Ось до нас прийшла зима - білосніжна, чарівна... Зимові явища та розваги, як люди зустрічають зиму, як готуються до зимівлі тварини, які птахи зимують в нашій місцевості та як люди їм допомагають - всі ці та інші знання здобудуть діти нашого закладу протягом грудня

Інновації у дії

На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування.  Очевидним стає пошук нових інноваційних шляхів здійснення розвитку дитини дошкільного віку. Інноваційні педагогічні технології  забезпечують умови розвитку особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку.

В нашому дошкільному закладі широко використовуються декілька інноваційних методик та технологій:

-       Педагогіка М. Монтессорі

-       Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка

-       Технологія розвитку творчої особистості Г.Альтшуллера. Теорія розв язання винахідницьких завдань

-       Спадщига В. Сухомлинського

-       Методика навчання дітей читанню М. Зайцева

-       Розвиваючі ігри Нікітіних

-       Технологія "Казкові лабіринти гри" В.Воскобовича

-       Методика «Кольорові палички Кюізенера»

-                     -         Методика «Логічні блоки Дьєнеша»

-         -   Мнемотехніка, ейдетика

Незважаючи на широку палітру інновацій педагоги закладу  дотримуються основного правила:

використання творчих методів та прийомів повинно мати міру, чітку організацію, ретельну підготовку вихователя.

В цьому є успіх здійснення інноваційної діяльності закладу та запорука високої результативності.

Важливо пам'ятати, що не варто перевантажувати заняття різними методами роботи, оскільки це призводить до швидкої втоми.

 Друк  E-mail

Мнемотехніка

«Мнемотехніка» і «Мнемоніка» - техніка запам'ятовування. Вони походять від грецького «mnemonikon» (на ім'я давньогрецької богині пам'яті Мнемозіни - матері дев'яти муз) - мистецтво запам'ятовування.

Вважається, що це слово придумав Піфагор Самоський (6 століття до н.е.). Перші роботи з мнемотехніки датуються приблизно 86-82 рр.. до н.е., і належать перу Цицерона і Квінтіліана (рубрика «Історія мнемотехніки»). Спочатку мнемотехніка виникла як невід'ємна частина риторики (ораторського мистецтва) і призначалася для запам'ятовування довгих промов. Сучасна мнемотехніка значно просунулася як в теоретичному, так і в технічному плані і уможливлює не тільки фіксацію в пам'яті послідовності текстового матеріалу, але й дозволяє безпомилково запам’ятати будь-яку точну інформацію: списки телефонних номерів, хронологічні таблиці, різноманітні числові таблиці, анкетні дані, складні навчальні тексти, що містять велику кількість термінології і числових відомостей і т.п.

Якщо раніше психологи намагалися порівнювати пам'ять людини з пам'яттю технічних пристроїв, то останнім часом спостерігається зовсім протилежне. Творці сучасних комп'ютерів і програмного забезпечення черпають свої ідеї з підручників нейрофізіології (наприклад, програма розпізнавання текстів FineReader, в яку закладено принципи роботи зорової аналізаторної системи людини).

В сучасному інформаційному просторі останнім часом спостерігається катастрофічний розрив між стрімким зростанням високих технологій та колишньої «поглинанням» інформації мозком людини. Тому що люди не вміють працювати з інформацією, не вміють швидко читати, не вміють запам'ятовувати. Мнемотехніка значно підвищить здатність до навчання будь-яких дисциплін і дасть вам можливість не відставати від технічного прогресу.

Інформаційне перевантаження, що властиве нашому часу, має вплив особливо на дітей. Інтенсифікація навчального процесу приводить  до  цілого  ряду  порушень  у  стані  здоров’я  дошкільників  і школярів. Тому педагоги вимушені шукати шляхи оптимізації навчального процесу,  використовувати  технології,  які  максимально  знижують інформаційне  навантаження  на  дітей.  Одним  із  найефективніших  методів зниження зазначеного негативного  впливу,  на  нашу думку,  є застосування мнемотехнічних  методів  запам’ятовування,  що  дозволить  оптимізувати процес навчання.

