Тепер ми у Facebook.Ласкаво просимо! https://www.facebook.com/105487431470394/posts/105492651469872/

Впроваджуємо ХАССП

 

 

ДОШКІЛЬНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД

 

 

(ясла - садок ) «ОРЛЯТКО»

 

ОХТИРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ  СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

 

 

НАКАЗ

 

 

 

 

 

 

 

06.08.2019

 

    м. Охтирка

 

№ 01-11/109

 

Щодо розробки системи управління

безпечністю харчових продуктів (НАССР)

в ДНЗ «Орлятко»

 

З метою розроблення та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів (далі системи НАССР) стосовно надання послуг харчування дітей в ДНЗ  згідно з вимогами ДСТУ 4161-2003 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги», на виконання вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (№ 1602-УН м. Київ, 22 липня 2014 року) та з врахування вимог Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України за №590 від 01.10.2012, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.10.2012 за № 1704/22016

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Створити робочу групу  з метою розробки та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів стосовно надання послуг харчування дітей на відповідність  ДСТУ 4161-2003 «Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги» у складі:

 

Голова групи

Гнітій А.І.

сестра медична

Члени групи:

Харченко Т.В.

директор

 

Гузенок Н.М.

комірник

 

Пилипенко Н.О.

кухар

 

Лещенко З.В.

кухар

2. Робочій групі розпочати роботи з   06.08. 2019 року.

3. Призначити керівником групи безпечності сестру медичну Гнітій А.І., на яку, незалежно від інших обов’язків, покласти відповідальність за:

       - забезпечення організації робіт за розроблення, впровадження та підтримування системи НАССР відповідно до вимог ДСТУ 4161-2003;

       - планування та керівництво  проведення перевірок функціонування системи НАССР;

       - звітування перед директором ДНЗ щодо функціонування системи НАССР та потребу в її вдосконаленні;

       - організацію роботи групи НАССР.

3. На відповідність вимог ДСТУ 4161-2003 створити групу безпечності (групу НАССР) в складі:

Голова групи

Гнітій А.І.

сестра медична

Члени групи:

Харченко Т.В.,

директор

 

Гузенок Н.М.

комірник

 

Пилипенко Н.О.

кухар

 

Лещенко З.В.

кухар

 

4.Відповідальним за ведення документації системи НАССР призначити – сестру медичну Гнітій А.І.

5. Керівнику групи безпечності, Гнітій А.І.,  розробити положення про роботу групи безпечності, розробити план щодо розроблення документації системи НАССР.

6. Керівнику групи безпечності організувати навчання членам групи, в тому
числі і самонавчання вимогам ДСТУ 4161-2003 та забезпечити персонал чинною
нормативною документацією в сфері дії системи.

7.  Керівник   групи   безпечності   є   відповідальним   за   підтримування   зв'язку зі спеціалістами ДП «Сумистандартметрологія»  та Держпродспоживслужби м. Охтирка.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор              Т.ХАРЧЕНКО

Ознайомлені:

 

Гнітій А.І.

____________________

Гузенок Н.М.

____________________

Пилипенко Н.О.

____________________

Лещенко З.В.

____________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом по  ДНЗ «Орлятко»

від 06.08.2019 № 01-11/109

 

ЗАХОДИ

з розробки та впровадження  Програми - передумови

системи управління безпечністю харчових продуктів

 

з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні виконавці

1.

2.

3.

4.

1.

Видати наказ по ДНЗ «Щодо розробки системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)в ДНЗ «Орлятко»

до 01.09.2019

Директор ДНЗ

2.

Створити робочу групу з метою розробки та впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів стосовно надання послуг харчування дітей на відповідність ДСТУ 4161-2003

до 01.09.2019

Директор ДНЗ

3.

Вивчити нормативно правові акти:

«ВИМОГИ щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)», затверджено наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 01.10.2012 №59

до 01.10.2019

Керівник групи сестра медична Гнітій А.І.

ІІ. Організаційний етап

1.

Організація навчання групи НАССР та розподіл обов’язків її членів

до 01.10.2019

Керівник групи

2.

Розробка описів харчових продуктів

до 01.10.2019

Керівник та члени групи

3.

Розробка блоків - схем виробництва та їх перевірка

до 01.10.2019

Керівник та члени групи

4.

Аналіз небезпечних факторів: планів розміщення приміщень та технологічного обладнання, водопостачання, опалення, вентиляції, каналізації, переліку постачальників харчових продуктів /умови доставки, пакувальні матеріали тощо/

до 01.10.2019

Керівник та члени групи

5.

Визначення критичних контрольних точок та розробка дерева рішень

до 01.10.2019

Керівник та члени групи

6.

Розробка заходів контролю, корегувальних дій

до 01.10.2019

Керівник та члени групи

7.

Розробка протоколів моніторингу дотримання критичних контрольних точок

до 01.10.2019

Керівник та члени групи

8.

Вивчення видів та форм ведення документації /журналів/ щодо дотримання санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів

до 01.10.2019

Керівник та члени групи

9.

Розробка бланків протоколів валідації та верифікації, впровадження коригувальних заходів, моніторингу ККТ

до 01.10.2019

Керівник та члени групи

 

ІІІ.  Практичний етап

1.

Дотримання санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів /ведення журналів/

Постійно

Керівник та члени групи

2.

Моніторинг дотримання критичних контрольних точок

Постійно

Керівник та члени групи

3.

Своєчасне застосування корегувальних дій

За потреби

Керівник та члени групи

4.

Ведення документації /протоколи/

Постійно

Керівник та члени групи

5.

Проведення нарад  групи безпечності продуктів

За потреби

Керівник та члени групи

ІУ. Контрольно-аналітичний етап

1.

Здійснення періодичної валідації

1 раз на квартал

Керівник групи

2.

Здійснення валідації у передбачених законодавством випадках: введення у виробництво нового продукту, встановлення нового обладнання, зміни технологічного процесу, продовження строку зберігання харчового продукту, зміни постачальників тощо.

За потреби

Керівник групи

3.

Верифікація (перевірка) ефективності функціонування системи НАССР

1 раз на рік

Директор ДНЗ

 

 Друк  E-mail

Яндекс.Метрика