Шановні батьки! На жаль, ми вимушені працювати в умовах карантину. Сьогодні діти - наші вихованці знаходяться вдома. Як організувати спільне дозвілля, чим зайняти дітей, як забезпечити їх повноцінний розвиток вдома - ці та інші поради ви зможете знайти у рубриці "Для вас, батьки". Заходьте на сторінку та користуйтесь.

Мнемотехніка

«Мнемотехніка» і «Мнемоніка» - техніка запам'ятовування. Вони походять від грецького «mnemonikon» (на ім'я давньогрецької богині пам'яті Мнемозіни - матері дев'яти муз) - мистецтво запам'ятовування.

Вважається, що це слово придумав Піфагор Самоський (6 століття до н.е.). Перші роботи з мнемотехніки датуються приблизно 86-82 рр.. до н.е., і належать перу Цицерона і Квінтіліана (рубрика «Історія мнемотехніки»). Спочатку мнемотехніка виникла як невід'ємна частина риторики (ораторського мистецтва) і призначалася для запам'ятовування довгих промов. Сучасна мнемотехніка значно просунулася як в теоретичному, так і в технічному плані і уможливлює не тільки фіксацію в пам'яті послідовності текстового матеріалу, але й дозволяє безпомилково запам’ятати будь-яку точну інформацію: списки телефонних номерів, хронологічні таблиці, різноманітні числові таблиці, анкетні дані, складні навчальні тексти, що містять велику кількість термінології і числових відомостей і т.п.

Якщо раніше психологи намагалися порівнювати пам'ять людини з пам'яттю технічних пристроїв, то останнім часом спостерігається зовсім протилежне. Творці сучасних комп'ютерів і програмного забезпечення черпають свої ідеї з підручників нейрофізіології (наприклад, програма розпізнавання текстів FineReader, в яку закладено принципи роботи зорової аналізаторної системи людини).

В сучасному інформаційному просторі останнім часом спостерігається катастрофічний розрив між стрімким зростанням високих технологій та колишньої «поглинанням» інформації мозком людини. Тому що люди не вміють працювати з інформацією, не вміють швидко читати, не вміють запам'ятовувати. Мнемотехніка значно підвищить здатність до навчання будь-яких дисциплін і дасть вам можливість не відставати від технічного прогресу.

Інформаційне перевантаження, що властиве нашому часу, має вплив особливо на дітей. Інтенсифікація навчального процесу приводить  до  цілого  ряду  порушень  у  стані  здоров’я  дошкільників  і школярів. Тому педагоги вимушені шукати шляхи оптимізації навчального процесу,  використовувати  технології,  які  максимально  знижують інформаційне  навантаження  на  дітей.  Одним  із  найефективніших  методів зниження зазначеного негативного  впливу,  на  нашу думку,  є застосування мнемотехнічних  методів  запам’ятовування,  що  дозволить  оптимізувати процес навчання.

   Мнемотехніка – це процес засвоєння нової інформації за допомогою спеціальних методів і прийомів. Це нова освітня технологія, що допомагає кожній дитині комфортно та легко здобувати знання у будь-якому віці. Мнемотехніка використовує природні механізми пам'яті мозку і дозволяє повністю контролювати процес запам'ятовування, збереження і пригадування інформації.

Мнемотехніка допомагає вирішити такі основні навчальні та виховні завдання:

-                     розширюються творчі можливості дитини, завдяки гармонійній роботі лівої (логіка) і правої (творчість, образне мислення) півкулі головного мозку;

- формується вміння ефективно і самостійно вчитися;

- підвищується самооцінка дитини завдяки результативності у навчанні;

- зменшуються стреси від навчання;

- збільшується навчальна мотивація, а з нею успіхи;

- звільняється час від запам’ятовування для продуктивної та творчої роботи;

- розвиток образної пам’яті допомагає сприймати навколишній світ у всій красі;

-                     людина стає більш самостійною в інтелектуальній та практичній роботі, а це підвищує її адаптацію у соціумі;

-                     активізація внутрішніх механізмів  засобами мнемотехнології.

Прийоми мнемотехніки полегшують  запам’ятовування   дітьми  нової інформації  та збільшують обсяг пам’яті шляхом утворення додаткових асоціацій. В даний час створена безліч методик раціонального запам'ятовування, проте по колишньому суть їх одна — спочатку запам'ятовується який-небудь опорний ряд (фон), до якого підібрані асоціації. Асоціація — уявний зв'язок між двома предметами, фон — це те, що ви добре знаєте до найдрібніших подробиць. Тоді для того, щоб запам'ятати безліч якихось фактів, їх потрібно з'єднати (асоціювати) з тим, що вам добре знайомо. Збільшена кількість інформації і необхідність запам'ятовувати багато і надовго відродила інтерес до цієї області практичної психології.