   Мнемотехніка – це процес засвоєння нової інформації за допомогою спеціальних методів і прийомів. Це нова освітня технологія, що допомагає кожній дитині комфортно та легко здобувати знання у будь-якому віці. Мнемотехніка використовує природні механізми пам'яті мозку і дозволяє повністю контролювати процес запам'ятовування, збереження і пригадування інформації.

Мнемотехніка допомагає вирішити такі основні навчальні та виховні завдання:

-                     розширюються творчі можливості дитини, завдяки гармонійній роботі лівої (логіка) і правої (творчість, образне мислення) півкулі головного мозку;

- формується вміння ефективно і самостійно вчитися;

- підвищується самооцінка дитини завдяки результативності у навчанні;

- зменшуються стреси від навчання;

- збільшується навчальна мотивація, а з нею успіхи;

- звільняється час від запам’ятовування для продуктивної та творчої роботи;

- розвиток образної пам’яті допомагає сприймати навколишній світ у всій красі;

-                     людина стає більш самостійною в інтелектуальній та практичній роботі, а це підвищує її адаптацію у соціумі;

-                     активізація внутрішніх механізмів  засобами мнемотехнології.

Прийоми мнемотехніки полегшують  запам’ятовування   дітьми  нової інформації  та збільшують обсяг пам’яті шляхом утворення додаткових асоціацій. В даний час створена безліч методик раціонального запам'ятовування, проте по колишньому суть їх одна — спочатку запам'ятовується який-небудь опорний ряд (фон), до якого підібрані асоціації. Асоціація — уявний зв'язок між двома предметами, фон — це те, що ви добре знаєте до найдрібніших подробиць. Тоді для того, щоб запам'ятати безліч якихось фактів, їх потрібно з'єднати (асоціювати) з тим, що вам добре знайомо. Збільшена кількість інформації і необхідність запам'ятовувати багато і надовго відродила інтерес до цієї області практичної психології.

Добре відомо, що мова мозку — це образи. І, перш за все, зорові образи. Якщо звертатися до мозку на його мові, він виконає будь-які наші команди, наприклад, команду «запам'ятати». Але де узяти такі програми, які дозволять нам спілкуватися з мозком і кодуватимуть телефони, дати, номери автомобілів на його образну мову? Мнемотехніка і є такою програмою. Вона складається з декількох десятків розумових операцій, завдяки яким удається «налагодити контакт» з мозком і узяти під свідомий контроль деякі його функції, зокрема, функцію запам'ятовування.

К.Д. Ушинський  писав:  “Навчайте  дитину  якимось    невідомим  йому п’яти  словам    він  буде  довго та марно  мучитись,  та  пов’яжіть  двадцять таких слів з картинками, і вона їх засвоїть вмить”.

В дошкільному віці переважає наочно-образна пам’ять, запам’ятовування  має  переважно  мимовільний  характер:  діти  краще запам’ятовують  події,  предмети,  факти,  явища,  що  близькі  до  їхнього життєвого досвіду. Тому вся нова інформація, нові знання мають спиратися на  життєвий  досвід  дітей.  Ми  створюємо  асоціації  із  добре  знайомими поняттями, і отримуємо бажаний результат.

Дошкільний вік – це вік образних форм свідомості, і основними засобами, які дитя опановує в цьому віці, є образні засоби: сенсорні еталони, різні символи і знаки (перш за все це різного роду наочні моделі, схеми, таблиці і інше).

Використання узагальнень дозволяє дитяті узагальнити свій безпосередній досвід. Як встановлено дослідженнями психологів Л.Венгера, А.В.Запорожца, Ж.Піаже  і інших, головний напрям розвитку образного мислення, уяви, пам'яті полягає в опануванні дитяти здібності до заміщення і просторового моделювання.

У дітей слабка пам'ять, понижена увага, не так рухливі психічні процеси, вони не виявляють цікавості до пошукової діяльності і насилу планують будь-які її види, не готові до виконання завдань, не відрізняються високою працездатністю. Діти не люблять вивчати вірші, переказувати тексти, не володіють прийомами і методами запам'ятовування. Заучування віршів викликає у них великі труднощі, швидке стомлення і негативні емоції. Дуже поважно збудити інтерес, захопити їх, розкріпачити і перетворити  непосильну працю на улюблений і найдоступніший вид діяльності – ГРУ.

