Шановні батьки! На жаль, ми вимушені працювати в умовах карантину. Сьогодні діти - наші вихованці знаходяться вдома. Як організувати спільне дозвілля, чим зайняти дітей, як забезпечити їх повноцінний розвиток вдома - ці та інші поради ви зможете знайти у рубриці "Для вас, батьки". Заходьте на сторінку та користуйтесь.

2019 - 2020 навчальний рік

 

 

ЗАВДАННЯ НА  2019 – 2020 НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

Продовжити формувати знання дітей про народні звичаї та традиції через залучення родин вихованців до навчального процесу.

Сприяти осучасненню освітнього процесу та організації змістовно насиченого предметно-просторового середовища як засобам професійного розвитку педагогів закладу.

Формувати життєвий соціальний досвід дітей шляхом налагодження партнерської взаємодії з дорослими.

 

Забезпечити наступність у роботі закладу та початкової школи в умовах використання основних засад концепції «Нова українська школа»

 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:

Використання інноваційних технологій;

Взаємодія з батьками;

Особистісно-орієнтований підхід до кожного вихованця;

Блочно-тематичне планування освітнього процесу;

Забезпечення наступності дошкільної та початкової ланок освіти

Здійснення  моніторингу якості надання освітніх послуг.

 

НА ЛІТНІЙ ПЕРІОД 2020р.

Мета:

Оздоровлення дитячого організму та забезпечення позитивного емоційного стану дітей в літній період зусиллями працівників ДНЗ і батьків вихованців

Завдання:

Охопити системним оздоровленням  дітей дошкільного закладу  шляхом використання різноманітних засобів та форм загартування.

Продовжувати здійснювати соціальний розвиток дітей засобами ігрової діяльності.

 

Продовжувати організовувати самостійну художню діяльность дітей як засіб розвитку творчих здібностей.

 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ:

оптимізації рухового режиму,

розширення та поповнення розвивального середовища ДНЗ відповідно до вимог безпеки,

використання ігор з піском та водою,

самостійна ігрова та художня діяльність дітей,

просвіта батьків з питань оздоровлення і розвитку дітей.

 

ПРОБЛЕМА НАД   ЯКОЮ   ПРАЦЮЄ  ДНЗ  у  2019 - 2020 н.р.:

 

 «Формування первинного цілісного образу навколишнього світу дошкільнят шляхом активної взаємодії з оточуючим соціальним середовищем»

 

з/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

виконавці

Інформаційне забезпечення

Дані про зміни

ІІІ

МЕТОДИЧНА   РОБОТА   З   КАДРАМИ

3.1.

Підвищення педагогічної майстерності

 

Забезпечити участь кожного педагогічного працівника у різних формах методичної роботи в ДНЗ і в місті.

Згідно з графіком

Вихователь-методист

Картка-схема

(по ДНЗ, місту)

 

Реалізація змісту, завдань інструктивно-методичних рекомендацій  «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» затверджених наказом МОН України від 02.07.2019 № 1/9-419.

Реалізація засад та змісту Базового компоненту дошкільної освіти та чинних програм розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» та «Впевнений старт»

Протягом року

Директор, Вихователь-методист

Довідка

 

 

Педагогічні години:

 

Круглий стіл  «Організація роботи з дітьми в світлі освітніх новацій »   /оновлені чинні програми, партнерська взаємодія між учасниками освітнього процесу/

18.09.2019р.

Вихователь-методист, вихователі

План, інформаційний

матеріал

 

Тренінг-лабораторія  «Свобода самовизначення як умова формування успішної особистості на етапі дошкільного дитинства»

16.10.2019р.

Вихователь-методист, вихователі

Інформаційно- практичний матеріал

 

Квест у методичному кабінеті «Як правильно організувати тематичний тиждень»

13.11.2019р.

Вихователь-методист, вихователі

Методичні рекомендації, пам’ятки

 

Методичний аукціон «Нові підходи до розвитку зв’язного мовлення дітей» /освітні технології та методи/

18.12.2019р.

Вихователь-методист

Інформаційно- практичний матеріал

 

Інтерактивний практикум «Формуємо цінності дошкільників у дитячому садку»

15.01.2020р.

