховувати охайність, працьовитість

 

Ножиці

Голки

Нитки

Тканина

П’яльця

Картон

 

 

10

 

«Подарунок бабусі»

 

Вчити працювати не поспішаючи, підбираючи красиве сполучення кольорів ниток в узорі.

Розвивати  навички вишивання по заданому контуру.

Формувати поняття «композиція»

Вчити дітей роботи людям приємне людям.

Ножиці

Голки

Нитки

Тканина

П’яльця

Шаблони силуетів

 

11

 

Виставка робіт

Ознайомити дітей з прийомами демонстрації готових робіт

Оформлення виставки робіт за темою «Подарунок для бабусі»

Ножиці, голки, нитки, тканина П’яльця

Рамки

 

12

 

«Шов через край»

Ознайомити з швом «через край» та технікою його виконання

Формувати вміння виконувати даний шов по краю тканини

Розвивати акуратність в роботі.

Виховувати бажання вишивати

 

Ножиці, голки, нитки, тканина

П’яльця

Картонні шаблони для протягування нитки

 

13

 

«Чарівна

стрічечка»

Ознайомлення з прийомами використання шва «через край»

Розвивати вміння підбирати нитки двох і більше кольорів. Для оздоблення стрічки швом «через край»

Розвивати вміння самостійно формувати композицію майбутньої роботи

Ножиці

Голки

Нитки

Тканина

Стрічка

П’яльця

Шаблони силуетів 

 

14

 

«Бабусин рушничок»

Ознайомити з народною вишивкою, орнаментами, історією виникнення

Демонстрація найкращих зразків національних рушників.

Формувати знання про символи народної вишивки

Розвивати вміння самостійно моделювати рушничок, підбирати нитки, кольори, об’єкти для оздоблення рушничка.

Рушники

Ножиці

Голки

Нитки

Тканина

П’яльця

Шаблони силуетів 

 

 

15

 

«Весела закладка»

Виставка робіт

Ознайомити   використанням вишивки для оздоблення  необхідних речей

Розвивати вміння самостійно складати композицію закладки.

Формувати вміння створювати  орнамент з використанням ниток декількох кольорів та різних видів швів.

Ілюстрації інтер’єру Ножиці

Голки

Нитки

Тканина

П’яльця

 

16

 

Подарунок на згадку

Перевірити як діти володіють голкою, вміють користуватися наперстком, п’яльцями, використання різнокольорових ниток, видів швів, зав’язування вузликів.

Розвивати вміння самостійно складати композицію майбутньої роботи

Ножиці

Голки

Нитки

Тканина

П’яльця Шаблони силуетів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники компетентності

Проявляє інтерес до художньо-декоративного та прикладного мистецтва, зокрема вишивки.

Застосовує різні технології у предметно-практичній діяльності

Володіє різними способами художньо-трудових дій: ріже, відміряє, виконує різні види швів, оформляє композиції, створює предметно-пластичні образи: моделює, використовує план роботи, розмічає за шаблоном, виконує шов по заданому контуру, схемі

Може виробити прогностичну оцінку майбутнього результату, знає властивості різних матеріалів, правила безпечного користування інструментами

Генерує оригінальні ідеї, намагається відійти від шаблону.

Розуміє доцільність використання найкращих зразків у повсякденному житті

 

Використана література

 

1.     О.Долинна, О.Низьковська Гурткова робота, «Дошкільне виховання» №11, 2004 ст. 8

2.     Гурткова робота в дошкільній установі «Бібліотечка вихователя дитячого садка» листопад №11, 2008

3.     І.Л. Розалевич Психологічний супровід обдарованої дитини старшого дошкільного віку, «Дошкільний навчальний заклад» №12, 2010 ст.13

4.     А.Д. Чорноморець, Т.В. Кара – Васильєва “Українська вишивка ”, К: Либідь, 2002.

5.     Кара-Васильєва Т.В. , Заволокіна А.О. “Українська  народна вишивка ”, К: Либідь, 1996.

 

ДОДАТКИ

Методичні поради щодо організації гуртка «Вишиванки» з дітьми старшого  дошкільного віку

Вишивка – один з найцікавіших видів прикладного мистецтва. Як вперше виникає бажання вишивати? Найчастіше в той момент, коли бачиш незвичайний малюнок або готову вишивку, що вразила тебе красою фарб і вишуканістю ліній. Після цього руки самі потягнуться до ниток-фарб вишивальниці.

Більшість дітей, дивлячись на прекрасні роботи майстрів, хочуть навчитися вишивати. Опанувати основи цього виду мистецтва неважко, необхідно знати основні правила і прийоми, а все інше залежить від бажання, терпіння, посидючості – якостей, необхідних для цього заняття. Заняття вишивкою розвиває творчі здібності дітей: художній смак, відчуття кольору.

Процес ознайомлення дітей з вишиванням доцільно починати із старшого дошкільного віку.

На початковому етапі важливо зацікавити дітей, вселити упевненість, що вони зможуть виконати задумане. Тому на кожному занятті створюється ігрова мотивація. Наприклад, в лялька вирішила облаштувати кімнату та прикрасити її, а немає чим. Лялька сподівається на допомогу дітей і вони їй допомагають – вишивають їй килимок. 

Часто проводиться обігрування. Наприклад, вишиті яблучка покласти в кошик, поворожити, і вишиті яблука перетворилися на справжні. Можна ними пригостити дітей. Для того, щоб заняття вишиванням були цікавіше, використовуємо художнє слово (вірші, прислів'я, потішки).