У дошкільному віці переважає наочно-образна пам'ять, і запам'ятовування носить в основному мимовільний характер. В дитячої пам'яті дивна властивість – виняткова фотографічна. Щоб завчений вірш запам'ятався надовго, необхідне трикратне повторення його протягом перших п'яти днів. Зоровий образ, що збереглася у дитяти після прослухування, що супроводиться переглядом малюнків (дія мимовільної уваги і мимовільної зорової пам'яті), дозволяє значно швидше пригадати вірш. Опора на малюнки для вчення дітей заучування віршів – питання, що має практичне значення.

Дітям молодшого дошкільного віку досить важко запам’ятати такі слова і терміни, якими дорослі оперують досить вільно, як то, назви геометричних фігур, пори року. Навіть старші дошкільники досить часто припускаються помилок при вживанні цих понять. Наприклад, слова «квадрат», «овал», «трикутник» є новими і складними для запам’ятовування дітьми. А пов’язавши ці слова з простими і знайомими поняттями (по звуковому сприйманню), можна вивчити ці поняття за лічені хвилини: квадрат - квакає, трикутник – тре на тертушці овочі, овал – Валя живе в підвалі. Чим кумедніші й простіші дані асоціації, тим легше вони запам’ятовуються дошкільниками. Якщо додати до цієї інформації яскраву наочність, тактильне обстеження, можливість пограти з геометричними фігурами, результат здивує навіть досвідчених фахівців. Як показав досвід, для вивчення 4-6 геометричних фігур молодшим дошкільникам досить  10 – 15 хвилин. За допомогою картинок, ілюстрацій (прийом «піктограми») ми вчимо з дітьми без зусиль вірші, пісні, загадки, переказуємо казки.

Серед батьків поширена думка, що основними критеріями підготовки дитини до школи є вміння читати і рахувати. Не завжди ми, дорослі, враховуємо те, що одним з основних показників готовності до шкільного навчання  є  навички  вільного  спілкування, вміння  переказувати, складати розповіді, описи. Чим раніше малюки оволодіють  цими навичками, тим ефективнішим буде їх подальше навчання. Відповідно до програмних вимог, молодші дошкільники складають розповідь за запитаннями вихователя, відповіді їх прості, короткі. Використання мнемотехнічних прийомів дає змогу дітям молодшої групи переказувати текст (10 – 11 речень) повними поширеними реченнями, вільно, без допомоги вихователя, без хвилювання, впевнено.

Мнемотехнічні прийоми  допомагають дисциплінувати  дітей, навчити їх основним нормам і правилам поведінки. Так, наші діти знають правила поводження в дитячому садочку, в громадських місцях, на природі, правила гігієни, намагаються дотримуватись їх в іграх, повсякденній діяльності. В роботі з дітьми ми використовуємо такі мнемотехнічні прийоми: аналогія, трансформація, піктограми, фонетичної  асоціації, цифрообрази, тлумачення, зв’язування, сюжет, логічні запитання, уособлення, небилиця, нумерація та інші.

Мнемотабліци-схемі служать дидактичним матеріалом в своїй  роботі по розвитку зв'язної мови дітей. Мнемотабліца – це схема, в яку закладена певна інформація. Як будь-яка робота будується від простого до складного. Мнемотабліци можуть бути наочні, наочно - схематичні і схематичні. Якщо діти, впоралися з наочною моделлю, то завдання ускладнюється: дається наочно – схематична модель. Цей вигляд мнемотабліц включає менша кількість зображень. І лише після цього дається схематична   мнемотабліца.

Для дітей молодшого і середнього дошкільного віку необхідно давати кольорові мнемотабліци, оскільки у дітей залишаються в пам'яті окремі образи: курча – жовтого кольору, мишка сіра, ялиночка зелена.  Потрібно відзначити, якщо ви зробили, наприклад вовка – зображенням зубів, тоді це повинно бути впродовж всього вікового періоду. З переходом в іншу групу можна ускладнити або замінити іншою графічною заставкою.