Вихователь-методист

План, інформаційний матеріал

 

Педагогічний консиліум «Форми та методи формування у дошкільників знань про моральні норми та правила»

19.02.2020р.

Вихователь-методист

Інформаційно- практичний матеріал

 

Коучинг для педагогів «Сюжетно-рольова гра у формуванні соціальної компетентності дошкільника»

11.03.2020р.

Вихователь-методист, вихователі

Інформаційно- практичний матеріал

 

Модеративний семінар «Родинні цінності у системі розвитку дітей»

15.04.2020р.

Вихователь-методист, вихователі

Інформаційно- практичний матеріал

 

Ділова гра «Безпека життєдіяльності: формуємо навички в дошкільників та працюємо з батьками» ВМ 4/18

13.05.2020р.

Вихователь-методист,

вихователі

Інформаційно- практичний матеріал

 

 

Консультації:

 

 

 

 

 

Освіта для сталого розвитку дошкільників, або Як організувати роботу з дітьми

Згідно з планом педгодин

 

Вихователь-методист,  спеціалісти ДНЗ, вихователі.

Інформаційний матеріал,

методичні рекомендації, поради, тощо.

 

«Економічний ігроленд» як технологія економічного виховання дошкільників

 

Ігрова діяльність дошкільників: сучасний формат

 

Спілкуємося з дитиною правильно

 

Як створити територію щасливого життя для малюків

 

Ранок радісних зустрічей

 

Прогулянка — час яскравих вражень, активності й пізнання

 

Сім’я як партнер педагогів у формуванні ціннісних орієнтацій дитини

 

Уроки Сухомлинського: про вічне

 

Формуємо уявлення про відносність добра і зла: робота з казкою

 

Технологія складання інтелектуальних карт: плануємо освітній процес

 

Дитячий садок і Нова українська школа: як прокласти місток

 

 

Організувати роботу школи молодого вихователя (додаток 5):

̵            Скласти план роботи

̵            Забезпечити виконання плану

До 10.09.2019

Протягом року

Вихователь-методист,  молоді спеціалісти, наставники

План роботи Школи молодого вихователя

 

3.2.

Удосконалення  професійної творчості

 

Продовжити функціонування ініціативних груп:

̵            «Організація предметно-просторового розвивального середовища» (різновиди, карти-схеми)

̵            «Соціальний розвиток дітей: формуємо компетентність батьків» (пам’ятки-поради, консультації  для батьків, батьківські збори)

Протягом року

 

Керівник

Кисіль А.С.

 

Керівник

Шевченко Н.І.

 

Практичні матеріали

 

Організувати  роботу творчої майстерні «Забезпечення сюжетно-рольової гри» /зміст гри, методичні вказівки, атрибутика /

Протягом року

Керівник

Бутко Я.В

Практичні матеріали

 

 

Організувати роботу творчої групи «Цифровий кейс вихователя» / тематичне забезпечення освітнього процесу/

Протягом року

Керівник Міщенко Р.О.

Практичні матеріали

 

 

3.3.

Самоосвіта

 

Обговорення новинок педагогічної літератури  «Педагогічна скринька»

2 тиждень кожного місяця

Вихователь-методист, вихователі

Книга проведення педагогічних годин

 

 

Огляд фахових періодичних видань

4 тиждень кожного місяця

Вихователь-методист, вихователі

Книга проведення педагогічних годин

 

 

Робота з питанням по самоосвіті (додаток 4)

Звіт за проведену роботу по самоосвіті педагогів.

 

Щомісяця

Травень

Вихователь-методист, вихователі

Щоденники роботи над питанням самоосвіти педагогів

 

3.4

Педагогічні ради

 

Педрада: «Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу ДНЗ «Орлятко» у 2019 – 2020 н.р».

̵          Звіт про роботу дошкільного навчального закладу в літньо-оздоровчий період 2019р.

̵          Ознайомлення з освітньою програмою, планом роботи ДНЗ на 2019-2020 н.р., планом роботи на літньо-оздоровчий період 2020р. (додаток 1), планом роботи з батьками (додаток 2), планами наступності ДНЗ «Орлятко» та ЗОШ №4 / 9 (додаток 3).

̵          Розгляд програм та методичних посібників для навчально-виховної роботи.

