Літо - час відпочинку та оздоровлення дітей. У нашому садочку дітям пропонують не лише загартуватися, а й спостерігати та пізнавати світ, розвиватися фізично та естетично, цікаво проводити дозвілля

2018 - 2019 навчальний рік

 

 

ЗАВДАННЯ НА  2018 – 2019 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

Продовжити здійснювати соціально-моральний розвиток дітей на основі ознайомлення з народними звичаями та традиціями.

Сприяти збагаченню рухового досвіду дітей шляхом систематичного використання рухливих ігор.

Продовжити формувати граматичні уміння дітей через ознайомлення дітей з навколишнім середовищем.

Забезпечити наступність у роботі закладу та початкової школи в умовах використання основних засад концепції «Нова українська школа»

 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:

Використання інноваційних технологій;

Взаємодія з батьками;

Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця;

Блочно-тематичне планування освітнього процесу;

Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти

Здійснення  моніторингу якості надання освітніх послуг.

 

НА ЛІТНІЙ ПЕРІОД 2019р.

Мета:

Оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного емоційного стану дітей в літній період зусиллями працівників ДНЗ і батьків вихованців

Завдання:

Охопити системним оздоровленням  дітей дошкільного закладу  шляхом використання різноманітних засобів та форм загартування.

Продовжувати здійснювати мовленнєвий розвиток дітей засобами ігрової діяльності дітей.

Продовжувати організовувати самостійну художню діяльность дітей як засіб розвитку творчих здібностей.

 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:

оптимізації рухового режиму,

розширення та поповнення розвивального середовища ДНЗ відповідно до вимог безпеки,

використання ігор з піском та водою,

самостійна ігрова та художня діяльність дітей,

просвіта батьків з питань оздоровлення і розвитку дітей.

 

ПРОБЛЕМА НАД   ЯКОЮ   ПРАЦЮЄ  ДНЗ  у  2018 - 2019 н.р.:

 

 «Формування первинного цілісного образу навколишнього предметного світу дошкільнят шляхом активної взаємодії з оточуючим середовищем»

 

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

ІІІ

МЕТОДИЧНА   РОБОТА   З   КАДРАМИ

3.1.

Підвищення педагогічної майстерності

 

Забезпечити участь кожного педагогічного працівника у різних формах методичної роботи в ДНЗ і в місті.

Згідно з графіком

Вихователь-методист

Реалізація змісту, завдань інструктивно-методичних рекомендацій «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти  в 2018/2019 навчальному році» затверджених наказом МОН України від 13.06.2018 № 1/9-386.

Реалізація засад та змісту Базового компоненту дошкільної освіти та Програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі».

Протягом року

Директор, Вихователь-методист

 

Педагогічні години:

 

Круглий стіл  «Організація роботи з дітьми в світлі освітніх новацій (концепція «Нова українська школа»)»

19.09.2018р.

Вихователь-методист, вихователі

Семінар-практикум «Формуємо знання дітей про предметний світ»

17.10.2018р.

Вихователь-методист, вихователі

Методичний аукціон «Нові підходи до ознайомлення дітей з навколишнім середовищем»

14.11.2018р.

Вихователь-методист, вихователі

Інтерактивний практикум «Ознайомлення дітей зі звичаями та традиціями як засобами соціально-морального розвитку»

19.12.2018р.

Вихователь-методист

Круглий стіл «Роль ранкової зарядки у житті дошкільника»

16.01.2019р.

Вихователь-методист

Педагогічний консиліум «Розвивальний потенціал рухливої гри у становленні довільної поведінки дошкільника»

20.02.2019р.

Вихователь-методист

Коучинг для педагогів «Організація фізкультурного комплексу з дітьми дошкільного віку»

13.03.2019р.

Вихователь-методист, вихователі

Модеративний семінар «Граємо з дітьми залюбки»

17.04.2019р.

Вихователь-методист, вихователі

Ділова гра «Формування здоров'язбережувальної компетентності дошкільнят»

15.05.2019р.

Вихователь-методист,

вихователі

 

Консультації:

 

Ігрові зони в дитячому садку: що потрібно знати вихователю

Готуємо до школи не лише дітей, а й батьків.