Добре відомо, що мова мозку — це образи. І, перш за все, зорові образи. Якщо звертатися до мозку на його мові, він виконає будь-які наші команди, наприклад, команду «запам'ятати». Але де узяти такі програми, які дозволять нам спілкуватися з мозком і кодуватимуть телефони, дати, номери автомобілів на його образну мову? Мнемотехніка і є такою програмою. Вона складається з декількох десятків розумових операцій, завдяки яким удається «налагодити контакт» з мозком і узяти під свідомий контроль деякі його функції, зокрема, функцію запам'ятовування.

К.Д. Ушинський  писав:  “Навчайте  дитину  якимось    невідомим  йому п’яти  словам    він  буде  довго та марно  мучитись,  та  пов’яжіть  двадцять таких слів з картинками, і вона їх засвоїть вмить”.

В дошкільному віці переважає наочно-образна пам’ять, запам’ятовування  має  переважно  мимовільний  характер:  діти  краще запам’ятовують  події,  предмети,  факти,  явища,  що  близькі  до  їхнього життєвого досвіду. Тому вся нова інформація, нові знання мають спиратися на  життєвий  досвід  дітей.  Ми  створюємо  асоціації  із  добре  знайомими поняттями, і отримуємо бажаний результат.

Дошкільний вік – це вік образних форм свідомості, і основними засобами, які дитя опановує в цьому віці, є образні засоби: сенсорні еталони, різні символи і знаки (перш за все це різного роду наочні моделі, схеми, таблиці і інше).

Використання узагальнень дозволяє дитяті узагальнити свій безпосередній досвід. Як встановлено дослідженнями психологів Л.Венгера, А.В.Запорожца, Ж.Піаже  і інших, головний напрям розвитку образного мислення, уяви, пам'яті полягає в опануванні дитяти здібності до заміщення і просторового моделювання.

У дітей слабка пам'ять, понижена увага, не так рухливі психічні процеси, вони не виявляють цікавості до пошукової діяльності і насилу планують будь-які її види, не готові до виконання завдань, не відрізняються високою працездатністю. Діти не люблять вивчати вірші, переказувати тексти, не володіють прийомами і методами запам'ятовування. Заучування віршів викликає у них великі труднощі, швидке стомлення і негативні емоції. Дуже поважно збудити інтерес, захопити їх, розкріпачити і перетворити  непосильну працю на улюблений і найдоступніший вид діяльності – ГРУ.

У дошкільному віці переважає наочно-образна пам'ять, і запам'ятовування носить в основному мимовільний характер. В дитячої пам'яті дивна властивість – виняткова фотографічна. Щоб завчений вірш запам'ятався надовго, необхідне трикратне повторення його протягом перших п'яти днів. Зоровий образ, що збереглася у дитяти після прослухування, що супроводиться переглядом малюнків (дія мимовільної уваги і мимовільної зорової пам'яті), дозволяє значно швидше пригадати вірш. Опора на малюнки для вчення дітей заучування віршів – питання, що має практичне значення.

Дітям молодшого дошкільного віку досить важко запам’ятати такі слова і терміни, якими дорослі оперують досить вільно, як то, назви геометричних фігур, пори року. Навіть старші дошкільники досить часто припускаються помилок при вживанні цих понять. Наприклад, слова «квадрат», «овал», «трикутник» є новими і складними для запам’ятовування дітьми. А пов’язавши ці слова з простими і знайомими поняттями (по звуковому сприйманню), можна вивчити ці поняття за лічені хвилини: квадрат - квакає, трикутник – тре на тертушці овочі, овал – Валя живе в підвалі. Чим кумедніші й простіші дані асоціації, тим легше вони запам’ятовуються дошкільниками. Якщо додати до цієї інформації яскраву наочність, тактильне обстеження, можливість пограти з геометричними фігурами, результат здивує навіть досвідчених фахівців. Як показав досвід, для вивчення 4-6 геометричних фігур молодшим дошкільникам досить  10 – 15 хвилин. За допомогою картинок, ілюстрацій (прийом «піктограми») ми вчимо з дітьми без зусиль вірші, пісні, загадки, переказуємо казки.