̵          Розгляд програм гуртків.

̵          Розгляд плану атестації та курсової перепідготовки педагогів.

̵          Обговорення  форм планування освітньо-виховного процессу.

̵          Обговорення розподілу занять та режиму дня ДНЗ

 

28.08.2019

 

Директор, вихователь-маетодист, педагоги

 

План, протокол

 

Педрада  «Шляхи оновлення освітнього процесу»

̵          Оголошення результатів тематичного вивчення питання «Організація сучасного освітнього процесу»

̵          Ділова гра «Зустріч у педагогічному інтерактивному кафе «Дошкільник»» ВМ 12/2018

̵          Доповіді вихователів, спеціалістів

̵          Результати моніторингу «Комунікативна компетентність дошкільників»  (довідка)

̵          Обговорення результатів роботи ініціативної групи «Організація предметно-просторового розвивального середовища»

̵          Підсумки огляду-конкурсу на кращу організацію предметного середовища

̵          Довідка  «Робота соціально-педагогічного патронату».

̵          Довідка «Доцільність використання інноваційних методик та технологій в роботі з дітьми дошкільного віку»

̵          Довідка «Організація роботи з молодими педагогами».

 

11.12.2019

 

Директор, вихователь-маетодист, педагоги

 

План, протокол

 

 

Педрада «Соціальний розвиток дітей дошкільного віку»

̵          Довідка за результатами тематичного вивчення «Розвиток соціального досвіду дітей дошкільного віку»

̵          Педагогічний квест  «Шляхи соціального розвитку дошкільників»

̵          Результати моніторингу «Соціальна компетентність»

̵          Обговорення результатів роботи ініціативної групи «Соціальний розвиток дітей: формуємо компетентність батьків» (пам’ятки-поради, консультації  для батьків, батьківські збори)

̵          Підсумок огляду-конкурсу  «Сюжетно-рольова гра»

̵          Доповіді вихователів, спеціалістів

̵          Довідка «Доцільність та практичність завдань гурткової роботи в ДНЗ»

̵          Довідка «Виконання завдань Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм»

̵          Довідка «Наступність, як дієва ланка між ДНЗ та ЗОШ

 

18.03.2020

 

Директор, вихователь-маетодист, педагоги

 

План, протокол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педрада «Життєва компетентність дошкільників ДНЗ «Орлятко» та її розвиток у 2019-2020 н.р.»

̵          Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2019-2020 навчальний рік (робота по профільному спрямуванню, СПП, робота гуртків, результати моніторингу тощо)

̵          Звіти педагогів про результативність роботи у навчальному році

̵          Обговорення  плану роботи ДНЗ на літньо-оздоровчий період 2020р.

̵          Обговорення форм планування, розподілу занять та режиму дня ДНЗ

 

27.05.2020

 

Директор, вихователь-маетодист, педагоги

 

План, протокол

 

3.5.

Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників

 

Забезпечити виконання  плану атестації та курсової перепідготовки педагогів ДНЗ «Орлятко» на 2016-2020рр.

З 01.09.2019

Вихователь-методист

План

 

 

Забезпечити виконання перспективного плану курсової  перепідготовки:

Шевченко Н.І.  (вихователь)

Масло Л.В.  (вихователь)

Цокур Т.В. (вихователь)

 2020р.

Вихователь-методист

 

 

 

Забезпечити  атестацію педагогів:

вихователя-методиста Кисіль А.С.;

вихователів Харченко Т. Вол. , Псурцевої Л. А., Міщенко  Р.О. , Бутко Я.В.

Жовтень - квітень

Вихователь-методист

Заяви,

План - графік

 

 

Вивчення рейтингу педагога серед колег та батьків

Січень - лютий

Вихователь-методист

Анкети, довідка

 

 

 

ІV.

ВИВЧЕННЯ   СТАНУ   ОРГАНІЗАЦІЇ   ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ   ДІТЕЙ

4.1.

Комплексне вивчення

 

«Організація життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку в умовах використання програми «Впевнений старт»» (група «Дзвіночки»)

06-17.04.2020р.

Директор, вихователь-методист

Наказ

 

4.2.

Тематичне вивчення

 

«Організація сучасного освітнього процесу»

11-22.11.2019р.

