Шановні батьки! На жаль, ми вимушені працювати в умовах карантину. Сьогодні діти - наші вихованці знаходяться вдома. Як організувати спільне дозвілля, чим зайняти дітей, як забезпечити їх повноцінний розвиток вдома - ці та інші поради ви зможете знайти у рубриці "Для вас, батьки". Заходьте на сторінку та користуйтесь.

Сюжетно-рольові ігри з макетами

Дошкільний вік – найважливіший етап розвитку і виховання особистості. Це період пізнання дитиною оточуючого світу, період його початкової соціалізації. Саме в цьому віці активізується самостійність мислення, розвивається пізнавальний інтерес дітей, допитливість, відбувається  засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування,  елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях.

Сьогодні поняття «Розвиваючі ігри» стало дуже популярним.  Розвиваюча гра – це ефективний інструмент розвитку дитини. А навчитися використовувати цей інструмент необхідно, в першу чергу, дорослому. Іншими словами, методичний опис не менш важливий, ніж сама гра. Він покликаний допомогти батькам, педагогам  повністю розкрити розвиваючий потенціал гри, її здатність розвивати одночасно декілька вмінь і навиків дитини впродовж тривалого періоду часу.

Розглянемо, як можна використовувати розвиваючий потенціал гри на прикладі використання об’ємних макетів до сюжетно-рольових ігор в дошкільному навчальному  закладі (ясла - садок) «ОРЛЯТКО»  Охтирської  міської   ради  Сумської області.

-         Завдання до використання макетів розроблені за принципом «Від простого до складного».

-         Набір складається із 7 макетів з тем «Дитячий садок»,  «Бабусине подвір’я», «Ферма», «Наше місто», «Ліс», «Зоопарк», «Парк». До кожного макету підібрані об’ємні міні-зображення соціальних споруд, людей, рослинного, тваринного та рукотворного світу, тощо.

-         Набір забезпечує виконання завдань базового компоненту дошкільної освіти (нової редакції).

-         З кожним макетом окремо можна виконувати різні ігрові завдання. Після освоєння ігрових вправ з кожним макетом, макети можна об’єднати для творчої діяльності з великою кількістю дітей (до 20 осіб).

-         До сюжетно-рольових ігор з макетами залучаються діти від 2 до 6 років.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-рольова гра посідає чільне місце в системі виховання дітей дошкільного віку. Вона активізує дитину, сприяє підвищенню її життєвого тонусу, задовольняє особисті інтереси та соціальні потреби. Враховуючи неоціненну роль гри у житті дошкільника, вважаємо за потрібне ще раз повернутися до цього питання. Наголосимо, що завдання і зміст ігрової діяльності визначаються Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція).

Проблема гри широко висвітлена в науково-методичній літературі (у працях Д.В. Менджерицької, Л.П.Усової, А.І. Сорокіної, Р.І. Жуковської, В.Г. Нечаєвої та інших авторів-класиків), у сучасних розробках, зокрема Л.В. Артемової, у багатьох статтях педагогів-практиків і методистів, які друкуються у журналах «Дошкільне виховання», «Палітра педагога» та інших педагогічних виданнях.
Незважаючи на це організація ігрової діяльності в дошкільних навчальних закладах потребує істотного вдосконалення. Тому колективом педагогів ДНЗ «Орлятко»  було прийнято рішення по створенню належного предметного середовища яке буде сприятливе для  повноцінного буття дитини в ДНЗ. Перевагу віддали сюжетно-рольовим іграм. А саме  розвиваючим посібникам до них – об`ємним макетам, які б підвищували пізнавальну мотивацію дітей, що є основою формування навчальної діяльності.

Сюжетно-рольові ігри з макетами – це творчі ігри, тому, що діти самі визначають мету, зміст і правила гри, відображають навколишнє життя, діяльність людини та відносини між людьми.

Використовуючи  в своїх іграх  макети, діти «озвучують» людей, «імітують» дії тварин, виконують роботу лікаря, вихователя, будівельника тощо. Діти, наче в справжньому житті, по-справжньому переживають свої ролі, відверто виявляють своє ставлення до життя, свої думки та почуття, сприймають гру як важливу справу.

Залучаючись до гри «Парк» чи «Моє місто»  діти удосконалюють свої конструкторські здібності. Ці ігри спрямовують увагу дитини на різні види будівництва, сприяють набуттю конструкторських навичок організації та зближенню дітей, залученню їх до трудової діяльності. Діти проявляють інтерес до властивостей предметів і бажання навчитися з ними працювати - гратися.  Звичайно, навчаючи дітей гратися макетами  ми вправляємо дітей у виробленні певних навичок, вони дуже важливі для фізичного та розумового розвитку, виховання характеру й волі. Тобто у грі з макетами потрібно дотримуватися певних правил. Кожна гра сприяє розвиткові розумових здібностей дитини, оскільки містить розумове завдання. Діти з задоволенням рахують тварин, визначають яке дерево найвище, а яке низьке. Ігри з макетами розвивають  увагу, пам’ять, логічне мислення, захоплюють  дитину цікавими персонажами, об’єктами, дають радість і задоволення.

Вихователі намагаються в основу сюжету покласти досвід дитини, її уявлення про навколишній світ (дії людей, тварин, птахів).  Частіше ігри з макетами це колективні ігри, під час діти навчаються узгоджувати свої дії з діями інших гравців, не вередувати, діяти організовано.