Серед батьків поширена думка, що основними критеріями підготовки дитини до школи є вміння читати і рахувати. Не завжди ми, дорослі, враховуємо те, що одним з основних показників готовності до шкільного навчання  є  навички  вільного  спілкування, вміння  переказувати, складати розповіді, описи. Чим раніше малюки оволодіють  цими навичками, тим ефективнішим буде їх подальше навчання. Відповідно до програмних вимог, молодші дошкільники складають розповідь за запитаннями вихователя, відповіді їх прості, короткі. Використання мнемотехнічних прийомів дає змогу дітям молодшої групи переказувати текст (10 – 11 речень) повними поширеними реченнями, вільно, без допомоги вихователя, без хвилювання, впевнено.

Мнемотехнічні прийоми  допомагають дисциплінувати  дітей, навчити їх основним нормам і правилам поведінки. Так, наші діти знають правила поводження в дитячому садочку, в громадських місцях, на природі, правила гігієни, намагаються дотримуватись їх в іграх, повсякденній діяльності. В роботі з дітьми ми використовуємо такі мнемотехнічні прийоми: аналогія, трансформація, піктограми, фонетичної  асоціації, цифрообрази, тлумачення, зв’язування, сюжет, логічні запитання, уособлення, небилиця, нумерація та інші.

Мнемотабліци-схемі служать дидактичним матеріалом в своїй  роботі по розвитку зв'язної мови дітей. Мнемотабліца – це схема, в яку закладена певна інформація. Як будь-яка робота будується від простого до складного. Мнемотабліци можуть бути наочні, наочно - схематичні і схематичні. Якщо діти, впоралися з наочною моделлю, то завдання ускладнюється: дається наочно – схематична модель. Цей вигляд мнемотабліц включає менша кількість зображень. І лише після цього дається схематична   мнемотабліца.

Для дітей молодшого і середнього дошкільного віку необхідно давати кольорові мнемотабліци, оскільки у дітей залишаються в пам'яті окремі образи: курча – жовтого кольору, мишка сіра, ялиночка зелена.  Потрібно відзначити, якщо ви зробили, наприклад вовка – зображенням зубів, тоді це повинно бути впродовж всього вікового періоду. З переходом в іншу групу можна ускладнити або замінити іншою графічною заставкою.

Проблеми в мові дітей:

- Односложная, що складається лише з простих пропозицій мова. Нездатність граматично правильно побудувати поширена пропозиція.

- Бедность мови. Недостатній словарний запас.

- Використання нелітературних слів і виразів.

- Бедная діалогічна мова: нездатність грамотно і доступно сформулювати питання, побудувати коротку або розгорнуту відповідь.

- Неспособность побудувати монолог: наприклад, сюжетна або описова розповідь на запропоновану тему, переказ тексту своїми словами.

- Отсутствіє логічного обгрунтування своїх тверджень і виводів.

- Отсутствіє навиків культури мови: невміння використовувати інтонації, регулювати гучність голосу і темп мови і так далі.

-                   Плохая дикція.

Дана технологія базується на уявленні про складну і активну природу процесів запам'ятовування, що спираються у людини на цілий ряд спільно працюючих апаратів мозкової кори, вона відкриває широкі можливості для ефективнішого заучування дітьми віршованого тексту, навіть, що особливо важливе, дітьми з проблемами в розвитку; формує уяву, розуміння того, що чуєш; здатність зберігати в пам'яті інформацію, що поступила; розвиває образне мислення, творчі здібності дітей, зорову пам'ять.  

Відмітні особливості технології:

- імєєт чітке теоретичне і експериментальне  обгрунтування;

- прієми запам'ятовування індивідуалізовані;

- широко використовуються образні коди, що забезпечують швидке запам'ятовування;

- введено поняття ”Навик запам'ятовування” і розроблена точна система контролю навику запам'ятовування.

Мнемотехніка допомагає розвивати:

- асоціативне мислення

- зорову і слухову пам'ять

- зорова і слухова увага

- уява.

Мета вчення:

- розвиток зв'язної мови;

- перетворення абстрактних символів в образи (перекодувало інформації);

- розвиток дрібної моторики рук;

- розвиток основних психічних процесів – пам'яті, уваги, образного мислення;

- допомагає опанування прийомів роботи з мнемотабліцамі і скорочує час вчення.

Попередня робота:

- напрацювання словника (іменники, прикметники, дієслова);

- роздавальний матеріал;

- обговорення з дітьми проведених спостережень за явищами природи, навколишнім світом;

- вибір прийомів, за допомогою яких можна зацікавити дітей.