Директор, вихователь-методист

Довідка до

педради

 

«Розвиток соціального досвіду дітей дошкільного віку»

10-21.02.2020р.

Директор, вихователь-методист

Довідка до

педради

 

4.3.

Вибіркове вивчення

 

Організація варіативного предметно-розвивального середовища

Згідно з графіком (додаток 7)

Директор, вихователь-методист

Аналітична довідка до педгодини

 

Культурно-гігієнічні навички дітей дошкільного віку

Аналітична довідка до педгодини

 

Організація ігрової діяльності

Аналітична довідка до педгодини

 

Виконання завдань Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм

Довідка до педагогічної ради

 

Адаптація дітей раннього віку до умов ДНЗ

Аналітична довідка до педгодини

 

Робота соціально-педагогічного патронату

Довідка до педагогічної ради

 

Доцільність та практичність завдань гурткової роботи в ДНЗ

Довідка до педагогічної ради

 

Організація роботи з молодими педагогами

Довідка до педагогічної ради

 

Доцільність використання інноваційних методик та технологій в роботі з дітьми дошкільного віку

Довідка до педагогічної ради

 

Організація наступності ДНЗ та ЗЗСО

Довідка до педагогічної ради

 

Використання здоров’язбережувальних технологій у роботі з дітьми

Аналітична довідка до педгодини

 

Робота по профільному спрямуванню груп та ДНЗ

Аналітична довідка до педгодини

 

4.4.

Оперативне вивчення

 

 

 

 

 

Дотримання режиму дня

Згідно з графіком (додаток 7)

Вихователь-методист

Діловий щоденник вихователя-методиста

 

Готовність до здійснення навчально-виховного процесу

Організація режимних моментів

Планування освітньої діяльності педагогами ДНЗ

Організація життєдіяльності дітей

4.5

Моніторинг

 

 

 

 

 

Вивчення досягнень дітей:

-          Моніторинг «Комунікативна компетентність дошкільників»

-          Моніторинг «Соціальна компетентність »

-          Моніторинг основних компетенцій дітей молодшого дошкільного віку за Програмою «Я у Світі»

-          Оцінювання рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі

-          Оцінювання рівня розвитку дітей раннього віку за допомогою карток нервово-психічного розвитку

Згідно з графіком (додаток 7)

Вихователь-методист

Довідки

 

 

Вивчення рівня обізнаності колективу:

-          Ефективне використання інновацій (анкета)

 

-          Партнерська взаємодія учасників освітнього процесу (тест)

 

Згідно з графіком (додаток 7)

Вихователь-методист

Аналітичні довідки

 

 

 
 
 

V.

ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПЕДАГОГІЧНА   РОБОТА

5.1.

Заходи взаємодії дошкільного закладу із школою

 

Укладення угоди про співпрацю ДНЗ і ЗЗСО  №4 та 9

До 01.09.2019

Директор, вихователь-методист

Угода

 

Забезпечити виконання  плану наступності ДНЗ та ЗЗСО №4 та 9

До 01.09.2019

Вихователь-методист

План наступності

 

-          Провести моніторингове дослідження зайнятості дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою.

-          Забезпечити 100% охоплення дітей старшого дошкільного віку через різні форми організації дошкільної освіти.

До 10.09.2019

Вихователь-методист

 

Вихователі

Реєстр дітей

 

 

Аналітична довідка

 

5.2.

Заходи взаємодії закладу з установами, організаціями

 

День зустрічі з народними умільцями

Лютий

Вихователі

Аналітичний звіт

 

День зустрічі з цікавими людьми

Квітень

Вихователі

Аналітичний звіт

 

Свято   «Посвята в козачата»

Жовтень

Вихователі, інст. з фізкультури, музкерівник

План проведення, (заходи, конспект)

 

Взаємодія з Охтирським інклюзивно-ресурсним центром

Протягом року

Вихователь-методист, практичний психолог

 

 

Проведення психолого-педагогічних консиліумів щодо розвитку дітей раннього та дошкільного віку.

Протягом року

Практичний психолог

План проведення, довідка

 

5.3.

План роботи з батьками

 

Скласти перспективний план роботи з батьками (додаток 2)

До 28.08.2019р.