Проблеми в мові дітей:

- Односложная, що складається лише з простих пропозицій мова. Нездатність граматично правильно побудувати поширена пропозиція.

- Бедность мови. Недостатній словарний запас.

- Використання нелітературних слів і виразів.

- Бедная діалогічна мова: нездатність грамотно і доступно сформулювати питання, побудувати коротку або розгорнуту відповідь.

- Неспособность побудувати монолог: наприклад, сюжетна або описова розповідь на запропоновану тему, переказ тексту своїми словами.

- Отсутствіє логічного обгрунтування своїх тверджень і виводів.

- Отсутствіє навиків культури мови: невміння використовувати інтонації, регулювати гучність голосу і темп мови і так далі.

-                   Плохая дикція.

Дана технологія базується на уявленні про складну і активну природу процесів запам'ятовування, що спираються у людини на цілий ряд спільно працюючих апаратів мозкової кори, вона відкриває широкі можливості для ефективнішого заучування дітьми віршованого тексту, навіть, що особливо важливе, дітьми з проблемами в розвитку; формує уяву, розуміння того, що чуєш; здатність зберігати в пам'яті інформацію, що поступила; розвиває образне мислення, творчі здібності дітей, зорову пам'ять.  

Відмітні особливості технології:

- імєєт чітке теоретичне і експериментальне  обгрунтування;

- прієми запам'ятовування індивідуалізовані;

- широко використовуються образні коди, що забезпечують швидке запам'ятовування;

- введено поняття ”Навик запам'ятовування” і розроблена точна система контролю навику запам'ятовування.

Мнемотехніка допомагає розвивати:

- асоціативне мислення

- зорову і слухову пам'ять

- зорова і слухова увага

- уява.

Мета вчення:

- розвиток зв'язної мови;

- перетворення абстрактних символів в образи (перекодувало інформації);

- розвиток дрібної моторики рук;

- розвиток основних психічних процесів – пам'яті, уваги, образного мислення;

- допомагає опанування прийомів роботи з мнемотабліцамі і скорочує час вчення.

Попередня робота:

- напрацювання словника (іменники, прикметники, дієслова);

- роздавальний матеріал;

- обговорення з дітьми проведених спостережень за явищами природи, навколишнім світом;

- вибір прийомів, за допомогою яких можна зацікавити дітей.

Мнемотабліци  використовуються для:

- збагачення словарного запасу,

- при вченні складанню розповідей,

- при переказах художньої літератури,

- при заучуванні віршів.

Вірші.

Мнемотабліци особливо ефективні при розучуванні віршів. Суть полягає в наступному: на кожне слово або маленьку словосполуку придумується картинка (зображення); таким чином, весь вірш замальовується схематично. Після цього дитя по пам'яті, використовуючи графічне зображення, відтворює вірш цілком. На початковому етапі дорослий пропонує готову план - схему, а у міру вчення дитя також активно включається в процес створення своєї схеми.

Описова розповідь.

Це найбільш важкий вигляд в монологічному мовленні. Опис задіює всі психічні функції (сприйняття, увага, пам'ять, мислення). Діти не мають в своєму розпорядженні тих знань, які набувають протягом життя. Щоб описати предмет, його треба усвідомити, а усвідомлення - це аналіз. Що дитяті дуже важко. Тут поважно навчити дитяти спочатку виділяти ознаки предмету.

Переказ.

Йому належить особлива роль у формуванні зв'язної мови. Тут удосконалюється структура мови, її виразність уміння будувати пропозиції. І якщо переказувати за допомогою мнемотабліц, коли діти бачать всіх дійових осіб, то своя увага дитя вже концентрує на правильній побудові пропозицій, на відтворенні в своїй промові необхідних виразів.

Творчі розповіді.

Пропозиція придумати розповідь або казку діти зазвичай зустрічають радісно. Але щоб розповіді дітей були не одноманітні, логічно побудовані, істотну допомогу нададуть мнемотабліци.