Моделюємо навколишній світ 

Як спонукати дітей бігти на заняття наввипередки

Технологія Mind Mapping: джерела, концептуальні засади, термінологія

Дитячі ігри очима дорослих

Парк професій, або Як зацікавити дошкільників професіями дорослих

Розвиваємо мовлення дітей за допомогою верлібрів

Підготовка та проведення батьківських зборів

Роль вихователя в розвитку рухової активності дітей раннього віку

Здоров’язбережувальна компетенція дітей дошкільного віку

Згідно з планом педгодин

(один раз на місяць)

Вихователь-методист,  спеціалісти ДНЗ, вихователі.

 

Організувати роботу школи молодого вихователя (додаток 5):

Скласти план роботи

Забезпечити виконання плану

До 10.09.2018

Протягом року

Вихователь-методист,  молоді спеціалісти, наставники

3.2.

Удосконалення  професійної творчості

 

Продовжити функціонування ініціативних груп:

«Ознайомлюємо дітей з навколишнім середовищем» (перспектива, планування)

«Організація освітньої роботи з дітьми раннього віку»

Протягом року

 

Керівник

Цокур Т.В.

Керівник

Масло Л.В.

Організувати  роботу творчих груп:

«Рухлива гра в системі роботи з дошкільниками» (перспектива завдань для дітей різних вікових категорій)

«Створення розвивальних анімацій» (мнемотехніка)

Протягом року

 

Керівник

Бутко Я.В.

Керівник

Кисіль А.С.

3.3.

Самоосвіта

 

Обговорення новинок педагогічної літератури  «Педагогічна скринька»

2 тиждень кожного місяця

Вихователь-методист, вихователі

Огляд фахових періодичних видань

4 тиждень кожного місяця

Вихователь-методист, вихователі

 

Робота з питанням по самоосвіті (додаток 4)

Звіт за проведену роботу по самоосвіті педагогів.

Щотижня

Травень

Вихователь-методист, вихователі

3.4

Педагогічні ради

 

Педрада: «Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу ДНЗ «Орлятко» у 2018 – 2019 н.р».

Звіт про роботу дошкільного навчального закладу в літньо-оздоровчий період 2018р.

Ознайомлення з планом роботи ДНЗ на 2018-2019 н.р., планом роботи на літньо-оздоровчий період 2019р. (додаток 1), планом роботи з батьками (додаток 2), планами наступності ДНЗ «Орлятко» та ЗОШ №4 / 9 (додаток 3).

Розгляд програм та методичних посібників для навчально-виховної роботи.

Розгляд програм гуртків.

Розгляд плану атестації та курсової перепідготовки педагогів.

Обговорення  форм планування освітнього процессу.

Обговорення розподілу занять та режиму дня ДНЗ

 

29.08.2018

 

Завідуюча

 

 

Педрада  «Ознайомлення з навколишнім середовищем: сучасний підхід»

Оголошення результатів тематичного вивчення питання «Формування знань про навколишній світ через різні форми та методи організації дітей»

Ділова гра «Ефективні засоби для реалізації завдань розділу програми «Предметний світ»

Доповіді вихователів, спеціалістів

Результати моніторингу «Рівень предметно-практичної компетенції дошкільників»  (довідка)

Обговорення результатів роботи ініціативної групи «Ознайомлюємо дітей з навколишнім середовищем» (перспектива, планування)

Підсумки конкурсу на кращий дидактичний посібник направлений на ознайомлення дітей з предметним світом 

Соціально-педагогічний патронат – виконання вимог чинного законодавства.

Наступність, як дієва ланка між ДНЗ та ЗОШ.

Інноваційні технології, як запорука якісних послуг освітньо-виховної діяльності ДНЗ

Робота з молодими кадрами: проблеми, перспектива. Звіт про пророблену роботу.