Мнемотабліци  використовуються для:

- збагачення словарного запасу,

- при вченні складанню розповідей,

- при переказах художньої літератури,

- при заучуванні віршів.

Вірші.

Мнемотабліци особливо ефективні при розучуванні віршів. Суть полягає в наступному: на кожне слово або маленьку словосполуку придумується картинка (зображення); таким чином, весь вірш замальовується схематично. Після цього дитя по пам'яті, використовуючи графічне зображення, відтворює вірш цілком. На початковому етапі дорослий пропонує готову план - схему, а у міру вчення дитя також активно включається в процес створення своєї схеми.

Описова розповідь.

Це найбільш важкий вигляд в монологічному мовленні. Опис задіює всі психічні функції (сприйняття, увага, пам'ять, мислення). Діти не мають в своєму розпорядженні тих знань, які набувають протягом життя. Щоб описати предмет, його треба усвідомити, а усвідомлення - це аналіз. Що дитяті дуже важко. Тут поважно навчити дитяти спочатку виділяти ознаки предмету.

Переказ.

Йому належить особлива роль у формуванні зв'язної мови. Тут удосконалюється структура мови, її виразність уміння будувати пропозиції. І якщо переказувати за допомогою мнемотабліц, коли діти бачать всіх дійових осіб, то своя увага дитя вже концентрує на правильній побудові пропозицій, на відтворенні в своїй промові необхідних виразів.

Творчі розповіді.

Пропозиція придумати розповідь або казку діти зазвичай зустрічають радісно. Але щоб розповіді дітей були не одноманітні, логічно побудовані, істотну допомогу нададуть мнемотабліци.

Робота на заняттях по мнемотабліцам складається з трьох етапів. 1 етап: Розгляд таблиці і розбір того, що на ній змальоване.  2 етап: Здійснюється те, що перекодувало інформації, тобто перетворення з абстрактних символів  слів в образи. 3 етап: Після того, що перекодувало здійснюється переказ казки або розповідь по заданій темі. У молодших групах за допомогою вихователя, в старших – діти повинні уміти самостійно.

Більшість дітей в групі заучують вірш напам'ять, поки таким чином “малюють” його. Поступово пам'ять дошкільників зміцнилася, стала  “чіпкішою”, їх образне мислення розвивається, вони запам'ятовують тексти набагато краще, більше за об'ємом, легше і емоциональнєє. Вже до кінця підготовчої групи кожному дитяті вистачає 10 – 15 хвилин для заучування віршів з трьох-чотирьох четверостіший.

Мнемотехніка будується від простого до складного. Починати роботу з найпростіших мнемоквадратів, послідовно проходить до мнемодоріжок, а пізніше – до мнемотаблиць.

Зміст мнемотаблиці — це графічне або частково графічне зображення персонажів  казки, явищ природи, деяких дій тощо, шляхом виділення головних смислових ліній сюжету розповіді. Важливо - необхідно передати умовно-наочну схему, зобразити так, щоб намальоване було зрозуміле для дітей.

Мнемотаблиці-схеми служать дидактичним матеріалом на заняттях з розвитку зв’язного мовлення дошкільнят. Використовую з метою:

·                Збагачення словникового запасу.

·                При навчанні складанню розповідей.

·                При переказах казок.

·                При відгадуванні та загадуванні загадок.

·                При вивченні віршів.

Для систематизації знань про сезонні зміни використовуються мнемотаблиці, мнемоланцюжки та колажі по блокам «Зима», «Весна», «Осінь».

Використання даної технології в роботі дає впродовж двох  років стійкі результати вчення, виховання і розвитку дошкільників.

Позитивні ефекти від занять мнемотехнікою наступні:

- потужний розвиток візуального мислення;

- вироблення стійкої уваги (здібність до тривалої концентрації);

- формування здібності до ефективного самостійного вчення.

Така форма роботи сприяє розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку та урізноманітнює прийоми навчання дітей. Сучасні прийоми і методи запам`ятовування Розвинена пам'ять – запорука успішного навчання. Використання мнемотаблиць на заняттях з пізнавального розвитку. Перегляд інтегрованого заняття з мовленнєвого розвитку в старшій групі з використанням мнемотехнічних прийомів.

 

 Друк  E-mail

Коментарі   

0 #1 наталя 07.06.2017, 16:16
Дякую. Коротко і інформаційно.
Цитата

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Яндекс.Метрика