Робота на заняттях по мнемотабліцам складається з трьох етапів. 1 етап: Розгляд таблиці і розбір того, що на ній змальоване.  2 етап: Здійснюється те, що перекодувало інформації, тобто перетворення з абстрактних символів  слів в образи. 3 етап: Після того, що перекодувало здійснюється переказ казки або розповідь по заданій темі. У молодших групах за допомогою вихователя, в старших – діти повинні уміти самостійно.

Більшість дітей в групі заучують вірш напам'ять, поки таким чином “малюють” його. Поступово пам'ять дошкільників зміцнилася, стала  “чіпкішою”, їх образне мислення розвивається, вони запам'ятовують тексти набагато краще, більше за об'ємом, легше і емоциональнєє. Вже до кінця підготовчої групи кожному дитяті вистачає 10 – 15 хвилин для заучування віршів з трьох-чотирьох четверостіший.

Мнемотехніка будується від простого до складного. Починати роботу з найпростіших мнемоквадратів, послідовно проходить до мнемодоріжок, а пізніше – до мнемотаблиць.

Зміст мнемотаблиці — це графічне або частково графічне зображення персонажів  казки, явищ природи, деяких дій тощо, шляхом виділення головних смислових ліній сюжету розповіді. Важливо - необхідно передати умовно-наочну схему, зобразити так, щоб намальоване було зрозуміле для дітей.

Мнемотаблиці-схеми служать дидактичним матеріалом на заняттях з розвитку зв’язного мовлення дошкільнят. Використовую з метою:

·                Збагачення словникового запасу.

·                При навчанні складанню розповідей.

·                При переказах казок.

·                При відгадуванні та загадуванні загадок.

·                При вивченні віршів.

Для систематизації знань про сезонні зміни використовуються мнемотаблиці, мнемоланцюжки та колажі по блокам «Зима», «Весна», «Осінь».

Використання даної технології в роботі дає впродовж двох  років стійкі результати вчення, виховання і розвитку дошкільників.

Позитивні ефекти від занять мнемотехнікою наступні:

- потужний розвиток візуального мислення;

- вироблення стійкої уваги (здібність до тривалої концентрації);

- формування здібності до ефективного самостійного вчення.

Така форма роботи сприяє розвитку зв'язного мовлення дітей старшого дошкільного віку та урізноманітнює прийоми навчання дітей. Сучасні прийоми і методи запам`ятовування Розвинена пам'ять – запорука успішного навчання. Використання мнемотаблиць на заняттях з пізнавального розвитку. Перегляд інтегрованого заняття з мовленнєвого розвитку в старшій групі з використанням мнемотехнічних прийомів.

 

 Друк  E-mail

Кольорова математика Кюізенера

Одне з найважливіших завдань виховання маленької дитини – розвиток її розуму, формування таких мислитель них вмінь і здібностей, які дозволять засвоїти нове. Кожен дошкільних – це маленький дослідник, який з радістю та здивуванням відкриває для себе світ.

Математика займає чільне місце в системі дошкільної освіти. Люба математична задача на кмітливість, для якого б віку вона не призначалася, несе в собі певне розумове навантаження, яке частіше за все замасковане цікавим сюжетом. Розумове завдання – знайти шлях вирішення – реалізується засобами гри та в ігрових діях.

Важливо навчити дітей не тільки рахувати, вимірювати та вирішувати арифметичні задачі, але й розвивати в них здібність бачити, відкривати в навколишньому світі якості, відношення та залежності, вміння «конструювати», оперувати предметами, знаками та символами.

Особливу роль на сучасному етапі відводиться нестандартним дидактичним засобам. Сьогодні особливою популярністю серед педагогів користуються кольорові палички Кюізенера.

Палички Кюізенера являють собою кольорові пластмасові брусочки (призми) різної довжини. Плоский варіант паличок – смужки – можна виготовити власноруч з двохстороннього картону.

Розмір, см.

Колір

Умовне позначення

2Х2

Біла

1

2Х4

Рожева

2

2Х6

Блакитна

3

2Х8

Червона

4

2Х10

Жовта

5

2Х12

Фіолетова

6

2Х14

Чорна

7

2Х16

Бордова

8

2Х18

Синя

9

2Х20

Оранжева

10

На кожну дитину необхідно мати 1 такий комплект паличок.