Вихователь-методист

Перспективний план  роботи з батьками

 

Забезпечити виконання  перспективного плану роботи з батьками (додаток 2)

Протягом року

Вихователь-методист

Довідки, протоколи тощо

 

Порадник для батьків «На порозі школи» (батьківські збори для батьків дітей старшого дошкільного віку)

Жовтень 2019р.

Практичний психолог

Інформаційно-практичний матеріал

 

Загальні та групові батьківські збори (додаток 2)

Згідно з планом

Директор, вихо-ватель-методист,

практ. психолог, вихователі

Протоколи батьківських зборів

 

Музичні свята  (план додається – додаток 6)

-          «Осінь в гості завітала»

-          «Новорічний феєрверк»

-          «Свято мами»

 

Жовтень 2019

Грудень  2019

Березень 2020

Музичний керівник

 

Сценарії,

конспекти свят

 

Взаємодія з родинами вихованців:

- День відкритих дверей. «Садок і родина сім`я єдина» 

- День родинних інтересів

 

- Фестиваль «Родина року»

 

- Свято «Веселі естафети»

 

Квітень

 

1 раз на півроку

 

Квітень

 

Лютий

 

 

Вих.-мет, вихователі

- // -

 

Муз керівник

Вихователі

Інструктор з фізкультури, вихователі

 

Положення, заходи, запрошення

План проведення, (заходи, конспект)

- // -

 

- // -

 

Презентація родинних газет «Мрії про школу»

До 25.05 2020р.

Вихователі, батьки

Положення

 

 

Тематичний день спільних справ  «День без іграшок»

Жовтень

Вихователі вікових груп

План проведення, аналітичний звіт

 

 

Виставка родинних газет  «Моя дружня родина»

Лютий

Вихователі вікових груп

План проведення, аналітичний звіт

 

 

Фотовиставка  «Люблю спілкуватись»

Квітень

Вихователі вікових груп

План проведення, аналітичний звіт

 

 

Продовжити роботу профільних груп:

Група «Казка» (5-й рік життя) – пізнавальне спрямування;

Група «Калинка» (6-й рік життя) – фольклорно-літературне спрямування;

Група «Дзвіночки» (6-й рік життя) – козацька педагогіка;

Група «Веселка» (4-й рік життя) – художньо-творче спрямування;

Група «Барвінок» (компенсуючого типу)  – фізкультурно-оздоровче спрямування.

Вересень-травень

Вихователі груп

План,

звіт

 

 

Забезпечення задоволення творчих інтересів дітей через  роботу гуртків:

 «Оберіг» (художня праця);

«Вишиванки» (художня праця);

«Танцюємо разом» (хореографічний);

«Пластичний балет» (спортивний);

«Кольорові фантазії» (образотворча діяльність);

«Веселі музики» (музичний)

Вересень-травень

Керівники гуртків

План,

Звіт, виставка робіт

 

 

Скласти план роботи базового дошкільного навчального закладу з питання "Впровадження

 інноваційних технологій в освітній процес" та забезпечити його виконання

Вересень-травень

Вихователь-методист

План, звіт

 

 

Створити умови для продовження роботи по впровадженню в освітній процес інноваційних та освітніх технологій :

-          Психолого-педагогічне проектування,

-          ТРВЗ,

-          Кольорові палички Дж. Кюїзенера,

-          Логічні блоки З. Дьєнеша,

-          Ігри Нікітіних,

-          Казкові лабіринти гри  В.Воскобовича

-          «Освітня мнемотехніка» Г.Чепурного

-          Методика М.Єфименка

-          Вчимося читати Л. Шелестової

-          «Афлотот»

-          Методи «Storytelling» , «Формування образного  мислення» та  «Синквейн»

Вересень-травень

Педагоги ДНЗ, вихователь-методист

Плани по самоосвіті, творчих груп, практичні матеріали тощо

 

 
 
 

VІ.

РОБОТА  МЕТОДИЧНОГО  КАБІНЕТУ

 

Огляд-конкурс на кращу організацію предметного середовища

 

До 11.12.2019 р.

Вихователі, вихователь-методист

План проведення,

аналітична довідка

 

Огляд-конкурс «Сюжетно-рольова гра /атрибутика, план проведення, результативність/»

До 18.03.2020р.