Для роботи необхідно створити атмосферу доброти і комфортності, так діти швидко і якісно сприйматимуть все почуте на занятті. Під час роботи можна використовувати музику в запису або співати самим.

У цьому віці приділяється велика увага розвитку творчості.

Спочатку діти вчаться вишивати на картках по розмітці, пізніше по наміченому контуру, використовуючи в роботі вишивальну металеву голку. У цьому віці, діти здатні оволодіти такими видами швів:

 «вперед голку»,

 «строчка»,

«через край».

Для вишивання діти використовують в роботі кольорові нитки  “ ірис ”. Далі діти вчаться вишивати на п’яльцях по тканині.

Кожна дитина індивідуальна, тому малюки, працюючи по одній темі, вишивають різні вишивки. Наприклад, тема «Серветка» - завдання оздобити серветку квітами, листочками.  В кожного квіточки будуть різними за кольором, розміром, розміщенням на серветці. По закінченню роботи, кожен може оформити свою вишивку додатковими матеріалами (ґудзичками, намистинками, бісером, паєтками тощо). В результаті кожен виріб має свою індивідуальність – і це є успіх.

Успіх сприймається дітьми як радість, цьому сприяє позитивна оцінка будь-якого щонайменшого досягнення малюка.

Велика увага на заняттях вишиванням повинна приділятися здоров'язберігаючим технологіям. Перш ніж приступити до роботи, обов'язково необхідно повторити правила безпеки роботи з голочкою, ножицями.

Для того, щоб приготувати пальчики до роботи, з дітьми доцільно проводити пальчикову гімнастику. Щоб запобігти перевтомі в ході заняття, діти потребують проведення фізкультхвилинок, фізичних вправ.

При систематичній роботі і правильному керівництві з боку дорослих багато дошкільників без зусиль опановують способи вишивки. В роботі гуртка можуть приймати участь як дівчатка так і хлопчики. На перший погляд може здатися дивним, що і хлопчики займаються вишивкою. Проте досвід показує, що вони виявляють велику цікавість до даного виду діяльності.

Підведення підсумків реалізації програми найдоцільніше проводити у формі виставки дитячих робіт в дошкільному закладі.

Діти легкі на вигадку, їм весело і радісно брати участь в самому процесі вишивання. Показником зацікавленості дітей вишивкою є те, як вини захоплено працюють і з нетерпінням чекають наступного заняття. 

Орієнтовний перелік художніх творів для використання на заняттях гуртка

Вірші

1.     Варвара Гринько «Вишиваю вишиваночку»

2.     Степан Жупанин «Оленчина вишивка»

3.     Марія Хоросницька «Рушник»

4.     Галина Чорнобицька «Наперсток» (загадка)

Байки

Борис Грінченко «Швидка робота»

Оповідання

Оксана Іваненко «Мудра голка»

 

Додаток 9.

ЗАХОДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗУСТРІЧІ ВИХОВАНЦІВ З НАРОДНИМИ УМІЛЬЦЯМИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуюча ДНЗ «Орлятко»

 ___________ Т.В.Харченко

Заходи

щодо організації та проведення зустрічі вихованців з народними умільцями в ДНЗ «Орлятко»

у 2015-2016н.р.

 

Мета: створити у ДНЗ необхідні умови для формування в дітей знань про народних умільців рідного краю, їх діяльністю

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні виконавці

І. Робота з кадрами

1.1.

Скласти  заходи щодо організації та проведення зустрічі вихованців з народними умільцями в ДНЗ «Орлятко» у 2015-2016н.р.

До 01.02.2016

Вихователь-методист

1.2.

Ознайомити із заходами педагогів ДНЗ на педагогічній годині

09.02.2016

Вихователь-методист

1.3.

Організувати предметний простір в ДНЗ, групах для проведення зустрічі з народними умільцями

До 11.02.2016

Вихователі

ІІ. Робота з батьками

2.1.

Домовитись з народними умільцями щодо зустрічі з вихованцями закладу

До 11.02.2016

Вихователі

2.2.

Ознайомити їх із заходами щодо організації та проведення зустрічі вихованців з народними умільцями в ДНЗ «Орлятко» у 2015-2016н.р.

До 11.02.2016

Вихователі

2.3.

Підготовка необхідних матеріалів для роботи з дітьми

До 11.02.2016

Вихователі

ІІІ. Робота з дітьми

3.1.

Провести бесіду з дітьми «Ремесла та народні умільці України»

До 11.02.2016

Вихователі дошкільних груп

3.2.

Організувати зустріч вихованців з народними умільцями:

Стародуб О.О. («Барвінок», «Казка»)

Дерев’янченко Я.В. («Веселка»)

Жмурко Я.А. («Колобочки»)

Бабак Л.В. («Калинка»)

Карпенко Т.В. («Дзвіночки»)

11-12.02.2016

Вихователі

3.3.

Виставка робіт народних умільців

11-12.02.2016

Народні умільці, вихователі

3.4.

Творча робота дітей під керівництвом народних умільців

11-12.02.2016

Народні умільці, вихователі

3.5.

Виставка дитячих робіт

11-12.02.2016

Вихователі

Вихователь-методист __________ А.С. Кисіль

 Друк  E-mail

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Яндекс.Метрика