 

12.12.2018

 

// - //

 

 

 

Педрада «Забезпечення рухової активності дітей дошкільного віку»

Довідка за результатами тематичного вивчення «Розвиток рухової активності дітей через організацію рухливої гри»

Майстер-клас  «Ефективні шляхи фізичного розвитку дошкільників»

Результати моніторингу «Здоров’язбережувальна компетенція»

Обговорення результатів роботи ініціативної групи«Рухлива гра в системі роботи з дошкільниками» (перспектива завдань для дітей різних вікових категорій)

Підсумок огляду-конкурсу «Спортивний куточок: дієвість та доцільність»

Доповіді вихователів, спеціалістів

Довідка «Доцільність та практичність завдань гурткової роботи в ДНЗ»

 

20.03.2019

 

// - //

Педрада «Життєва компетентність дошкільників ДНЗ «Орлятко» та її розвиток у 2018-2019н.р.»

Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2018-2019 навчальний рік (робота по профільному спрямуванню, СПП, робота гуртків, результати моніторингу тощо)

Ознайомлення з  планом роботи ДНЗ на літньо-оздоровчий період 2019р.

Обговорення форм планування, розподілу занять та режиму дня ДНЗ

 

29.05.2019

 

// - //

 

 

3.5.

Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників

 

Забезпечити виконання  плану атестації та курсової перепідготовки педагогів ДНЗ «Орлятко» на 2016-2020рр.

З 01.09.2018

Вихователь-методист

 

Забезпечити виконання перспективного плану курсової  перепідготовки:

Харченко Т. Вол. (вихователь)

Псурцева Л. А. (вихователь)

Міщенко  Р.О. (вихователь)

Маринченко  С. М. (практичний психолог)

 2019р.

Вихователь-методист

 

Забезпечити  атестацію вихователя-методиста Кисіль А.С.

Жовтень - квітень

Вихователь-методист

 

Вивчення рейтингу педагога серед колег та батьків

Січень - лютий

Практичний психолог

 
 
 
 

ІV.

ВИВЧЕННЯ   СТАНУ   ОРГАНІЗАЦІЇ   ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ   ДІТЕЙ

4.1.

Комплексне вивчення

 

«Організація життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку в умовах використання різних програм» (група «Калинка» - «Я у Світі», група «Веселка» - «Впевнений старт»)

08-19.04.2019р.

Директор, вихователь-методист

4.2.

Тематичне вивчення

 

«Формування знань про навколишній світ через різні форми та методи організації дітей»

«Розвиток рухової активності дітей через організацію рухливої гри»

 

12-16.11.2018р.

 

18-22.02.2019р.

Директор, вихователь-методист

- // -

4.3.

Вибіркове вивчення

 

Організація варіативного предметно-розвивального середовища

Організація життєдіяльності дітей.

Робота соціально-педагогічного патронату

Доцільність та практичність завдань гурткової роботи в ДНЗ

Доцільність використання інноваційних методик та технологій в роботі з дітьми дошкільного віку

Використання здоров’язбережувальних технологій у роботі з дітьми

Вересень

 

Постійно

Грудень

Січень

 

Листопад,

березень

 

Травень

 

 

 

 

Директор (завідувач), Вихователь-методист

 

 

 

4.4.

Оперативне вивчення

 

Дотримання режиму дня

Готовність до здійснення навчально-виховного процесу

Виконання завдань Базового компонента дошкільної освіти та Програми розвитку  дитини «Я у Світі»

Планування освітньої діяльності педагогами ДНЗ

Адаптація дітей раннього віку до умов ДНЗ

Робота по профільному спрямуванню груп та ДНЗ

Організація ігрової діяльності

Культурно-гігієнічні навички дітей дошкільного віку

Організація режимних моментів

Згідно з графіком вивченя

Вихователь-методист

4.5

Моніторинг

 

Вивчення досягнень дітей:

Моніторинг «Рівень предметно-практичної компетенції дошкільників»

Моніторинг «Здоров’язбережувальна компетенція»

Моніторинг основних компетенцій дітей молодшого дошкільного віку за Програмою «Я у Світі»

Моніторинг логіко-математичної компетентності дітей раннього та дошкільного віку в умовах використання інновацій

Оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі

Оцінювання рівня розвитку дітей раннього віку за допомогою карток нервово-психічного розвитку

Згідно з графіком (додаток 7)

Вихователь-методист

Вивчення рівня обізнаності колективу:

Ефективне використання інновацій (тест)

Організація ігрової діяльності дошкільнят (анкетування)

Проводимо ранкову гімнастику правильно (тест)

Згідно з графіком (додаток 7)

Вихователь-методист

 

 

 

 

V.

ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПЕДАГОГІЧНА   РОБОТА

5.1.

Заходи взаємодії дошкільного закладу із школою

 

Укладення угоди про співпрацю ДНЗ і ЗЗСО  №4 та 9

До 01.09.2018

Завідуюча, вихователь-методист

Забезпечити виконання  плану наступності ДНЗ та ЗЗСО №4 та 9

До 01.09.2018

Вихователь-методист

Узагальнення даних про облік дітей старшого дошкільного  віку прилеглого мікрорайону.

Провести моніторингове дослідження зайнятості дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою.

Забезпечити 100% охоплення дітей старшого дошкільного віку через відвідування ДНЗ.

До 10.09.2018

 

 

 

Серпень

Вихователь-методист

 

 

Вихователі

5.2.

Заходи взаємодії закладу з установами, організаціями

 

День зустрічі з народними умільцями

Лютий

Вихователі

День зустрічі з цікавими людьми

Квітень

Вихователі

Свято   «Посвята в козачата»

Жовтень

Вихователі, інст. з фізкультури, музкерівник

Проведення психолого-педагогічних консиліумів щодо розвитку дітей раннього та дошкільного віку.

Протягом року

Практичний психолог

5.3.

План роботи з батьками

 

Скласти перспективний план роботи з батьками (додаток 2)

До 30.08.2018р.

Вихователь-методист

Забезпечити виконання  перспективного плану роботи з батьками (додаток 2)

Протягом року

Вихователь-методист

Порадник для батьків «На порозі школи» (батьківські збори для батьків дітей старшого дошкільного віку)

Жовтень 2018р.

Практичний психолог

Загальні та групові батьківські збори (додаток 2)

Згідно з планом

Директор (завідувач), вих-методист,

практ. психолог, вихователі

Музичні свята  (план додається – додаток 6)

«Осінь в гості завітала»

«Новорічний феєрверк»

«Свято мами»

 

Жовтень 2018

Грудень  2018

Березень 2019

Музичний керівник

Взаємодія з родинами вихованців:

День відкритих дверей. «Садок і родина сім`я єдина» 

День родинних інтересів

 

Фестиваль «Родина року»

 

Свято «Веселі естафети»

 

Квітень

 

1 раз на півроку

 

Квітень

 

Лютий

 

 

Вих.-мет, вихователі

 

Муз керівник

Вихователі

Інструктор з фізкультури, вихователі

Презентація родинних газет «Коли моя мама була такою як я…» (підготовка до школи).

До 20.05 2019

Вихователі, батьки

 

Виставка дитячих поробок із залишкового матеріалу  «Перетворюємо речі»

Жовтень

Вихователі вікових груп

 

Фотовиставка «Ми зі спортом дружимо»

Лютий

Вихователі вікових груп

 

Виставка дитячих малюнків «Іграшками граємось – про довкілля дізнаємось»  (іграшки, ігри)

Квітень

Вихователі вікових груп

 

Продовжити роботу профільних груп:

Група «Казка» (4-й рік життя) – фольклорно-літературне спрямування;

Група «Калинка» (6-й рік життя) – козацька педагогіка;

Група «Дзвіночки» (5-й рік життя) – пізнавальне спрямування;

Група «Веселка» (6-й рік життя) – художньо-творче спрямування;

Група «Барвінок» (санаторна різновікова) – фізкультурно-оздоровче спрямування.