Макети, такі як «Ферма», «Господарський двір» тісно пов’язані з традиціями народознавства. Вони — невід’ємна складова життя дитини в сучасному дошкільному закладі, важливе джерело засвоєння загальнолюдських цінностей. У сюжеті цих ігор відображається життя людей в давнину, їхній побут, національні традиції, вони сприяють вихованню  людяності, працелюбності, поваги тощо.

Для колективних ігор, коли можн об’єднати  два і більше макети важливо створити предметно-ігрове середовище. Основна вимога — розвивальний характер та реалізація дитиною права на гру (вільний вибір іграшкових наборів до макетів, теми, сюжету гри, місця та часу її проведення); універсальність ігрових макетів, полягає в тому що діти разом з вихователями легко трансформують їх  відповідно до задуму гри, перспектив розвитку.

До складу предметно-ігрового середовища  макетів входять: ігрове тло, набори ігрових предметів побуту, соціальних споруд, фігурок людей, тварин, рослинні об’єкти, тощо. Усі ігрові набори є безпечними для дітей, зручні та легко трансформуються.

Вихователі використовують ігри відповідно до теми блочно –тематичного планування та завдань тематичного дня. Змістове наповнення макетів  цікаве, пізнавальне, пошукове, привабливе, яскраве і водночас  просте. Воно не тільки привертає  увагу дитини, а й пробуджує, активізує  її мислення.

Під час використання ігор з макетами дітям пропонуються завдання, які за змістом пов’язані з освітніми лініями, а саме «Мовлення дитини», «Дитина в сенсорно пізнавальному просторі», «Гра дитини», «Дитина у природномудовкіллі», «Дитина в соціумі» .

Мета ігор з макетами — розвиток розумових здібностей та формування навичок практичного життя  дитини дошкільного віку.
Інтерес до дії — основний чинник, який захоплює дітей. Діти самі створюють, змінюють, пристосовують правила для своїх дій, вирішують, чи вони потрібні.

Ці ігри допомагають закріплювати здобуті знання, застосовувати їх на практиці.

План дає вихователеві змогу заздалегідь продумати методи й прийоми навчання і виховання дітей, бачити шляхи досягнення поставленої мети. Усе, що планує вихователь, має забезпечувати гармонійний розвиток особистості кожної дитини. Слід пам’ятати: планування має бути гнучким, адже на його реалізацію можуть вплинути непередбачені чинники. План — це не формальність, а неодмінна умова успішної та плідної роботи з дітьми, де головне — не схема і форма, а зміст.

Роботу з макетами в основному планують вихователі в ІІ половину дня. Але безпосереднє ознайомлення і використання  ігрових наборів відбувається в ході організованої діяльності, де дітям надається можливість дослідити, обстежити, отримати інформацію, повправлятися тощо. 

Насичена яскравими емоційними переживаннями, гра  з макетами залишає в свідомості дитини глибокий слід, який позначається на її ставленні до людей, їхньої праці, взагалі до життя. Виготовлені макети мають спільні риси: діти самі або за допомогою дорослого обирають тему гри, розвивають її сюжет, розподіляють між собою ролі, добирають потрібні іграшки. Усе це  відбувається в умовах тактовного керівництва дорослого, спрямованого на активізацію ініціативи дітей, розвиток їхньої творчої фантазії.

 

Висновки:

 

·          для того, щоб процес формування соціально -, комунікативно – ігрової  компетенції дошкільника відбувався ефективніше, дорослими слід грати разом з ними;

 

·          починаючи з раннього віку і далі на кожному етапі дошкільного дитинства необхідно орієнтувати дітей  на  взаємодію з «партнерами однолітками», навчати способам узгодження дій з партнерами;

 

·          дорослий, граючись разом з дітьми, протягом всього дошкільного дитинства, має на кожному його етапі розгортати гру таким чином, щоб діти «відкривали» й засвоювали специфічні, поступово ускладнені способи побудови гри.

 

Рекомендації:

 

1.      Результати досвіду з формування соціально -, комунікативно – ігрової  компетенції дошкільника шляхом використання ігор - макетів   можуть бути корисними для вихователів дошкільних навчальних закладів та батьків дітей дошкільного віку.

 

2.    Досвід по використанню ігор з макетами можна рекомендувати для розповсюдження серед педагогів дошкільних закладів міста.

 

3.    Розповсюдження досвіду через публікації надасть змогу батькам ознайомитися з ефективними методами та прийомами формування соціально -, комунікативно – ігрової  компетенції дошкільника.

 

Література

1.      Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гавриш Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с.

2.    Артемова Л. В. Розвиток теорії та практики дитячої гри. // Дошкільне виховання. – 2001. – № 7.

3.    Бурова А. Організація ігрової діяльності (методичні рекомендації). // Дошкільне виховання. – 2007. – № 10. – С. 8 – 13.

4.    Выготский Л. С. Игра и ее роль в психологическом развитии ребенка. // Вопросы психологии. – 1996. – № 6.

5.     Закон України «Про дошкільну освіту»

6.     Конвенція ООН про права дитини. − Всеукраїнський Комітет Захисту Дітей, 2004. − 16 с.

7.      Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості. – К.: Освіта, 1998. − 255 с.

8.     Кравченко Т. В. Сутність характеристики соціалізації. // Педагогіка і психологія. – 2007. – № 3. – С. 11 – 19.

9.     Кузьменко В. Соціальна компетентність дошкільнят: особливості, показники та шляхи розвитку. // Дошкільне виховання. – 2001. – № 9.

10.                        Эльконин Д. Б. Психолгия игры. – М.: Республика, 2003. – 774

 

 

 

 Друк  E-mail

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Яндекс.Метрика