Вихователі, вихователь-методист

План проведення,

аналітична довідка

 

Конкурс на кращу методичну розробку

До 01.04.2020р.

Вихователі, вихователь-методист

План проведення,

аналітична довідка

 

Оформити досвід роботи творчих та ініціативних груп:

̵          «Організація предметно-просторового розвивального середовища»  /методичний порадник/

̵          «Соціальний розвиток дітей: формуємо компетентність батьків»                

̵          «Забезпечення сюжетно-рольової гри» /зміст гри, методичні вказівки, атрибутика /

̵          «Цифровий кейс вихователя» / тематичне забезпечення освітнього процесу/

Протягом року

 

 

Керівник

Кисіль А.С.

 

Керівник

 Шевченко Н.І. Керівник

 Бутко Я.В.   

 Керівник

 Міщенко Р.О.

 

 

Практичні матеріали

 

Практичні матеріали

 

Практичні матеріали

 

Практичні матеріали

 

Поповнення сторінок веб-сайту

Щомісяця

Вихователь-методист

Інформаційно-методичний матеріал

 

Творча майстерня «Моделювання інформаційно-освітнього простору у дошкільному навчальному закладі»

За запитом

Вихователь-методист

План

 

Організувати та забезпечити роботу  консультативних центрів:

-          «Разом з мамою» для батьків дітей раннього віку;

-          для батьків та дітей віком від 3 до 6 років

До 01.10.2019р.

За планом

Вихователь-методист, вихователі, спеціалісти

План, інформаційно-практичний матеріал

 

Складання індивідуальних планів самоосвіти, передбачаючи взаємне відвідування фрагментів організованої життєдіяльності дітей з подальшим обговоренням.

1 раз на місяць

Вихователь-методист, вихователі

Індивідуальні плани, план графік колективних переглядів

 

Графік колективних переглядів фрагментів організованої життєдіяльності дітей

До 10.09.2019

Вихователь-методист, вихователі

План графік колективних переглядів

 

Тиждень ОБЖД  «Зелений вогник» (Заходи)

Вересень 2019

Вихователь-методист, вихователі,

Наказ, заходи. Аналітичний  звіт

 

Тиждень ОБЖД  (протипожежні заходи по групам)

Травень 2020

Вихователь-методист, вихователі,

Наказ, заходи. Аналітичний  звіт

 

 

Функціонування постійно діючих виставок:

̵     «Новинки методичної літератури»

̵     «Педрада: тема, проблема, рішення»

̵     «Діловий блокнот вихователя» (методичні рекомендації)

 

Постійно

Вихователь-методист

Інформаційно-практичні рекомендації

 

Методичний порадник   «Тематичний тиждень в закладі дошкільної освіти»

Жовтень

Вихователь-методист

Інформаційно-практичний матеріал

 

Інформаційний бюлетень  «Компетентнісне навчання і партнерська взаємодія»

Грудень

Вихователь-методист

Інформаційно-практичний матеріал

 

Методичний порадник  «Лялька як персона»

Лютий

Вихователь-методист

Інформаційно-практичний матеріал

 

Картотека  «Ігри для розвитку соціальної компетентності дітей»

Березень

Вихователь-методист

Інформаційно-практичний матеріал

 

Вивчити досвід роботи вихователя Псурцевої Л.А. «Мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку в умовах використання прийомів мнемотехніки»

 

Протягом року

Вихователь-методист

Матеріали з досвіду роботи

 

Узагальнити досвід роботи педагогічного колективу «Формування у дошкільників знань природознавчого характеру в умовах використання метеомайданчика на території ДНЗ»

 

Грудень 2019р.

Вихователь-методист

Матеріали з досвіду роботи

 

Поширити досвід роботи вихователя Шевченко Н.І. «Прийоми мнемотехніки як засіб засвоєння дітьми природничих понять» серед колег закладу

До березня 2010р.

Вихователь-методист          Матеріали з досвіду роботи

 

 

Виставка «Педагогічна інноватика 2020» (інформаційно-практичні матеріали для дітей та батьків)

Травень

Вихователь-методист, вихователі

План проведення виставки

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Друк  E-mail

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Яндекс.Метрика