Кольорові смужки прості та зручні в роботі. На відміну від паличок, вони крупніші, виготовлення їх не потребує особливих зусиль, а навчальні можливості та ефективність ніскільки не менші, ніж у паличок. Демонстраційний набір смужок для роботи на фланелеграфі педагог може виготовити власноруч.

З паличками чи служками можна грати як на столі так і на підлозі.

Використання чисел в кольорі дозволяє розвинути у дошкільнят уявлення про число на основі рахунку та вимірювання. Виділення кольору та довжини паличок  допоможе дошкільникам засвоїти ключові для їх віку засоби пізнання – сенсорні еталони и такі способи пізнання, як порівняння, зіставлення предметів за деякими  ознаками.

Від елементарної гри з кольоровими паличками діти поступово просуваються до поняття просторово-кількісних характеристик, які засвоюються  в спільній діяльності дитини та дорослого. Важко не обмежувати показом готових будов. Необхідно дати можливість обирати дії дитині самій, тоді гра стане радісним відкриттям нового. Діти швидко вчаться переводити гру фарб в  числові відношення.

Перш ніж почати заняття з дітьми, дайте їм можливість роздивитися палички. Спостерігайте за тим, як діти грають з паличками: викладають узори, конструюють, розвивають сюжетно-рольову або самостійну гру тощо. Можливо, уже в ході цих ігор дітям вдасться зробити власні відкриття:

-         Смужок багато, вони різного кольору;

-         Є смужки однакових кольорів, є  - різного;

-         Одні смужки довші, інші коротші.

Спостереження за діяльністю дітей дозволить педагогу отримати інформацію:

-         Про направленість інтересів кожної дитини;

-         Про те, наскільки самостійно і як довго вона вирішує запропоновану їй задачу, яким способом це робить;

-         Про те, які завдання ставить сама перед собою, наскільки ініціативна при цьому;

-         Про рівень розвитку тієї чи іншої дитини.

В даному посібнику пропонується ряд ігор та вправ, на основі яких проводяться заняття по навчанню дітей математиці та їх орієнтовний розподіл згідно з блочно-тематичним плануванням роботи. Завдання подаються з урахуванням вікових можливостей дітей, але не зважаючи на це важливо не спішити, не переходити до наступного завдання або гри, якщо дитина погано засвоїла матеріал.

Ігри та вправи полягають у групуванні паличок за різними ознаками, створенню з них будов. Діти засвоюють склад комплекту паличок, їх колір, відношення за розміром.

Окрім виразів «такий самий», «не такий як» використовуються слова «однакові», «різні».

В ході цих ігор педагог повинен допомогти кожній дитині виділити ознаки, за якими порівнюють смужки: колір, довжина. Для цього пропонує дитині наступне:

-         Знайди та покажи паличку таку ж за кольором (довжиною);

-         Відбери всі червоні (сині, жовті тощо) палички, палички такої ж довжини;

-         Відбери палички різного кольору;

-         Перечисли кольори всіх паличок на столі;

-         Розфарбуй кульку так, щоб її колір та колір палички співпадали.

В ході виконання дитиною цих завдань неважко вияснити, які кольори вона відрізняє. В разі якщо у неї виникли труднощі при визначенні кольору тієї чи іншої палички, спочатку покажіть, а потім назвіть її. Потім допоможіть знайти смужку такого ж кольору, а потім предмети такого ж кольору в навколишньому середовищі. При порівнянні довжини паличок супроводжуйте свої дії словами «Це довга смужка, а це коротка».

Педагог повинен пропонувати дітям питання пошукового характеру, допомагати спів ставляти палички одночасно і за кольором і за довжиною. Такі завдання спонукатимуть дитину до усвідомлення співвідношення кольору та довжини смужок.

 

В нашому закладі розроблено систему роботи з кольоровими паличками Кюізенера. Її основна частина виражена орієнтовним перспективним розподілом ігор за блочно-тематичним плануванням закладу та розділено в залежності від віку дітей на три розділи.