Вересень-травень

Вихователі груп

 

Забезпечення задоволення творчих інтересів дітей через  роботу гуртків:

 «Оберіг» (художня праця);

«Вишиванки» (художня праця);

«Танцюємо разом» (хореографічний);

«Пластичний балет» (спортивний);

«Кольорові фантазії» (образотворча діяльність);

«Умки» (інтелектуальний);

«Цікаві шашки» (інтелектуальний)

Вересень-травень

Керівники гуртків

 

Скласти план роботи базового дошкільного навчального закладу з питання "Впровадження

 інноваційних технологій в освітній процес" та забезпечити його виконання

Вересень-травень

Вихователь-методист

 

Створити умови для продовження роботи по впровадженню в освітній процес інновацій:

Психолого-педагогічне проектування,

ТРВЗ,

Кольорові палички Дж. Кюїзенера,

Логічні блоки З. Дьєнеша,

Ігри Нікітіних,

Казкові лабіринти гри  В.Воскобовича

 «Освітня мнемотехніка» Г.Чепурного

Методика М.Єфименка

Вересень-травень

Педагоги ДНЗ, вихователь-методист

 
 

 

VІ.

РОБОТА  МЕТОДИЧНОГО  КАБІНЕТУ

 

Огляд-конкурс на кращу іграшку виготовлену власноруч

 

До 17.04.2019 р.

Вихователі, вихователь-методист

Огляд-конкурс «Спортивний куточок: дієвість та доцільність»

До 20.03.2019р.

Вихователі, вихователь-методист

Конкурс на кращий дидактичний посібник направлений на ознайомлення дітей з предметним світом 

До 13.12.2018р.

Вихователі, вихователь-методист

Конкурс на кращу методичну розробку

До 01.04.2019р.

Вихователі, вихователь-методист

Оформити досвід роботи творчих та ініціативних груп:

 «Ознайомлюємо дітей з навколишнім середовищем» (перспектива, планування)

 «Організація освітньої роботи з дітьми раннього віку»                

 «Рухлива гра в системі роботи з дошкільниками» (перспектива завдань для дітей різних вікових категорій)

«Створення розвивальних анімацій» (мнемотехніка)              

Протягом року

 

 

Керівник

Цокур Т.В.

Керівник

 Масло Л.В. Керівник

 Бутко Я.В.

           

 Керівник

 Кисіль А.С.

Поповнення сторінок веб-сайту

Щомісяця

Вихователь-методист

Творча майстерня «Моделювання інформаційно-освітнього простору у дошкільному навчальному закладі»

За запитом

Вихователь-методист

Організувати та забезпечити роботу  консультативних центрів:

«Разом з мамою» для батьків дітей раннього віку;

 для батьків та дітей віком від 3 до 6 років

До 01.10.2018р.

За планом

Вихователь-методист, вихователі, спеціалісти

Складання індивідуальних планів самоосвіти, передбачаючи взаємне відвідування фрагментів організованої життєдіяльності дітей з подальшим обговоренням.

1 раз на місяць

Вихователь-методист, вихователі

Графік взаємовідвідувань фрагментів організованої життєдіяльності дітей

До 10.09.2018

Вихователь-методист, вихователі

Тиждень ОБЖД  «Зелений вогник» (Заходи)

Вересень 2018

Вихователь-методист, вихователі,

Тиждень ОБЖД  (протипожежні заходи по групам)

Травень 2019

Вихователь-методист, вихователі,

 

Функціонування постійно діючих виставок:

«Новинки методичної літератури»

«Педрада: тема, проблема, рішення»

«Діловий блокнот вихователя» (методичні рекомендації)

Постійно

Вихователь-методист

 Методичний порадник   «Методи та прийоми ознайомлення дітей з навколишнім середовищем»

Жовтень

Вихователь-методист

Інформаційний бюлетень  «Вплив звичаїв та традицій на виховання дітей »

Грудень

Вихователь-методист

Методичний порадник  «Забезпечення рухової активності дітей в ЗДО»

Лютий

Вихователь-методист

Картотека  «Рухливі ігри для дітей дошкільного віку»

Березень

Вихователь-методист

Систематизація матеріалів з досвіду роботи Шевченко Н.І. «Прийоми мнемотехніки як засіб засвоєння дітьми природничих понять»

Лютий

Вихователь-методист

Виставка «Педагогічна інноватика 2019» (інформаційно-практичні матеріали для дітей та батьків)

Травень

Вихователь-методист, вихователі

 

 

 
 

 

 

 Друк  E-mail

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Яндекс.Метрика