До Вашої уваги приклад такого розподілу за темою блоку «Дім, в якому ми живем»

 

Орієнтовний перспективний розподіл ігор для дітей молодшого дошкільного віку

(4-й рік життя)

 

Тема тижня

Назва гри або ігрової вправи

Мета

Матеріал

 «Я прийшов в цей гарний дім»

Ігрова вправа «Привіт, паличко»

Ознайомити дітей з паличками, що містяться в наборі.

З’ясувати відмінності кольору паличок в залежності від розміру.

 

Набір паличок.

Фігурки зайчика, білочки.

Викладання за зразком «Доріжка до дитячого садка»

Формувати вміння працювати зі схемою, накладати палички на їх зображення

 

Набір паличок.

Альбом «Чарівні доріжки»

 «Іграшками граюся, про довкілля дізнаюся»

Гра-конструювання «Поїзд»

Розвивати вміння дітей порівнювати палички за довжиною.

Формувати вміння викладати палички від найкоротшої до найдовшої

 

Набір паличок.

Силует паровоза.

Іграшки для обігрування сюжету

 «Від маленької дитини, до великої родини»

Ігрова вправа «Будуємо доріжки»

Вчити розрізняти та групувати палички за кольором, засвоїти еталони кольору та їх назви, використовувати в мовленні слова «такий же», «однакові» тощо.

 

Набір паличок.

 «Великі історії для маленьких дітей»

Гра «Стрічки в дарунок»

Вчити розрізняти та групувати палички за кольором, засвоїти еталони кольору та їх назви, використовувати в мовленні слова «такий же», «однакові» тощо, формувати навички самоконтролю, самооцінки.

 

Набір паличок, силуети бабусі, мами.

 

 

Орієнтовний перспективний розподіл ігор для дітей молодшого дошкільного віку

(5-й рік життя)  

 

Тема тижня

Назва гри

Мета

Матеріал

 «Я прийшов в цей гарний дім, про мене піклуються у нім»

Вправа «Малюємо кольоровими паличками»

Розвивати художні здібності дітей,  вчити відбирати палички потрібного кольору та числового значення, розвивати орієнтування в просторі.

 

 

 

Набір паличок, мотрійки, картинки, які можна помістити в рамку.

 

 «Іграшками граюся, про довкілля дізнаюся»

Ігрова вправа «Довгі та короткі стрічки для ляльок»

Розвивати у дітей орієнтування у просторі, кількісні уявлення, вчити дітей порівнювати палички за довжиною двома способами – накладання та прикладання.

 

 

Набір паличок, лялька.

 «Від маленької дитини, до великої родини»

Ігрова вправа «Килимок для кішечки»

Розрізняти палички за кольором та довжиною, складати квадрат з паличок, формувати навички самоконтролю.

 

 

Набір паличок.

Викладання за зразком «Кішечка», «Мишка»

Розвивати  вміння працювати зі схемою, накладати палички на їх зображення

 

Набір паличок.

Альбом «На золотому крильці …»

 «Великі історії для маленьких дітей»

Ігрове завдання «Вулиця з різнокольорових паличок»

Познайомити дітей з співвідношенням різних паличок – їх кольором та числом.

 

 

 

Набір паличок.

Альбом «На золотому крильці …»

 

Орієнтовний перспективний розподіл ігор для дітей старшого дошкільного віку

(6-й рік життя)

 

Тема тижня

Назва гри або ігрової вправи

Мета

Матеріал

 «Я прийшов в цей гарний дім»

Ігрове завдання «Для вас, дівчатка», Для вас, хлопчики»

Розвивати вміння самостійно викладати зображення користуючись схемою, складання сюжету, складання розповіді.

 

 

Набір паличок.

Альбом «На золотому крильці …»

 «Іграшками граюся, про довкілля дізнаюся»

Ігрова вправа «Як Білочка та Їжачок грали з числами»

Вчити дітей збільшувати та зменшувати числа на 1, формувати навички самоконтролю та самооцінки.

 

 

 

 

Набори паличок

 «Від маленької дитини, до великої родини»

Ігрова вправа «Покажи, як ростуть числа»

 

 

 

Вчити дітей складати число з двох менших чисел, формувати навички самоконтролю та самооцінки.

 

 

 

Набір паличок, набір карточок з цифрами

 «Великі історії для маленьких дітей»

Ігрова вправа «Як дізнатись номер будинка»

Вчити дітей складати число з двох менших чисел, формувати навички самоконтролю та самооцінки.

 

 

 

 

Набори паличок, будиночки без номерів на кожну дитину, набори карточок з цифрами.

 

 

 Друк  E-mail

Ігри В.Воскобовича

«Чудо-соти»

 

Розвиваюча гра «Чудо-соти» створена для розвитку конструктивних здібностей у дітей віком від 4 до 8 років.

Конструктор Вячеслава Вадимовича Воскобовича «Чудо-соти» - це незвичайний конструктор, тому що в ньому закладені безмежні можливості для творчості і розвитку. Він складається з 5 шестикутників – сот, різного кольору, 4 з яких поділені на частини, з яких можна створювати різні образи, це можуть бути: люди, транспорт, море, букви, цифри, звірі, птахи, метелики, квіти, лампи, посуд, побутові речі.

Конструювання — це діяльність, що має моделюючий характер. Засоби гри дають змогу дитині моделювати навколишній простір в самих істотних рисах і відносинах. Така специфічна спрямованість своєрідно впливає на психічний розвиток дітей дошкільного віку.

Насамперед, конструювання сприяє розвитку у дитини образного й елементів наочно-схематичного мислення, формування у неї уявлень про цілісні образи предметів навколишнього світу. Адже під час створення конструкції, тобто моделі певного реального об’єкта, якість його сприйняття у дитини значно підвищується.

Гра «Чудо-соти» містить спеціальні завдання, спрямовані на            формування у дітей уявлень про будову тіла тварин, людей, різного за призначенням  транспорту тощо, а також на встановлення стійких зв’язків уявлень дитини з реальними об’єктами і їх пласкими зображеннями, схемами.

Гра містить роботу з сенсорного розвитку - ігрові вправи, що сприяють формуванню уявлень про форму, колір, величину, просторове розміщення предметів.

Просто граючись, діти не лише отримують нові знання, але і створюють цікаві нові об’єкти для себе та друзів. Ця діяльність не лише захоплює, а й приносить велику користь.

 

Працюючи з цією грою, Міщенко Р.О., вихователем закладу, було розроблено перспективу її використання в роботі з дітьми.

Приводимо приклад такого планування.

ВЕРЕСЕНЬ

«Дім,  в якому ми живем»

 

1.

 

 

 

 

 

«Я прийшов в цей гарний дім, про мене піклуються у нім» 

Знайомство з новою грою.

 

Формувати вміння  правильно розміщувати деталі в сотах.

Розвивати сенсорні здібності: сприйняття кольору, форми, величини.

Виховувати ініціативність та самостійність.

 

2.

 

 

 

«Іграшками граюся, про довкілля дізнаюся»

Розкладуємо за кольором.

Іграшки:  лялька, машинка,

робот, риба.

 

 

Закріпити вміння  правильно розміщувати деталі в сотах.

Формувати вміння  правильно конструювати предметні форми за конструктивними схемами реального розміру способом накладання.

Розвивати окомір, дрібну моторику рук.

Виховувати самостійність.

3.

 

 

 

 

 

«Від маленької дитини,  до великої родини»

 

Знаходимо однакові частини сот.

Людина, лялька

Розвивати вміння  правильно конструювати предметні форми за конструктивними схемами реального розміру способом накладання.

Розвивати окомір, дрібну моторику рук.

Виховувати самостійність.

4.

 

 

«Великі історії для маленьких дітей» 

Людина

Цифра 1

Вчити конструювати предметні форми за конструктивними схемами зменшеного розміру (поряд зі схемою).

Ознайомити з цифрою 1, вчити викладати її за допомогою конструктору.

Розвивати дрібну моторику і координацію «око-рука».

Виховувати цікавість та активність.

 

 

 Друк  E-mail

Яндекс.Метрика